ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-16.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Επιστολή αυτή όχι μονάχα θεωρείται ως γνήσιο γραπτό τού Παύλου, αλλά δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, ούτε και από τους πλέον σκληρούς αρνητές τής Χριστιανικής Πίστης.

Ο Παύλος γράφει αυτή την Επιστολή από την Κόρινθο, γύρω στο 55--58 μΧ, και, γνωρίζοντας ότι έχει εκπληρώσει τη διακονία του στις ανατολικές περιοχές, έχει τώρα την επιθυμία να πάει και προς τη Δύση (Ιταλία, Ισπανία κλπ).

Με την Επιστολή αυτή αποκτά γνωριμίες με τους αδελφούς στη Ρώμη, που,  -ύστερα από το θαλάσσιο ταξίδι τής ταλαιπωρίας- πολλοί απ' αυτούς, έρχονται να τον υποδεχθούν και να τον χαιρετήσουν, μόλις φτάνει στην Ιταλική χερσόνησο.

Αυτό το γραπτό τού Παύλου θίγει κεντρικά θέματα της Χριστιανικής Πίστης, και ιδιαίτερα το θέμα τής δικαίωσης του αμαρτωλού. Αξίζει να διαβάζεται, ει δυνατόν, καθημερινά. Ο Χρυσόστομος το μελετούσε δύο φορές την εβδομάδα. Θεωρείται <<το βαθύτερο γραπτό τού κόσμου>>, <<το καθαρότερο ευαγγέλιο>>, <<ο μητροπολιτικός ναός τής Πίστης>>. Ο ίδιος ο Παύλος θα πει ότι <<το ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία σε κάθε έναν που πιστεύει>> (1/16). Και το Ευαγγέλιο αυτό βρίσκεται με κάθε σαφήνεια μέσα σε τούτη την Επιστολή τού Παύλου προς Ρωμαίους.

Παραθέτουμε, τώρα, τη διπλή ανάλυση των περιεχομένων του, ως ένα μικρό βοήθημα προς τον αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (κεφ. 1 - 5)

2. ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (κεφ. 6 - 8)

3. ΤΟ ΘΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ (κεφ. 9 - 11)

4. Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΣΩΤΗΡΙΑ (12/1 - 15/13)

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ (15/14 - 16/27)

(Β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Ο Παύλος επαινεί την Εκκλησία και εκδηλώνει την επιθυμία  επίσκεψής της

* Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη προς σωτηρίαν

* Ο Θεός δεν αφήνει ατιμώρητη την παράβαση

* Η Δημιουργία μιλάει για την ύπαρξη του Θεού

* Η αιτία τής ηθικής κατάπτωσης του ανθρώπου

* Ο άνθρωπος θερίζει τούς καρπούς των αποφάσεών του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος

* Ιουδαίος, αλλά κατ' όνομα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Τα προνόμια της προηγούμενης αποκάλυψης του Θεού

* Η ετυμηγορία τού Θεού για τον άνθρωπο: Ούτε ένας δίκαιος

* Ο τρόπος τού Θεού για τη δικαίωση του ανθρώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Ο Αβραάμ, υπόδειγμα προς τη δικαίωση

* Η πίστη θέτει σε λειτουργία τις υποσχέσεις τού Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Οι θαυμαστοί καρποί τής γνήσιας πίστης

* Η παράβαση του Αδάμ. Η δωρεά τής χάρης τού Χριστού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

* Συγκοινωνοί στον Θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού

* Η απελευθερωμένη ζωή

* 'Οχι δούλοι τής αμαρτίας, αλλά του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

* Ο Μωσαϊκός Νόμος

* Ο ξεπεσμένος άνθρωπος μπροστά στον Μωσαϊκό Νόμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Ο Νόμος τής ζωής τού Πνεύματος

* Τα σαφή γνωρίσματα του ανθρώπου τού Πνεύματος

* Η αναμενόμενη δόξα των λυτρωμένων

* Η αναμενόμενη αλλαγή τού Φυσικού Βασιλείου

* Η συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος

* Ο Θεός φροντίζει εκείνους που Τον αγαπούν

* Ποια απάντηση έχουμε για την προσφορά τής αγάπης τού Θεού;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Το σωτηριακό σχέδιο του Θεού για τον Ισραήλ

* Οργή και έλεος του Θεού

* Η δικαιοσύνη με βάση την πίστη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

* Το Ευαγγέλιο για τον Ισραήλ, αλλά και για όλους: Το περιεχόμενό του και η απλότητά του

* Η ευθύνη τής διακήρυξης του Ευαγγελίου

* Ο Ισραήλ έχει ποικιλότροπα ακούσει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

* Ο Ισραήλ είχε πάντοτε ένα υπόλειμμα

* Πτώση τού Ισραήλ. Είσοδος των Εθνών

* Προειδοποίηση από την υψηλοφροσύνη

* Η ανόρθωση του Ισραήλ

* Εξύμνηση του Θεού για τη σοφία Του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Ο μόνος λογικός τρόπος λατρείας

* Η ποικιλόμορφη χάρη τού Θεού για υπηρεσία

* Πολύτιμες πρακτικές συμβουλές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

* ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΥΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1. Υποταγή στις ανώτερες εξουσίες

2. Η αγάπη απέναντι στον συνάνθρωπο

3. Επειδή, μάλιστα, το Τέλος πλησίασε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

* Η στάση μας απέναντι στους ασθενείς στην πίστη

* Οι αποφάσεις και οι πράξεις πρέπει να κινούνται από πίστη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

* Οι πιο δυνατοί να βαστάζουν τα ασθενήματα των αδυνάτων

* Ο Ιησούς επιβεβαίωσε τις υποσχέσεις τής Παλαιάς Διαθήκης

* Ο Παύλος και τα μελλοντικά του σχέδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

* Μια ματιά στην Εκκλησία τής Ρώμης

* Προειδοποίηση από πνευματικούς κινδύνους

* Οι συνεργάτες τού Παύλου

* Δοξολογία προς τον Θεό για την αποκάλυψη του Ευαγγελίου.