ΤΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΣΕ ΩΡΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 • Σε ώρα κινδύνου
1) Μάρκος 4 /35-41, 2) Α' Πέτρου 3 /13-14, 3) Ψαλμός 27 /1, 4) Ψαλμός 118 / 6-9.

 • Σε ώρες αρρώστιας και πόνου

1) Β' Κορ/ους12/9-10, 2) Ιακώβου 5 / 14-16, 3) Ψαλμός 38 / 3-10, 4) Ψαλμός 69 / 29, 5) Ψαλμός 103 / 1-6, 6) Εβραίους 12 / 3-13.

 • Όταν νιώθεις μακριά από τον Θεό
1) Ψαλμός 42 / 5-11, 2) Ψαλμός 139 /1-18, 3) Ψαλμός 139 / 23-24, 4) Ψαλμός 145 / 18, 5) Πράξεις 17 /22-30, 6) Ιακώβου 4 / 8.

 • Όταν νιώθεις χαμένος

1) Ψαλμός 107 / 4-9, 2) Λουκάς 19 /10, 3) Εφεσίους 2 / 12-13.

 • Σε ώρες φόβου

1) Ψαλμός 37 /1-40, 2) Ψαλμός 46 / 1-11, 3) Ψαλμός 56 / 3-4, 4) Ψαλμός 56 / 10-11, 5) Μάρκος 4 / 35-41, 6) Ρωμαίους 8 / 28-39,
7) Εφεσίους 6 / 10-18, 8) Εβραίους 13 / 5-6.

 • Σε ώρες πειρασμών και αναταραχής

1) Ψαλμός 9 / 9-10, 2) Ψαλμός 35 / 1-2, 3) Ψαλμός 54 / 1-4, 4) Ψαλμός 55 / 10, 5) Ψαλμός 39 / 1-18, 6) Ψαλμός 139 / 24-25,
7) Λουκάς 23 / 34, 8) Ιωάννης 14 / 1-31, 9) Ρωμαίους 8 / 28-39, 10) Β' Κορ/ους 4 / 8-9, 11) Β' Κορ/ους4/16-18, 12) Εφεσίους 6 / 10-20.

 • Σε ώρες πένθους και συμφοράς

1) Ψαλμός 147 / 3, 2) Ιωάννης 11 / 1-46, 3) Α' Κορ/ους15/35-58, 4) Α'Θεσ/κείς 4 / 13-18, 5) Αποκάλυψη21 /1-27.

 • Σε ώρες αμηχανίας

1) Ψαλμός 138 / 8, 2) Α' Κορ/ους1/ 19-20, 3) Β' Κορ/ους 12/9-10, 4) Φιλιπ/ους 4 / 12-13.

 • Όταν σε εγκαταλείπουν οι φίλοι σου

1) Ψαλμός 27 / 10-14, 2) Ψαλμός41 / 1-13, 3) Ψαλμός 73 / 24-25, 4) Λουκάς 17 / 3-4, 5) Β'Τιμοθέου 4/16-18.

 • Όταν περάσουν σκέψεις εκδίκησης

1) Ρωμαίους12 / 17-19, 2) Α' Θεσ/κείς 5 / 15, 3) Α' Πέτρου 2 / 23.

 • Σε ώρες απελπισίας και αμηχανίας
1) Ψαλμός 55/16-17,22, 2) Ψαλμός 61 / 1-3, 3) Ψαλμός 62 / 1-2, 4) Ψαλμός94 /18-19,22, 5) Ψαλμός 121 / 1-2,7.

 • Σε ώρες αμφιβολιών

1) Ψαλμός 53 / 1, 2) Μάρκος 9 / 23-24, 3) Ιωάννης 14 / 1-3, 4) Ιωάννης 20 / 24-31.

 • Όταν αντιμετωπίζεις τον θάνατο
1) Ψαλμός 23 / 4, 2) Ιωάννης 3 / 16, 3) Ιωάννης 14 / 1-3, 4) Αποκάλυψη 20 / 4

 • Σε ώρες αποτυχίας

1) Ψαλμός 73 / 25-26, 2) Ψαλμός 77 / 1-20, 3) Ψαλμός 84 / 11, 4) Εβραίους 4 / 14-16, 5) Ιούδα  24-25  εδάφ.

