ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-13.

 

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β'

ΕIΣΑΓΩΓΗ

 

 

Η Δεύτερη αυτή Επιστολή γράφεται, επίσης, από τον Παύλο, επειδή η Πρώτη δεν έφερε όλα τα προσδοκώμενα

αποτελέσματα, και επιπλέον, νέα προβλήματα ξεπρόβαλαν στην Κόρινθο. Μερικοί, μάλιστα, άρχισαν να κατηγορούν ανοιχτά τον Παύλο, και να αρνούνται ακόμα και τη γνησιότητα της αποστολική ς του ιδιότητας. Έτσι, καινούργιες δυσκολίες δημιουργούνται στην ομαλή πορεία τού έργου τού Θεού στην Κόρινθο.

Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι, είτε έστειλε τον Τίτο να φέρει μερικές παραγγελίες του στην εκεί Εκκλησία και να εξετάσει τα πράγματα από κοντά είτε η επίσκεψη του Τίτου συνοδευόταν και από μια καινούργια Επιστολή τού Παύλου, που

βέβαια δεν έχει διασωθεί μέχρις εμάς. Φαίνεται, όμως, ότι τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Τίτου ήσαν ευεργετικά και χαρμόσυνα (2 Κορ 7/6επ). Γι' αυτό, ο Παύλος γράφει τούτη τη Δεύτερη Επιστολή, που ουσιαστικά είναι η Τρίτη ή η Τέταρτη στη σειρά Επιστολή, του Παύλου προς τους Κορινθίους.

Η Δεύτερη τούτη Επιστολή γράφτηκε σε περίπου λιγότερο από έναν χρόνο, μετά από την Πρώτη.

     Ακολουθεί μια Γενική Ανάλυση της Επιστολής:

 

  • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (1/1 - 11)
  • Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑ Υ ΛΟΥ ΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (1/12 - 7/16)
  • Η ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (8/1 - 9/15)
  • ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ. ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (10/1 13/4)
  • ΠΟΛ ΥΤΙΜΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ.
  •             ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ.