ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο


 ΑΜΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙO : 1ο

2ο 3ο 4ο 5ο

Ο Θεός και τα γύρω έθνη: Εξαγγελίες κρίσης

1 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΩΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΚΟΥΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ.

2 Και είπε: Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν, και η κορυφή τού Καρμήλου θα ξεραθεί.

Δαμασκός

3 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Δαμασκού, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της επειδή, αλώνισαν τη Γαλαάδ με σιδηρένια τριβόλια

4 αλλά, θα στείλω φωτιά στον οίκο τού Αζαήλ, και θα καταφάει τα παλάτια τού Βεν-αδάδ.

5 Και θα συντρίψω τούς μοχλούς τής Δαμασκού, και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν, κι αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από τον οίκο Εδέν και ο λαός τής Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Κιρ, λέει ο Κύριος.

Γάζα

6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Γάζας, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της επειδή, αιχμαλώτισαν τον λαό μου με τέλεια αιχμαλωσία, για να τους παραδώσουν στον Εδώμ

7 αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Γάζας, και θα καταφάει τα παλάτια της.

8 Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την 'Αζωτο, κι αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από την Ασκάλωνα, και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακκαρών, και το υπόλοιπο των Φιλισταίων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος ο Θεός.

Τύρος

9 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Τύρου, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της επειδή, παρέδωσαν τον λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδώμ, και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη

10 αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Τύρου, και θα καταφάει τα παλάτια της.

Εδώμ

11 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Εδώμ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του επειδή, καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία, και αθέτησε την ευσπλαχνία του, και ο θυμός του κατασπάραττε ακατάπαυστα, και κρατούσε την οργή του παντοτινά

12 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θαιμάν, και θα καταφάει τα παλάτια τής Βοσόρρας.

13 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις των γιων Αμμών, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του επειδή, διέσχιζαν τις εγκυμονούσες τής Γαλαάδ, για να πλατύνουν το όριό τους

14 αλλά, θα ανάψω φωτιά στο τείχος τής Ραββά, και θα καταφάει τα παλάτια της, με κραυγή μέσα στην ημέρα τής μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα τής θύελλας.

15 Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντές του μαζί, λέει ο Κύριος.


 ΑΜΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙO : 2ο

1ο  3ο 4ο 5ο

Μωάβ

1 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Μωάβ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του επειδή, κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά τού Εδώμ μέχρι σκόνης

2 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στον Μωάβ, και θα καταφάει τα παλάτια τής Κιριώθ και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχο σάλπιγγας.

3 Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον κριτή, και θα φονεύσω μαζί του όλους τους άρχοντές του, λέει ο Κύριος.

Ιούδας

4 'Ετσι λέει ο Κύριος:  Για τις τρεις παραβάσεις τού Ιούδα, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του επειδή, καταφρόνησαν τον νόμο τού Κυρίου, και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του, και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους

5 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα, και θα καταφάει τα παλάτια τής Ιερουσαλήμ.

Ισραήλ

6 'Ετσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Ισραήλ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του επειδή, πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι, και τον πένητα για ένα ζευγάρι υποδήματα

7 οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη τής γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών, και αλλάζουν τον δρόμο των πενήτων και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα, για να βεβηλώνουν το άγιό μου όνομα

8 και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχυρο, και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων.

9 Εγώ, όμως, εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων, κι αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές και αφάνισα τον καρπό του από πάνω, και τις ρίζες του από κάτω.

10 Και εγώ σας ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο, για να κληρονομήσετε τη γη τού Αμορραίου.

11 Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες, και από τους νέους σας για Ναζηραίους. Δεν είναι έτσι, γιοι Ισραήλ; λέει ο Κύριος.

12 Κι εσείς ποτίζατε τους Ναζηραίους κρασί και προστάξατε τους προφήτες, λέγοντας: Μη προφητεύσετε.

13 Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα.

14 Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή  του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει την ψυχή του

15 και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του

16 και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς, θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος.


 ΑΜΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙO : 3ο

1ο 2ο  4ο 5ο

Ο Θεός και ο Ισραήλ. Το μήνυμα του προφήτη, μήνυμα Θεού

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτον τον λόγο τού Κυρίου, που ο Κύριος μίλησε εναντίον σας, γιοι Ισραήλ, ενάντια σε ολόκληρο το γένος, που ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, λέγοντας:

2 Εσάς μόνον γνώρισα από όλα τα γένη τής γης γι' αυτό, θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες. 

3 Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί, αν δεν είναι σύμφωνοι;

4 Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στον δρυμό, αν δεν έχει θήραμα; Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος από την κατοικία του, αν δεν έπιασε κάτι ;

5 Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα επάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτό βρόχι; Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη, χωρίς να πιαστεί κάτι ;

6 Μπορεί να ηχήσει σάλπιγγα στην πόλη, και ο λαός να μη φοβηθεί; Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη, και ο Κύριος να μη την έκανε;

7 Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες.

8 Το λιοντάρι βρύχησε ποιος δεν θα φοβηθεί; Ο Κύριος ο Θεός μίλησε ποιος δεν θα προφητεύσει;

9 Κηρύξτε προς τα παλάτια τής Αζώτου, και προς τα παλάτια τής  γης τής Αιγύπτου, και πείτε: Συγκεντρωθείτε επάνω στα βουνά τής  Σαμάρειας, και δείτε τους μεγάλους θορύβους στο μέσον της, και τις καταδυναστείες της ανάμεσά της

10 επειδή, δεν ξέρουν να πράττουν  το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα  παλάτια τους.

11 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εχθρός θα  περικυκλώσει τη γη σου, και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα,  και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν.

12 'Ετσι λέει ο Κύριος: 'Οπως ο βοσκός αποσπάει από το στόμα τού λιονταριού δύο σκέλη ή τον λωβό ενός αυτιού, έτσι θα αποσπαστούν οι γιοι Ισραήλ, που κατοικούν στη Σαμάρεια, από τη γωνιά τού κρεβατιού, κι αυτοί στη Δαμασκό, από το στρώμα.

13 Ακούστε, και διαμαρτυρηθείτε στον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός των δυνάμεων.

14 'Οτι, κατά την ημέρα που θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τού Ισραήλ εναντίον του, θα επισκεφθώ και τα θυσιαστήρια της Βαιθήλ και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποκοπούν, και θα πέσουν καταγής.

15 Και θα πατάξω το χειμωνιάτικο παλάτι μαζί με το καλοκαιρινό παλάτι και τα ελεφάντινα σπίτια θα απολεστούν, και τα μεγάλα σπίτια θα αφανιστούν, λέει ο Κύριος.


 ΑΜΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙO : 4ο

1ο 2ο 3ο 5ο

Οι πολυτελείς στολισμοί των γυναικών τής Σαμάρειας

1 ΑΚΟΥΣΤΕ αυτό τον λόγο, θηλυκά δαμάλια τής Βασάν, που είστε στο βουνό τής Σαμάρειας, που καταδυναστεύετε τουςφτωχούς, που καταθλίβετε τους πένητες, που λέτε στους κυρίους τους: Φέρτε να πιούμε.

2 Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στην αγιότητά του, ότι, δέστε, έρχονται σε σας ημέρες, κατά τις οποίες θα σας πιάσουν με αγκίστρια, και τους απογόνους σας με αλιευτικά καμάκια.

3 Και θα βγείτε από τις χαλάστρες σας, κάθε μία απευθείας μπροστά της και θα απορρίψετε όλα όσα είναι του παλατιού, λέει ο Κύριος.

Η ασέβεια του λαού στη λατρεία τού Θεού

4 Ελάτε στη Βαιθήλ, και ασεβήστε στα Γάλγαλα να πληθύνετε  την ασέβεια και φέρτε τις θυσίες σας κάθε πρωινό, τα δέκατά σας  κάθε τριετία.

5 Και προσφέρτε σε θυσία ευχαριστίας ένζυμο ψωμί,  και κηρύξτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές αναγγείλατέ τες επειδή, έτσι σας αρέσει, γιοι Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός.

Η υπομονή τού Θεού με τον λαό

6 Και εγώ σας έδωσα, ακόμα, πείνα σε όλες τις πόλεις σας, και έλλειψη ψωμιού σε όλους τούς τόπους σας και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.

7 Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή, όταν έμεναν ακόμα τρεις μήνες μέχρι το θέρος και έβρεξα επάνω σε μια πόλη, ενώ επάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα μια μερίδα βράχηκε, και η μερίδα επάνω στην οποία δεν έβρεξε, ξεράθηκε.

8 'Ετσι, δύο τρεις πόλεις, πήγαν περιπλανώμενες σε μια πόλη για να πιουν νερό, και δεν χόρτασαν και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.

9 Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη το πλήθος των κήπων σας, και των αμπελώνων σας, των συκεώνων σας, και των ελαιώνων  σας, κατέφαγε η κάμπια και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.

10 'Εστειλα επάνω σας θανατικό, σύμφωνα με τον τρόπο τής Αιγύπτου θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού αιχμαλώτισα και τα άλογά σας και ανέβασα τη δυσωδία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυκτήρες σας  και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.

11 Σας κατέστρεψα, όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.

12 Γι' αυτό, έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ και δεδομένου  ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ.

13 Επειδή, δέστε, αυτός που μορφώνει τα βουνά, και κατασκευάζει τον άνεμο, και αναγγέλλει στον άνθρωπο ποιος είναι ο στοχασμός του, ο οποίος κάνει την αυγή σκοτάδι, και επιβαίνει επάνω στα ύψη τής γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομά του.


 ΑΜΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙO : 5ο

1ο 2ο 3ο 4ο

Ο θρήνος τού προφήτη για τον Ισραήλ

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο τον λόγο τού Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ.

