ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 6ο 7ο 8ο 9ο


 Α Μ Ω Σ ΚΕΦΑΛΑΙO : 6ο

7ο 8ο 9ο

Εξαγγελία κρίσης

1 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που μένουν αμέριμνοι στη Σιών, και έχουν πεποίθηση στο βουνό τής Σαμάρειας, αυτά που διαφημίζονται ως έξοχα ανάμεσα στα έθνη, και στα οποία ήρθε ο οίκος Ισραήλ!

2 Διαβείτε στη Χαλνέ, και δείτε και από εκεί περάστε στη μεγάλη Αιμάθ έπειτα, κατεβείτε στη Γαθ των Φιλισταίων είναι αυτές καλύτερες απ' αυτά τα βασίλεια; 'Η, το όριό τους είναι μεγαλύτερο από το δικό σας όριο;

3 Εσείς που τοποθετείτε την κακή ημέρα μακριά, και φέρνετε κοντά την καθέδρα τής αρπαγής

4 εσείς που πλαγιάζετε επάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια, και ξαπλώνετε επάνω στα στρώματά σας, και τρώτε τα αρνιά από το ποίμνιο, και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη

5 εσείς που ψάλλετε με τη φωνή τής λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ

6 εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες, και αλείφεστε με τα εξαίσια αρώματα όμως, για τον συντριμμό τού Ιωσήφ δεν θλίβεστε.

7 Γι' αυτό, τώρα, αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν, και η αγαλλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί.

8 Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέει: Εγώ αηδιάζω την έπαρση του Ιακώβ, και μίσησα τα παλάτια του, γι' αυτό θα παραδώσω την πόλη και το πλήρωμά της.

9 Και δέκα άνθρωποι αν απομείνουν σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν.                         

10 Και εκείνος ο θείος που θα σηκώνει κάθε έναν απ' αυτούς ή, που  θα τον καίει, για να βγάλει τα κόκαλά του από το σπίτι, θα πει  σ' αυτόν που βρίσκεται στο εσωτερικό τού σπιτιού: Είναι κανένας ακόμα μαζί σου; Κι αυτός θα πει: 'Οχι. Τότε θα πει: Σώπα επειδή, δεν είναι ακόμα καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου.

11 Δεδομένου ότι, δέστε, ο Κύριος προστάζει και θα πατάξει  το μεγάλο σπίτι με συντριμμούς, και το μικρό σπίτι με διαρρήξεις.

12 Μπορούν να τρέξουν τα άλογα επάνω σε βράχο; Μπορεί κάποιος να αροτριάσει εκεί με βόδια; Εσείς, όμως, μεταστρέψατε την κρίση σε χολή, και τον καρπό τής δικαιοσύνης σε αψίνθι

13 εσείς που ευφραίνεστε σε μηδαμινά, που λέτε: Δεν αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα με τη δύναμή μας;

14 Αλλά, δέστε, εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, ω οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα σας καταθλίψουν, από την είσοδο της Αιμάθ μέχρι τον ποταμό τής ερήμου.


 Α Μ Ω Σ ΚΕΦΑΛΑΙO : 7ο

6ο  8ο 9ο

Τρεις κρίσεις: Ακρίδες, Φωτιά, Στάθμη

1 ΕΤΣΙ, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή τής βλάστησης του δεύτερου χορταριού και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά τον θερισμό τού βασιλιά.

2 Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι τής γης, τότε είπα: Κύριε, Θεέ, γίνε  ελεήμονας, παρακαλώ ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.

3 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο: Δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος.

4 'Ετσι, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο, και κατέφαγε ένα μέρος τής γης.

5 Τότε, είπα: Κύριε, Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.

6 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σ' αυτό: Και τούτο δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός.

7 'Ετσι, μου έδειξε και ξάφνου, ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τοίχο, κτισμένον με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μια στάθμη.

8 Και ο Κύριος  μου είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς; Και είπα: Μια στάθμη. Τότε, ο Κύριος  είπε: Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον τού λαού μου Ισραήλ και  στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον.

