ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-9.

 
 

Α Μ Ω Σ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Ο Αμώς ήταν από τη Θεκουέ, που βρισκόταν γύρω στα [20] χιλιόμετρα, περίπου, νότια της Ιερουσαλήμ. 'Ηταν σύγχρονος του Ιωνά και του Ωσηέ, πιθανώς δε και του Ιωήλ δεν ανήκει στη γνωστή κατηγορία των προφητών. Μάλιστα, ο ίδιος αναφωνεί: <<Δεν ήμουν εγώ προφήτης ούτε γιος προφήτη εγώ>> (7/14).

Προφανώς, η καταγωγή του ήταν ταπεινή, ο ίδιος αναφέρει ότι  ήταν βοσκός (1/1). Ο Θεός, όμως, κινεί γη και ουρανό όταν βρει έναν  άνθρωπο κατά την καρδιά του,για να τον χρησιμοποιήσει στο πολυσχιδές  έργο του επάνω στη γη (2 Χρονικών 16/9). Πάντως, είναι ο πρώτος  από τους προφήτες που στέλνεται από τον Θεό τόσο στον Ισραήλ όσο και  στον Ιούδα, τον όγδοο αιώνα πΧ, όταν στον μεν Ισραήλ βασίλευε  ο Ιεροβοάμ Β' (782 - 753 πΧ), στον δε Ιούδα ο Οζίας (767 - 740 πΧ).

Ο Αμώς κήρυξε για περίπου 40 χρόνια (πρέπει να ξεκίνησε ανάμεσα στο 760 και 755 πΧ), πριν από την πτώση τής Σαμάρειας, η οποία -καθώς είναι γνωστό- ήταν η πρωτεύουσα του Ισραήλ (Βόρειο Βασίλειο) κι αυτό,  εξαιτίας τής βαριάς αμαρτίας τους, να αποστατήσουν από τη σωστή λατρεία τού Θεού.

Συγγραφέας τού βιβλίου θεωρείται ο ίδιος ο προφήτης Αμώς, το δε πρωτότυπο κείμενο αυτού τού βιβλίου θεωρείται από τα πλέον καλά διατηρημένα. Παρά το ταπεινό του επάγγελμα, ως βοσκός, είχε φαίνεται πρόσβαση στις πηγές γνώσης της εποχής του, αφενός μεν με τις μετακινήσεις του για βοσκή των ζώων ή για εμπορία μαλλιού στις εκάστοτε πόλεις, αλλά, κυρίως, επειδή η πατρίδα του, η Θεκουέ, βρισκόταν κοντά σε σταυροδρόμι των δρόμων τόσο προς τον  βορρά όσο και προς τον νότο, και εκείνου προς τη δύση.

Δίνουμε, τώρα, μια σύντομη ανάλυση των περιεχομένων τού βιβλίου, για μια εποπτική του θεώρηση:

1. Εισαγωγή, κεφ. 1/1 - 2

2. Προαναγγελία κρίσεων του Θεού στα γύρω έθνη, Ιούδα και Ισραήλ, κεφ. 1/3 - 2/16

* Κεφ. 1/3 - 5      Δαμασκός

* Κεφ. 1/6 - 8      Γάζα

* Κεφ. 1/9 - 10     Τύρος

* Κεφ. 1/11 - 12    Εδώμ

* Κεφ. 1/13 - 15    Αμμών

* Κεφ. 2/1 - 3      Μωάβ

* Κεφ. 2/4 - 5      Ιούδας

* Κεφ. 2/6 - 16     Ισραήλ

3. Οι αιτίες των κρίσεων, κεφ. 3 - 6

* Κεφ. 3/1 - 8      Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του

* Κεφ. 3/9 - 15     Δεν πράττουν το αγαθό

* Κεφ. 4/1 - 3      Οι γυναίκες τής Σαμάρειας

* Κεφ. 4/4 - 13     Ο Ισραήλ δεν μαθαίνει ποτέ

* Κεφ. 5/1 - 9      Κάλεσμα για μετάνοια

* Κεφ. 5/10 - 17    Αγαπούν την αδικία

* Κεφ. 5/18 - 27    Ψεύτικη πνευματικότητα

* Κεφ. 6/1 - 3      Ψεύτικη ασφάλεια

* Κεφ. 6/4 - 7      Κενόδοξη πολυτέλεια

* Κεφ. 6/8 - 14     Υπερηφάνεια

4. Τρεις πρώτες οράσεις κρίσεων, κεφ. 7/1 - 9

* Κεφ. 7/1 - 3      Η όραση των ακρίδων

* Κεφ. 7/4 - 6      Η όραση της φωτιάς

* Κεφ. 7/7 - 9      Η όραση της στάθμης

5. Η κατηγορία τού ιερέα τής Βαιθήλ, του Αμασία, ενάντια στον Αμώς, τον προφήτη, κεφ. 7/10 - 17

6.  Δύο υπόλοιπες οράσεις κρίσεων, κεφ. 8/1 - 9/10

* Κεφ. 8/1 - 14     Το κάνιστρο με τον θερινό καρπό

* Κεφ. 8/1 - 9/10   Ο Κύριος επάνω στο θυσιαστήριο

7. Η σκηνή τού Δαβίδ θα ανορθωθεί, κεφ. 9/11 - 15.