ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 11ο 12ο 13ο 14ο


 Ω  Σ  Η  Ε ΚΕΦΑΛΑΙO : 11ο

12ο 13ο 14ο

Η αγάπη τού Θεού επιμένει

1 ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου.

2 'Οσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους θυσίαζαν στους Βααλείμ, και θυμίαζαν στα γλυπτά.

3 Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραϊμ να περπατάει, πιάνοντάς τον από τους βραχίονες αλλά, δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα.

4 Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης και ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν τον ζυγό πάνω από τα σαγόνια τους, και έβαλα μπροστά τους τροφή.

5 Δεν θα επιστρέψει στη γη τής Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν.

6 Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του, και θα αναλώσει τους ισχυρούς του, και θα καταφάει, εξαιτίας των συλλογισμών τους.

7 Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου αν και κλήθηκαν προς τον 'Υψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε.

8 Πώς θα σε παραδώσω, Εφραϊμ; Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ; Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά; Πώς θα σε βάλω σαν τη Σεβωείμ; Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου, τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν.

9 Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου, δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό τού Εφραϊμ επειδή, εγώ είμαι Θεός, και όχι άνθρωπος, 'Αγιος ανάμεσά σου και δεν θα μπω μέσα με θυμό.

10 Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο θα βρυχάζει σαν λιοντάρι όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη δύση

11 θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο, και σαν περιστέρι από τη γη τής Ασσυρίας και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος.

12 Ο ΕΦΡΑ.Ι.Μ με περικύκλωσε με ψέματα, και ο οίκος Ισραήλ με απάτη ο Ιούδας, όμως, έχει ακόμα εξουσία μαζί με τον Θεό του, και είναι πιστός μαζί με τους αγίους.


 Ω  Σ  Η  Ε ΚΕΦΑΛΑΙO : 12ο

11ο  13ο 14ο

Η απιστία τού λαού δεν αλλάζει τα σχέδια του Θεού

1 Ο Εφραϊμ βόσκεται με άνεμο, και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο  κάνουν, μάλιστα, συνθήκη με τους Ασσυρίους, και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο.

2 Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα, και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει.

3 Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του, και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς τον Θεό.

4 Ναι, ενίσχυσε με άγγελο, και υπερίσχυσε έκλαψε, και δεήθηκε σ' αυτόν τον βρήκε στη Βαιθήλ, και εκεί μίλησε σε μας

5 ναι, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του.

6 Γι' αυτό, εσύ επίστρεψε στον Θεό σου φύλαγε έλεος και κρίση, και έλπιζε για πάντα στον Θεό σου.

7 Ο Εφραϊμ είναι έμπορος ζύγια απάτης είναι στο χέρι του του αρέσει να αδικεί.

8 Και ο Εφραϊμ είπε: Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα για τον εαυτό μου υπάρχοντα σε όλους τούς κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία.

9 Εγώ, όμως, είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη τής Αιγύπτου, θα σε κατοικίσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες τής επίσημης γιορτής.

10 Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών, και πλήθυνα εγώ οράσεις, και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών.

11 Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ; Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα θυσιάζουν ταύρους και τα θυσιαστήριά τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών.

12 Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη τής Συρίας,  και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα, και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα.

13 Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, και με προφήτη διαφυλάχτηκε.

14 Ο Εφραϊμ τον παρόξυνε πικρότατα γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του, και τον ονειδισμό του, ο Κύριός του, θα τον επιστρέψει επάνω σ' αυτόν.


 Ω  Σ  Η  Ε ΚΕΦΑΛΑΙO : 13ο

11ο 12ο  14ο

Η κρίση τού Θεού για την απιστία τού λαού

1 'Οταν ο Εφραϊμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε.

2 Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους, όλα αυτά είναι έργο τεχνιτών αυτοί λένε γι' αυτά: Οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια.

3 Γι' αυτό, θα είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο, που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι, και σαν καπνός από την καπνοδόχο.

4 'Ομως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη τής Αιγύπτου και άλλον θεό, εκτός από μένα, δεν θα γνωρίσεις επειδή, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα.

5 Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη.

6 Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν χόρτασαν, και υψώθηκε η καρδιά τους γι' αυτό με λησμόνησαν.

7 Γι' αυτό, θα είμαι σ' αυτούς σαν λιοντάρι σαν πάρδαλη θα τους παραμονεύω στον δρόμο.

8 Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα, που στερήθηκε τα παιδιά της, και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους, και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει.

9 Απολέστηκες, Ισραήλ όμως, σε μένα είναι η βοήθειά σου.

10 Πού είναι ο βασιλιάς σου; Πού; Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις και πού είναι οι κριτές σου, για τους οποίους είχες πει: Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες;

11 Σου έδωσα βασιλιά μέσα στον θυμό μου, και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου.

12 Η ανομία τού Εφραϊμ είναι δεμένη ολόγυρα η αμαρτία του αποταμιευμένη.

13 Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει θάρθουν επάνω του είναι γιος ασύνετος επειδή, δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας.

14 Θα τους ελευθερώσω από το χέρι τού άδη θα τους σώσω από τον θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο όλεθρός σου; 'Αδη, πού είναι η φθορά σου; Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου.

15 Αν κι αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θάρθει ανατολικός άνεμος, ο άνεμος τού Κυρίου θα ανέβει από την έρημο, και οι βρύσες του θα εκλείψουν, και θα καταξεραθεί η πηγή του αυτός θα αρπάξει τον θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του.

16 Η Σαμάρεια θα αφανιστεί επειδή, αποστάτησε από τον Θεό της θα πέσουν με ρομφαία τα νήπιά τους που θηλάζουν, θα συντριφτούν, και όσες είναι έγκυοι, θα διασχιστούν.


 Ω  Σ  Η  Ε ΚΕΦΑΛΑΙO : 14ο

11ο 12ο 13ο

Κλήση για επιστροφή στον Θεό

1 ΙΣΡΑΗΛ, επίστρεψε στον Κύριο τον Θεό σου, επειδή  με την ανομία σου έπεσες.

2 Πάρτε μαζί σας λόγια, και να επιστρέψετε στον Κύριο πείτε σ' αυτόν: <<Αφαίρεσε όλη την ανομία μας, και δέξου μας με ευμένεια, και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλέων μας

3 ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει δεν θα ανέβουμε επάνω σε άλογα και δεν θα πούμε πλέον στο έργο των χεριών μας: Είστε θεοί μας επειδή, σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός>>.

4 Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια. επειδή, ο θυμός μου αποστράφηκε απ' αυτόν.

5 Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ θα ανθίσει σαν κρίνο, και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δέντρο τού Λιβάνου.

6 Τα κλαδιά του θα απλωθούν, και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς, και η μυρουδιά του σαν τον Λίβανο.

7 Θα επιστρέψουν και θα καθήσουν κάτω από τη σκιά του θα αναζήσουν σαν σιτάρι, και θα ανθίσουν σαν άμπελος η μνήμη του θα είναι σαν κρασί τού Λιβάνου.

8 Ο Εφραϊμ θα πει : Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα; Εγώ άκουσα, και θα τον διαφυλάξω εγώ είμαι σ' αυτόν σαν ευθαλές έλατο από μένα θα προέλθει ο καρπός σου.

9 Ποιος είναι σοφός, και θα τα καταλάβει αυτά; Συνετός, και θα τα γνωρίσει; Επειδή, ευθείς είναι οι δρόμοι τού Κυρίου, και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σ' αυτούς ενώ, οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σ' αυτούς.