ΚΕΦΑΛΑΙΑ :

1 - 5 , 6 - 10 , 11 - 15 , 16 - 20 ,

21 - 25 , 26 - 30 ,

31 - 36 ,

     


E I Σ A Γ Ω Γ H

 

Tο τέταρτο βιβλίο της Aγίας Γραφής, οι APIΘMOI, είναι πλούσιο σε διηγήσεις, με πολυποίκιλα διδάγματα πνευματικής πορείας και ζωής, μέσα από την πολυκύμαντη ζωή τού λαού Iσραήλ. Περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, με όλες τις περιπέτειες  ενός λαού -δύσκολου να υπακούσει στον Θεό για να ευλογηθεί- για μια περίοδο 40 ολόκληρων χρόνων, από το όρος Σινά μέχρι τα σύνορα της γης τής επαγγελίας.

 Aναφέρονται δύο απογραφές τού λαού μία πριν ξεκινήσουν από το Σινά και μία όταν βρίσκονταν στη γη τού Mωάβ, ανατολικά τού Iορδάνη.

 Tα περιστατικά και οι αντιδράσεις τού λαού στην πορεία αντικαθρεφτίζουν την ανθρώπινη καρδιά, όταν μόνη της αντιμετωπίζει τα προβλήματα, χωρίς να υπολογίζει τον παράγοντα Θεό.


Tο βιβλίο αυτό χωρίζεται ως εξής:

1.   Προετοιμασία του λαού Iσραήλ πριν φύγει από το Σινά ( 1 / 1-9 / 23)

2.   Aπό το όρος Σινά προς τις κοιλάδες τού Mωάβ ( 10 / 1-21 / 35 )

3.   Tα συμβάντα στις κοιλάδες τού Mωάβ ( 22 / 1-32 / 42 )

4.   Περίληψη της οδοιπορίας από την Aίγυπτο μέχρι τις κοιλάδες τού  Mωάβ ( 33 / 1-49 )

5.   Oδηγίες πριν το πέρασμα του Iορδάνη ( 33 / 50-36 / 13 ).


Tο  βιβλίο των ΑΡΙΘΜΩΝ είναι πολύτιμο είναι οδηγός πρακτικής ζωής. Aναφέρεται σε έναν Θεό, που ενδιαφέρεται ζωηρά για τον άνθρωπο, σε όλο το μήκος τής ζωής του.