9 Και οι βωμοί τού Ισαάκ θα  ερημωθούν, και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν και θα σηκωθώ  ενάντια στον οίκο τού Ιεροβοάμ με ρομφαία.

Μήνυμα προς τον Αμώς από τη Βαιθήλ

10 Τότε, ο Αμασίας, ο ιερέας τής Βαιθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, τον βασιλιά τού Ισραήλ, λέγοντας: Ο Αμώς συνωμότησε εναντίον σου στο μέσον τού οίκου Ισραήλ ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του

11 επειδή, ο Αμώς λέει τα εξής: Ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία, και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα αιχμάλωτος από τη γη του.

12 Τότε, ο Αμασίας είπε στον Αμώς: Ω, εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη τού Ιούδα, και εκεί τρώγε ψωμί, και εκεί προφήτευε

13 και στη Βαιθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο  του βασιλιά, και είναι ο οίκος τού βασιλείου.

14 Και ο Αμώς απάντησε, και είπε στον Αμασία: Δεν ήμουν εγώ προφήτης ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος  μάζευα συκάμινα

15 και ο Κύριος με πήρε πίσω από το ποίμνιο, και μου είπε ο Κύριος: Πήγαινε, προφήτευσε στον λαό μου τον Ισραήλ.

16 Τώρα, λοιπόν, άκου τον λόγο τού Κυρίου. Εσύ λες: Μη προφητεύεις  ενάντια στον Ισραήλ, και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ.

17 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα  στην πόλη, και οι γιοι σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία,  και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινί, κι εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του αιχμάλωτος.


 Α Μ Ω Σ ΚΕΦΑΛΑΙO : 8ο

6ο 7ο  9ο

Η όραση του Αμώς για την κρίση τής Σαμάρειας

1 ΕΤΣΙ έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός και ξάφνου, ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού.

2 Και είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς;  Και είπα: 'Ενα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού. Τότε, ο Κύριος μου είπε: 'Ηρθε το τέλος επάνω στον λαό μου Ισραήλ στο εξής, δεν θα τον παρατρέξω.

3 Και κατά την ημέρα εκείνη τα άσματα του ναού θα είναι ολολυγμοί, λέει ο Κύριος ο Θεός σε κάθε τόπο θα είναι πολλά πτώματα θα τα πετάξουν έξω, μέσα σε σιωπή.

4 Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένητες, και αφανίζετε τους φτωχούς τού τόπου,

5 λέγοντας: Πότε θα περάσει ο μήνας, για  να πουλήσουμε γεννήματα; Και το σάββατο, για να ανοίξουμε σιτάρι,  μικραίνοντας το εφά, και μεγαλώνοντας τον σίκλο, και νοθεύοντας τα  ζύγια τής απάτης;

6 Για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασήμι, και τον  πένητα για ένα ζευγάρι υποδήματα, και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του  σιταριού;

7 Ο Κύριος ορκίστηκε στη δόξα τού Ιακώβ, λέγοντας: Βέβαια,  δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα τους.

8 Η γη δεν θα ταραχτεί  γι' αυτό, και θα πενθήσει κάθε ένας που κατοικεί σ' αυτή; Και δεν θα  ξεχειλίσει ολόκληρη σαν ποταμός, και δεν θα απορριφθεί, και  καταποντιστεί σαν από τον μεγάλο ποταμό τής Αιγύπτου;

9 Και κατά  την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω τον ήλιο να δύσει  σε καιρό μεσημεριού, και θα κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή  ημέρα.

10 Και θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος, και όλα τα  άσματά σας σε θρήνο και θα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάθε οσφύ,  και φαλάκρωμα επάνω σε κάθε κεφάλι και θα τον καταστήσω σαν αυτόν που πενθεί τον μονογενή του γιο, και το τέλος του θα  είναι σαν μια ημέρα πικρίας.

11 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη όχι πείνα ψωμιού ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης των λόγων τού Κυρίου.

