ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-14.

 

ΩΣΗΕ Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον προφήτη Ωσηέ, κι αυτά προκύπτουν από το ίδιο το βιβλίο του. Γίνεται φανερό ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόρειο Βασίλειο, στον Ισραήλ, και οι ανησυχίες του προέρχονταν από την παχυλή ειδωλολατρεία τού λαού του. Το προσωπικό οικογενειακό του δράμα αντικαθρεπτίζει την ηθική κατάσταση του λαού, που βρίσκεται σε ηθική εξαθλίωση.

Η γυναίκα τού Ωσηέ, η Γόμερ, δεν στάθηκε πιστή απέναντί του όπως, ακριβώς και ο λαός Ισραήλ απέναντι στον Θεό του. Η γυναίκα τού προφήτη χρειαζόταν στερέωση στη σχέση της με τον άνδρα της, καθώς και αυστηρότητα. Το ίδιο και ο λαός Ισραήλ.

Οι δρόμοι τού Θεού είναι για τους υπηρέτες Του, πολλές φορές, περίεργοι και <<σκληροί>>. Για παράδειγμα, ο Ωσηέ καλείται να παντρευτεί μια πόρνη. Τα παιδιά, που ο Ωσηέ θα αποκτούσε από τον γάμο αυτό, με συγκεκριμένα ονόματα, έρχονταν να εκπληρώσουν ορισμένα θεία σχέδια.

Το πρώτο θα ονομαζόταν Ιεζραέλ ο Θεός είχε υπόψει του να δηλώσει μ' αυτό τον τρόπο στον λαό -κατηγορηματικά- ότι, όπως ο Ιεζραέλ θα ερχόταν στο προσκήνιο, έτσι θα ερχόταν και η ημέρα τού  Θεού, που θα χτυπούσε τη βασιλεία τού Ιηού, για το αιματοκύλισμα  επάνω στο βασιλικό σπέρμα στην Κοιλάδα Ιεζραέλ.

Το δεύτερο παιδί θα έπαιρνε το όνομα Λο-ρουχαμά, δηλαδή, Μη-ελεημένη, ως δείγμα κρίσης επάνω στον λαό, που δεν θα έβρισκε έλεος.

Το τρίτο παιδί θα έπαιρνε το όνομα Λο-αμμί, δηλαδή, 'Οχι-λαός μου, ως σημείο απαρέσκειας του λαού στα μάτια τού Θεού.

Ο Ισραήλ υπήρξε, πνευματικά, μια πόρνη στη σχέση του με τον Θεό, επειδή αγάπησε άλλους θεούς/εραστές, και λάτρευσε τα είδωλα, αντί τού μόνου αληθινού Θεού.

Ο Ωσηέ υπήρξε ένας πράος και γλυκύς προφήτης τού Θεού για περισσότερα από 30 χρόνια, από τη βασιλεία τού Ιεροβοάμ Β' τού Ισραήλ (782 - 753 πΧ) μέχρι τον Εζεκία τού Ιούδα (716 - 687 πΧ).

Τα κεντρικά θέματα του βιβλίου είναι:

(α) Χάρη και λύτρωση.

(β) Επίγνωση του Θεού.

Συγγραφέας του βιβλίου αυτού είναι ο προφήτης Ωσηέ, κάτι που ποτέ δεν αμφισβητήθηκε σοβαρά. Και μια που οι προφητείες τού βιβλίου αυτού έγιναν πριν από την πτώση τής Σαμάρειας (722 πΧ), το βιβλίο πρέπει να γράφτηκε μεταξύ του 755 και 722 πΧ.

Δίνουμε πιο κάτω μια συνοπτική ανάλυση του περιεχομένου του, ως ένα χρήσιμο βοήθημα στον αναγνώστη:

1. Ο Ωσηέ και η γυναίκα του, κεφ. 1 - 3

* Κεφ. 1/1 - 9        Ο Ωσηέ, η Γόμερ και τα παιδιά τους

* Κεφ. 1/10 - 2/1     Η υπόσχεση για την επανόρθωση του Ισραήλ

* Κεφ. 2/2 - 2/23     Η απιστία τής Γόμερ - η απιστία τού Ισραήλ

* Κεφ. 3              Ο Ωσηέ πιστός στη Γόμερ - ο Θεός πιστός στον Ισραήλ

2. Ο Θεός και ο Ισραήλ, κεφ. 4 - 14

* Κεφ. 4/1 - 5/7      Η κατηγορία τού Θεού

* Κεφ. 5/8 - 10/15    Η κρίση τού Θεού

* Κεφ. 11 - 14        Η αγάπη τού Θεού.