 • Όταν η πίστη είναι αδύνατη

1) Ματθαίος 8 / 5-13, 2) Λουκάς 12 / 22-31, 3) Εβραίους 11 / 1-40.

 • Όταν νιώθεις πικρία ή θέλεις να κάνεις κρίση
1) Ψαλμός 73 / 21-25, 2) Ματθαίος 7 / 1-5, 3) Ρωμαίους 14 / 10-13, 4) Α' Κορινθίους 4 / 5.

 • Όταν βρίσκεσαι μπροστά από σημαντικές αποφάσεις
1) Ρωμαίους 12 / 1-2, 2) Εβραίους 4 / 16, 3) Ιακώβου 1 / 5-8.

 • Όταν νιώθεις το βάρος της αμαρτίας
1) Ψαλμός 51 / 1-19, 2) Ψαλμός 103 / 12, 3) Λουκάς 15 / 11-24, 4) Α' Ιωάννου 1 / 5-10.

 • Σε ώρες μοναξιάς

1) Ψαλμός 23 / 1-6, 2) Ψαλμός 37 / 1-40, 3) Αποκάλυψη 3 / 20.

 • Σε ό,τι αφορά τον γάμο
1) Ματθαίος 19 / 4-6, 2) Εφεσίους 5 / 22-23, 3) Εβραίους 13 / 4.

 • Σε ό,τι αφορά το διαζύγιο
1) Μάρκος 10 /1-12, 2) Ρωμαίους 7 / 2-3, 3) Α'Κορ/ους 7/12-16.

 • Όταν υπάρχουν σκέψεις αυτοκτονίας
1) Ψαλμός 31 / 9-15, 2) Ψαλμός 88 / 1-5, 3) Α'Κορ/ους 3 /16-17.

 • Σε περίπτωση κατάχρησης ποτών
1) Α' Κορ/ους 10 / 31, 2) Εφεσίους  5 / 18, 3) Α'Θεσ/κείς 5 / 6-8.

 • Σε περίπτωση χρήσης ναρκωτικών
1) Ιωάννης 8 / 34-36, 2) Β' Πέτρου 2 / 19, 3) Αποκάλυψη9 /20-21.

 • Όταν έρχεται η ζηλοφθονία
1) Γαλάτας 5 / 26, 2) Φιλιππησίους 4 /11, 3) Ιακώβου 3 / 16.

 • Σε περίπτωση ψέματος
1) Ιωάννης 8 / 44, 2) Εφεσίους 4 / 25, 3) Αποκάλυψη 21 / 8.

 • Σε σχέση με σεξουαλική ανιθικότητα
1) Α'Κορ/ους6/9-10,13, 2) Γαλάτας 5 / 19-23, 3) Α' Θεσ/κείς 4 / 3-7.

 • Σε παρότρυνση για κλοπή 
1) Ρωμαίους 13 / 9-10, 2) Εφεσίους 4 / 28, 3) Εβραίους 13 / 5.

 • Όταν χαίρεσαι
1) Ψαλμός 92 / 1-5, 2) Ψαλμός 100 / 1-5, 3) Β' Κορινθίους 2 / 14, 4) Εφεσίους 5 / 19-20.

 • Όταν σε κακολογούν
1) Ψαλμός 69 / 9, 2) Ρωμαίους 15 / 3-4, 3) Α' Πέτρου 2 / 23.

 • Όταν άνθρωποι ή καταστάσεις σε φοβίζουν
1) Ψαλμός 3 / 1-3, 2) Ψαλμός 55 / 20-22, 3) Ιωάννης 14 / 1-3.

 • Όταν γεράσεις και συνταξιοδοτηθείς 

 

1) Ψαλμός 71 / 9, 2) Ψαλμός 105 / 5, 3) Ματθαίος 6 / 33-34, 4) Φιλιππησίους 4 /12.

 • Όταν ζητάς εργασία
1) Ψαλμός 71 / 3, 2) Κολοσ/είς3 /17, 23.

 • Όταν χρειάζεσαι οδηγία
1) Ψαλμός 32 / 8, 2) Ψαλμός 138 / 23-24, 3) Ρωμαίους 12 / 1-2.

 • Όταν χρειάζεσαι ειρήνη
1) Ιωάννης 14 / 1-3, 27, 2) Ρωμαίους 5 / 1-5, 3) Φιλιππησίους 4 /4-7.

