ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10, 11-15,

16-21.

 

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Συγγραφέας τού Ευαγγελίου είναι, αναντίρρητα, ο αγαπημένος μαθητής τού Ιησού, ο Ιωάννης. Για τη γνησιότητα αυτού τού βιβλίου έχουμε εξωτερικές και εσωτερικές μαρτυρίες, πάμπολλες. 'Ομως, τα τελευταία 200 χρόνια, πολεμήθηκε με μεγάλη σφοδρότητα, επειδή παρουσιάζει με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια το Πρόσωπο του Θεού Χριστού, και επειδή Τον παρουσιάζει όπως ακριβώς είναι: Ο Ευλογητός Υιός τού Θεού.

Γράφτηκε γύρω στο 85-90 μΧ και το πλουσιότατο υλικό του τροφοδότησε την  Πίστη των λυτρωμένων σε όλους τούς περασμένους αιώνες, και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κάνει το ίδιο.

Μέσα στο Ευαγγέλιο αυτό υπάρχουν υπέροχες και δυνατές μαρτυρίες για τη θεία καταγωγή τού Ιησού, που Τον έστειλε ο Πατέρας για τη σωτηρία τού κάθε ανθρώπου.

Ο σκοπός τής συγγραφής του περιέχεται μέσα στο ίδιο αυτό γραπτό (20/31), προκειμένου, δηλαδή, να οδηγήσει στην Πίστη κάθε ειλικρινή άνθρωπο και αναζητητή τής αλήθειας.

Πιο κάτω δίνουμε, και για το Ευαγγέλιο αυτό, τη διπλή ανάλυση -Γενική και Ειδική- προς ενημέρωση του αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1/1 - 18)

2. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (1/19 - 2/12)

3. Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (2/13 - 12/50)

4. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ (13/1 - 17/26)

5. ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (18/1 - 21/25)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο Ιησούς - Ο Προαιώνιος Θεός Λόγος

* Ο αποσταλμένος τού Θεού Ιωάννης

* Η Ενανθρώπηση: Ο Λόγος έγινε σάρκα

* ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ:

* 1η μαρτυρία τού Ιωάννη για τον Ιησού

* 2η μαρτυρία τού Ιωάννη για τον Ιησού

* 3η μαρτυρία τού Ιωάννη για τον  Ιησού και οι πρώτοι μαθητές

* Η κλήση τού Φιλίππου. Ο Φίλιππος προσκαλεί τον Ναθαναήλ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Ο γάμος στην Κανά και το πρώτο θαύμα

* Ο καθαρισμός τού Ναού

* Οι άνθρωποι μπροστά στον Ιησού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Η συνομιλία τού Νικόδημου με τον Ιησού

* Ο Ιωάννης επιβεβαιώνει ξανά τη μαρτυρία του για τον Ιησού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Ο Ιησούς συνομιλεί με μια Σαμαρείτισσα

* Ο Ιησούς ξαναγυρίζει στη Γαλιλαία

* Ο Ιησούς θεραπεύει τον γιο τού αυλικού τού βασιλιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Η θεραπεία τού παραλυτικού

* Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ ΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ:

1. Η αυθεντική του εξουσία 

2. Οι μαρτυρίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

* 5 ψωμιά και 2 ψάρια χορταίνουν πάνω από 5.000 ανθρώπους

* Ο Ιησούς περπατάει επάνω στα κύματα της λίμνης

* Ο Πατέρας Θεός δίνει τον Αληθινό 'Αρτο από τον ουρανό

* Οι Ιουδαίοι παρερμηνεύουν τον Ιησού

* Ο Ιησούς είναι ο 'Αρτος τής Ζωής

* Οι Ιουδαίοι παρερμηνεύουν ξανά τον Ιησού

* Ακόμα και οι μαθητές παρερμηνεύουν τον Ιησού

* Η δεύτερη ομολογία τού Πέτρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

* ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΟΠΗΓΙΑΣ:

1. Ο Ιησούς συζητάει με τους αδελφούς του, οι οποίοι ακόμα αμφιβάλλουν

2. Ο Ιησούς συζητάει με <<μορφωμένους>> Ιουδαίους

3. Ο Ιησούς συζητάει με το πλήθος

4. Ο Ιησούς συζητάει με μερικούς Ιεροσολυμίτες

5. Ο Ιησούς απευθύνεται σε ολόκληρο το πλήθος

6. Πολλών οι γνώμες είναι για τον Χριστό διχασμένες

7. Οι άρχοντες του λαού απιστούν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Η μοιχαλίδα γυναίκα μπροστά στον Ιησού

* Ιησούς: Εγώ είμαι το Φως τού κόσμου

* Ιησούς: Εσείς είστε εκ των κάτω, Εγώ είμαι εκ των άνω

* Ο Ιησούς δείχνει τον δρόμο προς την ελευθερία

* Ποιος είναι ο πατέρας μας;

