ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-12.

 

ΔΑΝΙΗΛ

EIΣAΓΩΓH

 

Ο Δανιήλ, βασιλικής καταγωγής, και σε νεανική ηλικία, σύρθηκε από τον Ναβουχοδονόσορα στη Βαβυλώνα, μαζί με άλλους συνομηλίκους του, όταν σε κάποια επιδρομή των Βαβυλωνίων εναντίον τής Ιερουσαλήμ (605/604 πΧ) πιάστηκαν αιχμάλωτοι και οδηγήθηκαν στο παλάτι τού βασιλιά. Σκοπός τού βασιλιά ήταν, οι νέοι αυτοί να εκπαιδευτούν κατάλληλα, ώστε, εν καιρώ, να γίνουν τα όργανα της επέκτασης και εμπέδωσης της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας. Από το βιβλίο αυτό μαθαίνουμε την προσκόλληση του Δανιήλ και των τριών φίλων του στον ζωντανό Θεό, που -αν και μέσα από δυσκολίες- ο Θεός τούς ευλόγησε ποικιλότροπα.

Το βιβλίο τού Δανιήλ χωρίζεται σε δύο κύρια τμήματα: Το ένα (κεφάλαια 1-6) περιέχει ιστορικές καταγραφές, που μιλούν σε τρίτο πρόσωπο, ενώ το άλλο (κεφάλαια 7-12) είναι αποκαλύψεις τού Θεού στον Δανιήλ, που εκφράζονται σε πρώτο πρόσωπο. Μέσα σ' αυτό το δεύτερο τμήμα, η προφητεία είναι δεμένη με γεγονότα, που θα έπαιρναν σάρκα και οστά στο μέλλον.

`Ενα άλλο χαρακτηριστικό τού βιβλίου αυτού είναι ότι, ενώ είναι γραμμένο στην Εβραϊκή γλώσσα, το τμήμα του 2/4 - 7/28 είναι σε γλώσσα Αραμαϊκή. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνούμε ότι η Αραμαϊκή ήταν τότε η επίσημη γλώσσα της Αυτοκρατορίας.

Το βιβλίο είναι -αδιαμφισβήτητα- έργο τού Δανιήλ και γράφτηκε τον έκτο αιώνα πΧ. Στη σύγχρονη λαίλαπα, όμως, του ορθολογισμού ένα από τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, που πολεμήθηκε περισσότερο -και με σφοδρότητα- ήταν αυτό το βιβλίο. Και τούτο έγινε, επειδή το βιβλίο τού Δανιήλ περιέχει εκπληκτικές προφητείες, που -από το πνεύμα τής σημερινής άρνησης- θεωρήθηκαν αντίθετες προς τη λογική, και γι' αυτό -τάχα- αναξιόπιστες.

Δόθηκαν πολλές εξηγήσεις, ότι το βιβλίο αυτό ανήκει δήθεν σε μια μεταγενέστερη εποχή, δηλαδή στον δεύτερο αιώνα πΧ. 'Ομως, τα ιστορικά στοιχεία και οι μαρτυρίες -ένα δείγμα, η μονογραφία <<Δαρείος, ο Μήδος>>- γκρέμισαν όλα τα επιχειρήματα της άρνησης.

Το βιβλίο τού Δανιήλ είναι πέρα για πέρα γνήσιο, και είναι έργο τού προφήτη στον έκτο πΧ αιώνα. Εξάλλου, ο 'Ιδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως Θεία Αυθεντία, επισφραγίζει πανηγυρικά τη γνησιότητά του.

Δίνουμε την παρακάτω ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου, ως ένα χρήσιμο όργανο μελέτης για τον αναγνώστη:

1. Ιστορικές καταγραφές, κεφ. 1 - 6

* Κεφ. 1           Αιχμαλωσία, μεταφορά στη Βαβυλώνα. Αρίστευση στη Βαβυλωνιακή εκπαίδευση

* Κεφ. 2           Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα για τη χρυσή εικόνα - η ερμηνεία τού Δανιήλ

* Κεφ. 3           Οι τρεις φίλοι τού Δανιήλ στο καμίνι

* Κεφ. 4           Το όνειρο του Ναβουχοδονόσορα για το ψηλό δέντρο

* Κεφ. 5           Το συμπόσιο του Βαλτάσαρ. Η πτώση τής Βαβυλώνας

* Κεφ. 6           Ο Δανιήλ στον λάκκο των λιονταριών

2. Οι αποκαλύψεις τού Θεού στον Δανιήλ, κεφ. 7 - 12

* Κεφ. 7            Η όραση με τα τέσσερα θηρία

* Κεφ. 8            Η όραση με το κριάρι και τον τράγο

* Κεφ. 9            Η προσευχή τού Δανιήλ και η προφητεία των 70 εβδομάδων

* Κεφ. 10/1 - 11/1  Η όραση του αόρατου πολέμου

* Κεφ. 11/2 - 12/3   Προφητεία για Ελλάδα, Αίγυπτο, Συρία

* Κεφ. 12/4 - 13     Οι έσχατοι καιροί.