12 Και θα περιπλανιούνται από θάλασσα σε θάλασσα, και θα περιτρέχουν από τον βορρά μέχρι την ανατολή, ζητώντας τον λόγο τού Κυρίου και δεν θα βρουν.

13 Κατά την ημέρα εκείνη, οι ωραίες παρθένες θα λιποθυμήσουν, και οι νέοι, από δίψα.

14 Κι αυτοί που δίνουν όρκο στην αμαρτία τής Σαμάρειας, κι αυτοί που λένε: Ζει ο θεός σου, Δαν, και: Ζει ο δρόμος τής Βηρ-σαβεέ, και θα πέσουν, και δεν θα σηκωθούν πλέον.


 Α Μ Ω Σ ΚΕΦΑΛΑΙO : 9ο

6ο 7ο 8ο

Ο Κύριος επάνω στο θυσιαστήριο. Ο διασκορπισμός τού λαού

1 ΕΙΔΑ τον Κύριο να στέκεται επάνω στο θυσιαστήριο  και είπε: Πάταξε το ανώφλι τής πύλης, για να σειστούν τα προπύλαια και σύντριψέ τα επάνω στα κεφάλια όλων αυτών και τους υπόλοιπους απ' αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία κανένας απ' αυτούς, φεύγοντας, δεν θα διαφύγει, και κανένας απ' αυτούς, διασωζόμενος, δεν θα διασωθεί.

2 Αν σκάψουν μέχρι τον άδη, από εκεί θα τους αρπάξει το χέρι μου και αν ανέβουν στον ουρανό,  θα τους κατεβάσω από εκεί.

3 Και αν κρυφτούν στην κορυφή τού Καρμήλου, από εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω και αν κρυφτούν από τα μάτια μου στα βάθη τής θάλασσας, εκεί θα προστάξω τον δράκοντα, και θα τους δαγκώσει.

4 Και αν πάνε σε αιχμαλωσία μπροστά από τους εχθρούς τους, από εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα, και θα τους θανατώσει και θα στήσω τα μάτια μου επάνω τους για κακό, και όχι για καλό.

5 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη, και λιώνει, και όλοι όσοι κατοικούν σ' αυτή θα πενθήσουν και θα ξεχειλίσει ολόκληρη σαν ποταμός, και θα καταποντιστεί σαν από τον ποταμό τής Αιγύπτου.

6 Αυτός είναι που κτίζει τα υπερώα του στον ουρανό, και θεμελιώνει τον θόλο του επάνω στη γη ο οποίος προσκαλεί τα νερά τής θάλασσας, και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης το όνομά του είναι ο Κύριος.

7 Δεν είστε σε μένα σαν γιοι Αιθιόπων, εσείς γιοι Ισραήλ; λέει ο Κύριος. Δεν ανέβασα τον Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου, και τους Φιλισταίους από την Καφθόρ, και τους Συρίους από την Κιρ;

8 Δέστε, τα μάτια τού Κυρίου τού Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο, και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης όμως, δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος.

9 Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω, και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο, και κόκκος  δεν θα πέσει στη γη.

10 Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί τού λαού μου, αυτοί που λένε: Το κακό δεν θα μας αγγίξει ούτε θα μας καταφτάσει.

Η μελλοντική αποκατάσταση του Ισραήλ

11 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που είχε πέσει, και θα φράξω τις χαλάστρες της, και θα ανεγείρω τα ερείπιά της, και θα την ξανακτίσω, όπως στις αρχαίες ημέρες

12 για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδώμ, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος  τα κάνει αυτά.

13 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, που, αυτός ο οποίος  αροτριάζει, θα φτάσει τον θεριστή, και ο πατητής τού ληνού, αυτόν  που σπέρνει τον σπόρο και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και όλοι  οι λόφοι θα ρέουν αγαθά.

14 Και θα επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού  λαού μου Ισραήλ, και θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα κατοικήσουν και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα πιουν το κρασί τους και θα κάνουν κήπους, και θα φάνε τον καρπό τους.

15 Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σ' αυτούς, λέει ο Κύριος  ο Θεός σου.