ΚΕΦΑΛΑΙΑ :  1ο 2ο 3ο 4ο 5ο


  Ω  Σ  Η  Ε  ΚΕΦΑΛΑΙO : 1ο

2ο 3ο 4ο 5ο

Γάμος και παιδιά τού Ωσηέ ως παράδειγμα απιστίας τού Ισραήλ

 

1 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΩΣΗΕ, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΒΕΗΡΙ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΘΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.

2 Η αρχή τού λόγου τού Κυρίου διαμέσου τού Ωσηέ. Και ο Κύριος είπε στον Ωσηέ: Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μια γυναίκα πορνείας, και παιδιά πορνείας επειδή, η γη καταπόρνευσε, και ξέκλινε από το να ακολουθεί τον Κύριο.

3 Και πήγε και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα τού Δεβηλαϊμ και συνέλαβε, και γέννησε σ' αυτόν έναν γιο.

4 Και ο Κύριος του είπε: Αποκάλεσε το όνομά του Ιεζραέλ επειδή, ακόμα λίγο, και θα εκδικήσω το αίμα τού Ιεζραέλ επάνω στον οίκο τού Ιηού, και θα καταπαύσω τη βασιλεία τού οίκου Ισραήλ.

5 Και κατά την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το τόξο τού Ισραήλ στην κοιλάδα τού Ιεζραέλ.

6 Και συνέλαβε ακόμα, και γέννησε μια θυγατέρα. Και του είπε: Αποκάλεσε το όνομά της Λο-ρουχαμμά επειδή, δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο Ισραήλ, αλλά θα τους σηκώσω ολοκληρωτικά.

7 `Ομως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω, και θα τους σώσω διαμέσου τού Κυρίου τού Θεού τους, και δεν θα τους σώσω με τόξο ούτε με ρομφαία ούτε με πόλεμο, με άλογα ούτε με καβαλάρηδες.

8 Και αφού απογαλάκτισε την Λο-ρουχαμμά, συνέλαβε και γέννησε έναν γιο.

9 Και ο Κύριος είπε: Αποκάλεσε το όνομά του Λο-αμμί επειδή, δεν είστε λαός μου, και εγώ δεν θα είμαι δικός σας.

10 'Ομως, ο αριθμός των γιων Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο τής θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να απαριθμηθεί και στον τόπο όπου ειπώθηκε σ' αυτούς: Δεν είστε λαός μου, εκεί θα ειπωθεί σ' αυτούς: Γιοι τού ζωντανού Θεού.

11 Τότε, θα συγκεντρωθούν μαζί οι γιοι Ιούδα, και οι γιοι Ισραήλ, και θα κάνουν για τον εαυτό τους έναν αρχηγό, και θα ανέβουν από τη γη επειδή, η ημέρα τού Ιεζραέλ θα είναι μεγάλη.


  Ω  Σ  Η  Ε  ΚΕΦΑΛΑΙO : 2ο

1ο  3ο 4ο 5ο

Ο Ισραήλ, μια άπιστη σύζυγος

1 Πείτε στους αδελφούς σας: Αμμί και στις αδελφές σας: Ρουχαμμά.

2 Κριθείτε με τη μητέρα σας, κριθείτε επειδή, αυτή δεν είναι γυναίκα μου, και εγώ δεν είμαι άνδρας της ας αφαιρέσει, λοιπόν, τις πορνείες της από μπροστά της, και τις μοιχείες της ανάμεσα από τους μαστούς της

3 μήπως και, αφού την ξεντύσω, την ξεγυμνώσω, και την αποκαταστήσω, όπως κατά την ημέρα της γέννησής της, και τη θέσω σαν έρημο, και την κάνω σαν άνυδρη γη, και τη θανατώσω με δίψα.

4 Και δεν θα ελεήσω τα παιδιά της για τον λόγο ότι, είναι παιδιά από πορνεία.

5 Επειδή, η μητέρα τους πόρνευσε αυτή που τα συνέλαβε έπραξε ντροπή δεδομένου ότι, είπε: Θα πάω πίσω από τους εραστές μου, που μου δίνουν το ψωμί μου και το νερό μου, το μαλλί μου και το λινάρι μου, το λάδι μου και τα ποτά μου.

6 Γι' αυτό, δες, εγώ θα φράξω τον δρόμο σου με αγκάθια, και θα οικοδομήσω έναν φραγμό, για να μη βρει τους δρόμους της.

7 Και θα τρέξει πίσω από τους εραστές της, και δεν θα τους φτάσει θα τους αναζητήσει, και δεν θα τους βρει τότε, θα πει: Θα πάω, και θα επιστρέψω στον πρώτο μου άνδρα επειδή, τότε ήταν σε μένα καλύτερα, παρά τώρα.

8 Κι αυτή δεν γνώριζε ότι εγώ τής είχα δώσει το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι, και είχα πληθύνει σ' αυτή το ασήμι, και το χρυσάφι, με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ.

9 Γι' αυτό, θα επιστρέψω, και θα πάρω το σιτάρι μου στον καιρό του, και το κρασί μου στον διορισμένο καιρό του, και θα αφαιρέσω το μαλλί μου, και το λινάρι μου, που είχε για να σκεπάζει τη γύμνια της.

10 Και τώρα, θα αποκαλύψω την ακαθαρσία της μπροστά στους εραστές της, και κανένας δεν θα τη λυτρώσει από το χέρι μου.

11 Και θα καταπαύσω κάθε ευφροσύνη της, τις γιορτές της, τις νεομηνίες της, και τα σάββατά της, και όλα τα πανηγύρια της.

12 Και θα αφανίσω τις αμπέλους της, και τις συκιές της, για τις οποίες είπε: Αυτά είναι μισθώματά μου, που μου έδωσαν οι εραστές μου και θα τις κάνω δάσος, και τα θηρία τού χωραφιού θα τις κατατρώνε.

13 Και θα επισκεφθώ εναντίον  της τις ημέρες των Βααλείμ, κατά τις οποίες θυμίαζε σ' αυτούς, και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια της και τα περιδέραιά της, και πορευόταν πίσω από τους εραστές της, εμένα όμως με λησμόνησε, λέει ο Κύριος.

14 Γι' αυτό, δες, εγώ θα την προσελκύσω και θα τη σύρω στην έρημο, και θα μιλήσω σύμφωνα με την καρδιά της.

15 Και από εκεί  θα της δώσω τους αμπελώνες της, και την κοιλάδα τού Αχώρ για θύρα ελπίδας και εκεί θα ψάλλει, όπως κατά τις ημέρες τής νιότης της, και όπως κατά την ημέρα τής ανάβασής της από την Αίγυπτο.

16 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις: Ο άνδρας μου και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον: Ο Βάαλ μου

17 επειδή, θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλείμ από το στόμα της, και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους.

18 Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών  προς τα θηρία τού χωραφιού, και προς τα πουλιά τού ουρανού, και τα ερπετά τής γης και τόξο, και ρομφαία, και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη, και θα τους κατοικίσω με ασφάλεια.

19 Και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου στον αιώνα και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη, και με κρίση, και με έλεος, και με οικτιρμούς

20 και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο.

21 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς, κι αυτοί θα απαντήσουν στη γη

22 και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι κι αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραέλ.

23 Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη και θα ελεήσω την όχι ελεημένη και θα πω προς τον όχι λαό μου: Είσαι λαός μου κι αυτοί θα πουν: Είσαι Θεός μου.


  Ω  Σ  Η  Ε  ΚΕΦΑΛΑΙO : 3ο

1ο 2ο  4ο 5ο

Η πιστότητα της πόρνης, ως υπόδειγμα για τον Ισραήλ

1 ΚΑΙ ο Κύριος μου είπε: Πήγαινε, ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα, που, παρόλο ότι αγαπιέται από τον φίλο της, είναι μοιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη τού Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς, και αγαπούν μια φιάλη κρασί.

2 Και τη μίσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια, και ένα χομόρ κριθάρι, και μισό χομόρ κριθάρι.

3 Και της είπα: Κάθησε για μένα πολλές ημέρες δεν θα πορνεύσεις, και δεν θα είσαι για άλλον και εγώ το ίδιο, θα είμαι για σένα.

4 Επειδή, οι γιοι Ισραήλ θα καθήσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά, και χωρίς άρχοντα, και χωρίς θυσία, και χωρίς στήλη, και χωρίς εφόδ και θεραφείμ.

5 Και ύστερα απ' αυτά οι γιοι τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον βασιλιά τους και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.


  Ω  Σ  Η  Ε  ΚΕΦΑΛΑΙO : 4ο

1ο 2ο 3ο  5ο

Προειδοποίηση: Στον Ισραήλ, στους ιερείς, και στον Ιούδα

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τον λόγο τού Κυρίου, γιοι Ισραήλ επειδή,  ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους τής γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση τού Θεού επάνω στη γη.

2 Επιορκία, και ψέμα, και φόνος, και κλοπή, και μοιχεία πλημμύρισαν, και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα.

3 Γι' αυτό,  η γη θα πενθήσει, και κάθε ένας που κατοικεί σ' αυτή θα λιποψυχήσει, μαζί με τα θηρία τού χωραφιού, και μαζί με τα πουλιά τού ουρανού ακόμα και τα ψάρια τής θάλασσας θα εκλείψουν.

4 'Ομως, ας μη αντιλέγει κανένας ούτε ας ελέγχει τον άλλον επειδή, ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα.

5 Γι' αυτό, θα γλιστρήσεις την ημέρα, και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα, και θα αφανίσω τη μητέρα σου.

6 Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης επειδή, εσύ απέρριψες τη γνώση, και εγώ απέρριψα εσένα, από το να ιερατεύεις  σε μένα επειδή, λησμόνησες τον νόμο τού Θεού σου, και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου.

7 'Οπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν  σε μένα θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία.

8 Τρώνε τις αμαρτίες τού λαού μου, και έχουν την ψυχή τους προσηλωμένη στην ανομία τους.