* Ο Αβραάμ, οι προφήτες και ο Ιησούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Η θεραπεία τού τυφλού εκ γενετής

* Ο Ιησούς συναντάει τον διωγμένο πρώην τυφλό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

* Η παραβολή τού Ποιμένα

* Ο Ιησούς: Η Θύρα των προβάτων

* Ο Ιησούς: Ο Καλός Ποιμένας

* Ο Ιησούς δηλώνει ότι είναι ο Χριστός

* όμως, απορρίπτεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

* Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ:

1. Ο θάνατος του Λαζάρου

2. Ο Ιησούς μιλάει ανοιχτά για το Ποιος είναι

3. Ο Ιησούς δάκρυσε

4. Ο Ιησούς ανασταίνει τον Λάζαρο

* Αντί αποδοχής τού Ιησού, συνεδριάζουν για να τον θανατώσουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Η Μαρία αλείφει με μύρο τα πόδια τού Ιησού

* Οι αρχιερείς συνεδριάζουν για να θανατώσουν και τον Λάζαρο

* Ο Ιησούς μπαίνει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα

* Μερικοί ευσεβείς 'Ελληνες ζητούν να δουν τον Ιησού

* Ο Ιησούς μιλάει για το νόημα και τον τρόπο τού Θανάτου Του

* Παρά την απιστία τού λαού, ο Ιησούς τούς καλεί σε σωτηρία

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13, 14, 15, 16

* ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ:

1. Ο Ιησούς σηκώνεται από το δείπνο και πλένει τα πόδια των μαθητών Του

2. Το τελευταίο δείπνο με τους μαθητές. 'Ενας απ' αυτούς θα τον παραδώσει

3. Η πράξη τής Χριστιανικής ζωής

4. Ο Ιησούς προανακοινώνει την άρνηση του Πέτρου

5. Η υπόσχεση της Επιστροφής τού Ιησού

6. Ο Δρόμος προς τον Πατέρα

7. Ο Ιησούς μιλάει για την Αποστολή τού Παρακλήτου

8. Η τήρηση των εντολών απόδειξη γνησιότητας και προϋπόθεση ιδιαίτερης επίσκεψης

9. 2η διαβεβαίωση για την 'Ελευση του Παρακλήτου

10. Ο Ιησούς είναι η 'Αμπελος η Αληθινή

11. Η υπέρτατη αγάπη τού Ιησού

12. Η εντολή τού Ιησού

13. Να  γιατί ο κόσμος μισεί τους ανθρώπους τού Θεού

14. Τα είπε πριν γίνουν, για να τα θυμούνται

15. 3η διαβεβαίωση για την  Αποστολή τού Παρακλήτου

16. 'Οταν έρθει ο Παράκλητος

17. Η θλίψη θα μεταβληθεί σε χαρά, που κανένας δεν αφαιρεί

18. Ενθάρρυνση προς τους μαθητές για προσευχή

19. Ο Ιησούς προλέγει την εγκατάλειψή Του από τους μαθητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

* Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ:

1. Ο Ιησούς προσεύχεται για να γυρίσει ξανά στη δόξα

2. Ο Ιησούς προσεύχεται για τη διαφύλαξη των δικών Του

3. Ο Ιησούς προσεύχεται για τον αγιασμό των δικών Του, διαμέσου τού Λόγου τού Θεού

4. Ο Ιησούς φανερώνει το μέγεθος της αγάπης Του και της δόξας για τους δικούς Του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18, 19, 20, 21

* ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ:

1. Προδοσία και Σύλληψη του Ιησού

2. Ο Ιησούς οδηγείται στον 'Αννα

3. Η 1η άρνηση του Πέτρου

4. Ο Ιησούς ραπίζεται μπροστά στον 'Αννα

5. Η 2η και η 3η άρνηση του Πέτρου

6. Ο Ιησούς μπροστά στον Πιλάτο

7. Ο Πιλάτος, ανήσυχος, επανέρχεται

8. Ο Ιησούς καταδικάζεται σε θάνατο

9. Ο Ιησούς σταυρώνεται στον Γολγοθά

10. Ο Ιησούς πεθαίνει επάνω στον σταυρό

11. 'Ενας Ρωμαίος στρατιώτης λογχίζει την πλευρά τού Ιησού

12. Ο Ιησούς ενταφιάζεται

13. Ο  Ιησούς ανασταίνεται από τους νεκρούς

14. Ο Ιησούς φανερώνεται στη Μαρία  

15. Ο Ιησούς εμφανίζεται στους 10 μαθητές

16. Ο Θωμάς δεν δέχεται τη μαρτυρία των άλλων μαθητών για την Ανάσταση

17. Ο Ιησούς εμφανίζεται στον  Θωμά, παρουσία και των άλλων μαθητών

18. Για ποιον λόγο γράφτηκε το Ευαγγέλιο;

19. Ο Ιησούς εμφανίζεται ξανά στους μαθητές Του

20. Ο Ιησούς και ο Πέτρος

21. Ο Ιησούς, ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής.