ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10, 11-15,

16-20, 21-25,

26-28.


ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

'Οπως είχαμε προαναφέρει και στην Εισαγωγή του Ευαγγελίου κατά Λουκάν, οι Πράξεις των Αποστόλων αποτελούν τον δεύτερο τόμο, που έγραψε ο γιατρός Λουκάς, συνοδός τού Παύλου.

Επαναλαμβάνουμε κι εδώ ότι, ο συγγραφέας των Πράξεων, ο Λουκάς, θεωρείται ο καλύτερος και ακριβέστερος ιστορικός. Το βιβλίο αυτό των Πράξεων των Αποστόλων -από μόνο του, με τις δυνατές εσωτερικές του μαρτυρίες- φανερώνει την ακρίβεια και τη γνώση των πραγμάτων τού συγγραφέα από πρώτο χέρι ο Λουκάς ήταν καλός ιστορικός συλλέκτης, αλλά και αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας γεγονότων, που ο ίδιος περιγράφει ότι τα έζησε. Κινείται μέσα σε όλο τον ιστορικό χώρο με μια τόσο φυσική και απόλυτη άνεση. Οι ορθολογιστές, όσο κι αν πολέμησαν αυτό το βιβλίο, τελικά απογοητεύθηκαν από τον όγκο τής ακρίβειας των πληροφοριών του, που συνεχίζουν νάρχονται στο φως τής επιστημονικής έρευνας.

'Οταν π.χ. ο Λουκάς γράφει ότι η Κύπρος είχε <<ανθύπατο>> ή, στους Φιλίππους, οι άρχοντες λέγονταν <<στρατηγοί>> ή, ότι στη Θεσσαλονίκη, οι ίδιοι, ονομάζονταν <<πολιτάρχες>> ή, στην Ασία, υπήρχαν οι <<Ασιάρχες>> -για να αναφέρουμε μονάχα μερικά- όλα αυτά δείχνουν τη μεγάλη ακρίβεια και την αξιοπιστία του συγγραφέα και του κειμένου τού βιβλίου αυτού. 'Ενα τόσο ακριβές ιστορικό βιβλίο για την αρχαιότητα δεν έχει ανταγωνιστή.

Οι Πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν γύρω στο [61 - 63] μΧ, με σκοπό να καταγραφούν η ζωή και η δράση τής Εκκλησίας τού Ιησού Χριστού, αμέσως μετά την Ανάσταση του Κυρίου.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βιβλίο αυτό δεν τελειώνει, και είναι σαν να θέλει να πει στον αναγνώστη ότι οι Πράξεις τής ζωής των λυτρωμένων σ' αυτό τον κόσμο δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά συνεχίζονται, μέχρι να ξανάρθει ο Ιησούς Χριστός.

Πιο κάτω δίνουμε τη μέχρι τώρα γνωστή διπλή ανάλυση των περιεχομένων και αυτού του βιβλίου, των Πράξεων των Αποστόλων, ως βοήθημα προς τον αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1/1 - 5)

2. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (1/6 - 26)

3. Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ (2/1 - 5/42)

4. ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ (6/1 - 9/31)

5. Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΘΝΗ (9/32 - 12/25)

6. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (13/1 - 15/35)

7. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (15/36 - 18/22)

8. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (18/23 - 20/6)

9. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (20/7 - 21/17)

10. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (21/18 - 23/35)

11. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΦΗΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΙΠΠΑ (24/1 - 26/32)

12. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΜΗ (27/1 - 28/31)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Εισαγωγή

* Ο Ιησούς συναναστρέφεται με τους μαθητές Του για 40 ημέρες. Η υπόσχεση του Πατέρα

* Η Ανάληψη του Ιησού

* Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:

1. Οι μαθητές γυρίζουν στους άλλους πιστούς

2. Η εκλογή τού Ματθία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Η Πεντηκοστή. Η 'Ελευση του Αγίου Πνεύματος

* Το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου

* Η ζωή στην αρχαία Εκκλησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Η θεραπεία ενός χωλού

* Το δεύτερο κήρυγμα του Πέτρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Ο Πέτρος και ο Ιωάννης συλλαμβάνονται

* Ο Πέτρος και ο Ιωάννης οδηγούνται μπροστά στο Συνέδριο

* Οι δύο απόστολοι μοιράζονται τα συμβάντα με την Εκκλησία. Η Εκκλησία σύσσωμη προσεύχεται

* Η εγκάρδια κοινωνία ανάμεσα στους πρώτους Χριστιανούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Η πρώτη παραφωνία: Ο Ανανίας και η Σαπφείρα

* Πολλά σημεία και τέρατα διαμέσου των αποστόλων

* Ο πρώτος διωγμός

* Η πρόταση του Γαμαλιήλ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

* Για τα καθημερινά τραπέζια εκλέγονται επτά διάκονοι

* Ο Στέφανος συλλαμβάνεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

* Ο Στέφανος απολογείται μπροστά στο Συνέδριο

* Ο Στέφανος λιθοβολείται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Ο δεύτερος διωγμός. Τα αποτελέσματά του

* Ο Φίλιππος στη Σαμάρεια

* Ο Σίμωνας, ο μάγος

* Ο Φίλιππος στέλνεται στον Ευνούχο τής Κανδάκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Ο Σαύλος καταδιώκει με μανία τούς Χριστιανούς

* Ο Ιησούς συναντάει τον Σαύλο. Η μεταστροφή τού Σαύλου πριν από τη Δαμασκό

* Ο Σαύλος αρχίζει αμέσως να κηρύττει στη Δαμασκό

* Η συνωμοσία των Ιουδαίων ενάντια στον Σαύλο

* Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ δυσκολεύεται αρχικά να δεχθεί τον Σαύλο

* Ο Πέτρος θεραπεύει τον παραλυτικό Αινέα

* Ο Πέτρος ανασταίνει την Ταβιθά

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 10, 11

* Η ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΗ ΑΝΟΙΓΕΙ:

1. Ο Κορνήλιος καλεί τον Πέτρο

2. Ο Θεός προετοιμάζει τον Πέτρο, ώστε το Ευαγγέλιο νάρθει στους Εθνικούς

3. Οι απεσταλμένοι τού Κορνηλίου στον Πέτρο

4. Ο Πέτρος στο σπίτι τού Κορνηλίου

5. Ο Πέτρος κηρύττει το Ευαγγέλιο προς τους Εθνικούς

6. Η δωρεά τού Αγίου Πνεύματος ξεχύνεται και στους Εθνικούς

7. Ο Πέτρος στα Ιεροσόλυμα εκθέτει τα όσα συνέβησαν

* Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ :

1. Το Ευαγγέλιο φτάνει στην Αντιόχεια

2. Η διακονία τού Βαρνάβα

3. Η βοήθεια προς τους πιστούς στην Ιουδαία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΡΩΔΗ:

1. Ο Ιάκωβος θανατώνεται

2. 'Ενας άγγελος του Κυρίου ελευθερώνει τον Πέτρο

3. Ο Πέτρος επισκέπτεται πρώτα τους αδελφούς

4. Η κρίση τού Θεού επάνω στον Ηρώδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:

* Το Πνεύμα τού Θεού καλεί τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στο έργο

* Ο Βαρνάβας και ο Σαύλος στην Κύπρο

* Από την Κύπρο στην Αντιόχεια της Πισιδίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

* Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στο Ικόνιο

* Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στις πόλεις τής Λυκαονίας

* Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στη Δέρβη, και ξανά στα Λύστρα, στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας

* Ο Παύλος και ο Βαρνάβας στις πόλεις τής Παμφυλίας και επιστροφή στην Αντιόχεια της Συρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΤΟΜΗΣ. ΕΙΝΑΙ, ΑΡΑΓΕ, ΑΝΑΓΚΑΙΑ;

1. Αποστέλλεται αντιπροσωπεία στην Ιερουσαλήμ

2. Η Σύσκεψη στα Ιεροσόλυμα

3. Η απόφαση της Σύσκεψης σε μορφή Επιστολής

4. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας επιστρέφουν στην Αντιόχεια

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ :

* Ο Παύλος και ο Βαρνάβας χωρίζουν εξαιτίας τού Ιωάννη-Μάρκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

* Ο Παύλος με τον Σίλα και τον Τιμόθεο

* Το όραμα του Παύλου. Το Ευαγγέλιο περνάει προς την Ευρώπη

* Η πρώτη Χριστιανή στην Ευρώπη

*Ο Παύλος με δύναμη λόγου και έργου

* Ο Παύλος και ο Σίλας φυλακίζονται

* Η σωτηρία τού δεσμοφύλακα

* Η αποφυλάκιση του Παύλου και του Σίλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

* Ο Παύλος και ο Σίλας στη Θεσσαλονίκη

* Ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος στη Βέροια

* Ο Παύλος στην Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

* Ο Παύλος πηγαίνει στην Κόρινθο

* Οι Ιουδαίοι φέρνουν τον Παύλο μπροστά στον Γαλλίωνα

* Ο Παύλος, διαμέσου Εφέσου και Ιεροσολύμων, φτάνει ξανά στην  Αντιόχεια

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

*  Ο Απολλώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

* Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ :

1. Οι μαθητές τού Ιωάννη

2. Η σκληρότητα των Ιουδαίων αναγκάζει τον Παύλο να ζητήσει άλλον χώρο διακήρυξης του Ευαγγελίου

3. Οι 7 εξορκιστές, γιοι τού αρχιερέα Σκευά

4. Αναταραχή στην πολυπληθή 'Εφεσο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

* Ο Παύλος αναχωρεί για Μακεδονία και υπόλοιπη Ελλάδα

* Η αποχαιρετιστήρια ομιλία στην Τρωάδα. Ο Εύτυχος

* Από την Τρωάδα ο Παύλος πηγαίνει στη Μίλητο

* Ο Παύλος προσκαλεί τους πρεσβυτέρους τής Εφέσου και τους μιλάει για τελευταία φορά

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 21, 22, 23

* Από τη Μίλητο ο Παύλος κατευθύνεται στα Ιεροσόλυμα

* Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ :

1. Επίσκεψη του Παύλου στον Ιάκωβο

2. Η συμβουλή των πρεσβυτέρων για τον καθαρισμό

3. Ο Παύλος συλλαμβάνεται στην αυλή τού Ναού

4. Ο Παύλος ζητάει την άδεια να μιλήσει στον λαό

5. Ο Παύλος απευθύνεται στον λαό τής Ιερουσαλήμ

6. Ο Παύλος, πριν να μαστιγωθεί, επικαλείται το <<Ρωμαίος Πολίτης>>

7. Ο Χιλίαρχος καλεί τούς Αρχιερείς και το Συνέδριο

8. Ο Παύλος μπροστά στο Συνέδριο 

9. Οι Ιουδαίοι εξυφαίνουν  συνωμοσία ενάντια στον Παύλο

10. Ο Παύλος, με Ρωμαϊκή συνοδεία, στέλνεται στην Καισάρεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

* Ο Παύλος και οι κατήγοροί του μπροστά στον Φήλικα

* Ο Παύλος απολογείται μπροστά στον Φήλικα

* Ο Παύλος ξανά μπροστά στον Φήλικα και στη γυναίκα του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

* Οι Ιουδαίοι επιμένουν. Ο Παύλος ανακρίνεται τώρα μπροστά στον Φήστο

* Ο Παύλος αναγκάζεται να επικαλεστεί τον Καίσαρα

* Ο Παύλος μπροστά στον βασιλιά Αγρίππα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

* Ο Παύλος παίρνει την άδεια να απολογηθεί

* Ο αντίκτυπος της απολογίας τού Παύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27, 28

* Ο ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΩΣ ΔΕΣΜΙΟΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ:

1. Ο Παύλος επιβιβάζεται σε πλοίο

2. Το πλοίο με τον Παύλο, μέσα σε μεγάλη τρικυμία

3. Η παρέμβαση του Θεού αναζωπυρώνει την ελπίδα

4. Το πλοίο ρίχνεται έξω στην ξηρά

5. Ο Παύλος στη Μάλτα

6. Ο Παύλος στον δρόμο προς τη Ρώμη

7. Η δραστηριότητα του Παύλου στη Ρώμη.