9 Γι' αυτό, θα είναι: 'Οπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας και επάνω τους θα επισκεφθώ τούς δρόμους τους, και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους.

10 Επειδή, θα τρώνε, και δεν θα χορταίνουν θα πορνεύουν, και δεν θα πληθύνονται για τον λόγο ότι, εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο.

11 Πορνεία, και κρασί, και μέθη αφαιρούν την καρδιά.

12 Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του, και του απαντάει το ραβδί του επειδή, τους πλάνησε το πνεύμα τής πορνείας, και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από τον Θεό τους.

13 Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών, και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές, και τις λεύκες, και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή γι' αυτό, οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν, και οι νύφες σας θα μοιχεύσουν.

14 Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν ούτε τις νύφες σας όταν μοιχεύσουν επειδή, αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες, και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς γι' αυτό, ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί.

15 Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας μη πηγαίνετε, λοιπόν, στα Γάλγαλα ούτε να ανεβαίνετε στη Βαιθ-αυέν ούτε να ορκίζεστε: Ζει ο Κύριος.

16 Επειδή, ο Ισραήλ αποσκίρτησε σαν δαμάλι που αποσκιρτάει τώρα, θα τους ποιμάνει ο Κύριος, σαν αρνιά σε πλατύ τόπο.

17 Ο Εφραϊμ προσκολλήθηκε στα είδωλα αφήστε τον.

18 Το ποτό τους ξίνισε δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία οι υπερασπιστές της (ω, τι ντροπή!) αγαπούν το: Δώστε.

19 Ο άνεμος θα τη σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του, και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους.


  Ω  Σ  Η  Ε  ΚΕΦΑΛΑΙO : 5ο

1ο 2ο 3ο 4ο

Προειδοποίηση: Προς τους ιερείς, τον Ισραήλ, το βασιλικό παλάτι και τον Ιούδα

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο, ιερείς, και προσέξτε, οίκος Ισραήλ, και δώστε ακρόαση, το παλάτι τού βασιλιά για τον λόγο ότι, προς εσάς είναι η κρίση επειδή, σταθήκατε παγίδα στη Μισπά, και απλωμένο δίχτυ στο Θαβώρ.

2 Κι εκείνοι που αγρεύουν, έκαναν βαθιά σφαγή εγώ, όμως, όλους αυτούς θα τους παιδεύσω.

3 Εγώ γνώρισα τον Εφραϊμ, και ο Ισραήλ δεν είναι κρυμμένος από μένα επειδή, τώρα πορνεύεις, Εφραϊμ, και ο Ισραήλ μιάνθηκε.

4 Οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στον Θεό τους επειδή, το πνεύμα της πορνείας είναι ανάμεσά τους, και δεν γνώρισαν τον Κύριο.

5 Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί μπροστά του γι' αυτό, ο Ισραήλ και ο Εφραϊμ θα πέσουν μέσα στην ανομία τους και ο Ιούδας, ακόμα, θα πέσει μαζί τους.

6 Μαζί με τα κοπάδια τους και μαζί με τις αγέλες τους θα πάνε για να ζητήσουν τον Κύριο αλλά, δεν θα τον βρουν απομακρύνθηκε απ' αυτούς.

7 Φέρθηκαν άπιστα προς τον Κύριο επειδή, γέννησαν ξένα παιδιά τώρα, μάλιστα, ένας μήνας θα καταφάει αυτούς και τις κληρονομιές τους.

8 Σαλπίστε με κεράτινη στη Γαβαά, και με σάλπιγγα στη Ραμά ηχήστε δυνατά στη Βαιθ-αυέν από πίσω σου, Βενιαμίν.

9 Ο Εφραϊμ θα είναι ερημωμένος την ημέρα τού ελέγχου ανάμεσα στις φυλές τού Ισραήλ γνωστοποίησα αυτό που σίγουρα θα γίνει

10 οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν σαν αυτούς που μετατοπίζουν όρια θα ξεχύσω την οργή μου επάνω τους σαν νερά.

11 Καταδυναστεύτηκε ο Εφραϊμ, συντρίφτηκε μέσα στην κρίση, επειδή πήγε θεληματικά ύστερα από πρόσταγμα

12 γι' αυτό, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν σαράκι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκουλήκι.

13 Και ο Εφραϊμ είδε τη νόσο του, και ο Ιούδας το έλκος του, και ο Εφραϊμ πήγε στον Ασσύριο και έστειλε προς τον βασιλιά Ιαρείβ αυτός, όμως, δεν μπόρεσε να σας γιατρέψει ούτε να σας απαλλάξει από το έλκος σας.

14 Επειδή, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν λιοντάρι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκύμνος λιονταριού εγώ, εγώ θα διασπαράξω, και θα αναχωρήσω θα πάρω, και δεν θα υπάρχει κάποιος για να ελευθερώσει.

15 Θα πάω, θα επιστρέψω στον τόπο μου, μέχρις ότου γνωρίσουν το έγκλημά τους, και ζητήσουν το πρόσωπό μου μέσα στη θλίψη τους θάρθουν σε μένα από τα χαράματα της ημέρας.