 • Όταν θέλεις να προσευχηθείς 
1) Ψαλμός 66 / 17, 2) 20, Ματθαίος 6 / 5-15, 3) Λουκάς 11 / 1-13, 4) Ιωάννης 14 / 12-14, 5) Φιλιππησίους 4/6-7, 6) Ιακώβου 5 / 13, 16,
7) Α' Ιωάννου 5 / 14-15.

 • Όταν δεν έχεις ύπνο
1) Ψαλμός 3 / 5, 2) Ψαλμός 4 / 1, 6-8, 3) Ματθαίος 11 / 28, 4) Α' Πέτρου 5 / 7.

 • Όταν είσαι άνεργος 
1) Ψαλμός 37 / 7, 25, 2) Φιλιπ/ους 4 / 1-13.
 
 • Όταν αδικείσαι ή κατηγορείσαι άδικα
1) Ησαΐας 54 / 17, 2) Λουκάς 6 / 27-28, 3) Εβραίους 12 / 3, 4) Α' Πέτρου 2 / 19-24.

 • Όταν γίνεσαι θύμα απάτης
1) Ψαλμός 37 / 8-11, 34, 2) Ψαλμός 59/3-4,9-10, 3) Εβραίους 13 / 6.

 • Αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού
1) Ιωάννης 1 / 12, 2) Ιωάννης 3/14-19,36, 3) Πράξεις 16 / 30-31, 4) Ρωμαίους 10 / 1-15.

 • Αν είσαι ψυχικά κουρασμένος
1) Ψαλμός 116 / 5-14, 2) Ματθαίος 11/28-30, 3) Β'Κορ/ους 4/16-18.

 • Σε ώρες προσωπικής μαρτυρίας
1) Ιωάννης 17 / 18-20, 2) Πράξεις 1 / 8, 3) Πράξεις 5 / 20-21, 4) Πράξεις 18 / 9-10, 5) Πράξεις 28 / 30-31, 6) Α' Πέτρου 3 / 15.

 • Όταν είσαι λυπημένος
1) Ψαλμός 46 / 1-11, 2) Ματθαίος 5 / 11-12, 3) Ματθαίος 6 / 25-34, 4) Φιλιππησίους 4/6-7.

 • Όταν χάρη του Ιησού Χριστού έχεις στερηθεί
1) Ψαλμός 121 / 1-8, 2) Μάρκος 10 / 28-30.

 • Όταν νιώθεις απογοήτευση
1) Ψαλμός 103 / 1-22, 2) Ιώβ 38 / 1-41, 3) Ιώβ 39 / 1-30, 4) Ιώβ 40 / 1-24.

 • Όταν ζητάς τον δρόμο της σωτηρίας
1) Ιωάννης 14 / 6, 2) Πράξεις 16 / 31, 3) Ρωμαίους 10 / 9.

 • Όταν έχεις ανάγκη παρηγοριάς
1) Β' Κορινθίους 1 /3-5, 2) Ρωμαίους 8 / 26-28.

 • Όταν νιώθεις ψυχικά αδύνατος
1) Α' Κορ/ους 10/6-13, 2) Ιακώβου 1 / 12-18.

 • Σε ώρες συναναστροφής με Χριστιανούς
1) Εφεσίους 5 / 22-33, 2) Εφεσίους 6 / 1-4.

 • Όταν πρέπει να θέσεις προτεραιότητες
1) Ματθαίος 6 / 25-33.

 • Γιατί υπάρχουν συγκρούσεις ;
1) Ιακώβου 4 / 1-4.

 • Πόσο αξίζει η ανθρώπινη ψυχή ;
1) Μάρκος 8 / 36-37.

 • Για τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου
1) Κολοσσαείς 3 /22-25, 2) Κολοσσαείς 4 / 1.

 • Σε ώρες απόφασης μη συμμόρφωσης με τον κόσμο
1) Β' Κορ/ους 6/14-18, 2) Β' Κορινθίους 7 / 1.

 • Σε σχέση με την πνευματική καρποφορία
1) Ιωάννης 15 / 1-27.

 • Όταν έχεις ανάγκη για σοφία
1) Ιακώβου 1 / 5, 2) Ιακώβου 3 / 13-18.