2 'Επεσε δεν θα σηκωθεί πλέον η παρθένα τού Ισραήλ είναι ριγμένη επάνω στη γη της δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει.

3 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η πόλη, από την οποία έβγαιναν 1.000, θα μείνει με 100 και από εκείνη που έβγαιναν 100, θα μείνει με 10, μέσα στον οίκο Ισραήλ.

4 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ: Ζητήστε με, και θα ζήσετε.

5 Και μη ζητάτε τη Βαιθήλ, και μη μπαίνετε μέσα στα Γάλγαλα, και  μη περνάτε στη Βηρ-σαβεέ επειδή, τα Γάλγαλα θα πάνε σε αιχμαλωσία, οπωσδήποτε, και η Βαιθήλ θα καταντήσει στο μηδέν.

6 Ζητήστε τον Κύριο, και θα ζήσετε μήπως και ορμήσει σαν φωτιά  επάνω στον οίκο Ιωσήφ, και τον καταφάει, και δεν υπάρχει εκείνος  που να σβήνει τη Βαιθήλ.

7 Εσείς, που μετατρέπετε την κρίση σε αψίνθι, και που απορρίπτετε καταγής τη δικαιοσύνη

8 ζητήστε αυτόν που φτιάχνει την Πλειάδα και τον Ωρίωνα, και μετατρέπει τη σκιά τού θανάτου σε αυγή, και σκοτεινιάζει την ημέρα σε νύχτα αυτόν που προσκαλεί τα νερά τής θάλασσας, και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης το όνομά του είναι Κύριος

9 αυτόν που ξεσηκώνει αφανισμό ενάντια στον ισχυρό, και φέρνει αφανισμό επάνω στα οχυρώματα.

10 Μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη, και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα.

11 Γι' αυτό, επειδή καταθλίβετε τον φτωχό, και παίρνετε απ' αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, όμως δεν θα κατοικήσετε σ' αυτά αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους.

12 Επειδή, γνωρίζω τις πολλές σας ασέβειες, και τις ισχυρές σας αμαρτίες εσείς που καταθλίβετε τον δίκαιο, δωροδοκείστε, και καταδυναστεύετε τους φτωχούς στην πύλη.

13 Γι' αυτό, ο συνετός θα σιωπά κατά τον καιρό εκείνο επειδή, είναι καιρός κακός.

14 Εκζητήστε το καλό, και όχι το κακό, για να ζήσετε και έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι μαζί σας, όπως είπατε.

15 Μισείτε το κακό, και αγαπάτε το καλό, και αποκαταστήστε την  κρίση στην πύλη ίσως ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων να ελεήσει  το υπόλοιπο του Ιωσήφ.

Υπενθύμιση για την Ημέρα τού Κυρίου

16 Γι' αυτό, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος, λέει τα εξής: Οδυρμός σε όλες τις πλατείες και σε όλους τούς δρόμους θα λένε: Αλλοίμονο! Αλλοίμονο! Και θα κράζουν τον γεωργό σε πένθος, και τους επιτήδειους θρηνωδούς σε οδυρμό.

17 Και σε όλες τις αμπέλους οδυρμός επειδή, θα περάσω μέσα από σένα, λέει ο Κύριος.

18 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που επιθυμούν την ημέρα τού Κυρίου!  Προς τι θα είναι αυτή για σας; Η ημέρα τού Κυρίου είναι σκοτάδι, και όχι φως.

19 Είναι σαν να έφευγε άνθρωπος μπροστά από  λιοντάρι, και τον συναντούσε αρκούδα ή, σαν να έμπαινε μέσα σε σπίτι, και στηρίζοντας το χέρι του επάνω στον τοίχο,  τον δάγκωνε φίδι.

20 Δεν θα είναι η ημέρα τού Κυρίου σκοτάδι και όχι φως; Μάλιστα πυκνό σκοτάδι, χωρίς να έχει κάποια λάμψη;

21 Μίσησα, αποστράφηκα τις γιορτές σας, και δεν θα οσφρανθώ στα πανηγύρια σας.

22 Αν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες σας, δεν θα τις δεχθώ, και δεν θα επιβλέψω επάνω στις ειρηνικές θυσίες των σιτευτών σας.

23 Αφαίρεσε από μένα τον ήχο των τραγουδιών σου και δεν θα ακούσω το άσμα των οργάνων σου.

24 Αλλά, η κρίση ας καταρρέει σαν νερό, και η δικαιοσύνη σαν ασταμάτητος χείμαρρος.

25 Μήπως μου προσφέρατε θυσίες και προσφορές, οίκος Ισραήλ, 40 χρόνια μέσα στην έρημο;

26 Μάλιστα, είχατε αναλάβει τη σκηνή τού Μολόχ σας και τον Χιουν, το αστέρι τού θεού σας, τα είδωλά σας, που είχατε κάνει για τον εαυτό σας.

27 Γι' αυτό, θα σας  μετοικίσω πέρα από τη Δαμασκό, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων  είναι το όνομά του.