ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10, 11-15,

16-20, 21-25,

26-28.


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο Ματθαίος, τελώνης στο επάγγελμα, έγινε ένας από τους δώδεκα μαθητές τού Χριστού, ύστερα από προσωπική κλήση που πήρε από τον 'Ιδιον (Μθ 9/9). Το παλιό του όνομα ήταν Λευί, ενώ στον κύκλο των μαθητών ονομαζόταν Ματθαίος, που σημαίνει <<Δώρο τού Θεού>>. Το επάγγελμά του φανερώνει ότι γνώριζε γράμματα και ξένες γλώσσες. Παράλληλα με την Αραμαϊκή, γνώριζε και την Ελληνική, όπως, εξάλλου, τη γνώριζαν και όλοι οι υπάλληλοι και οι τεχνίτες τής εποχής του. Ακόμα και Εβραϊκά γνώριζε ο Ματθαίος, δεδομένου ότι ήταν η γλώσσα τής Παλαιάς Διαθήκης και της Συναγωγής.

Λόγω της στενής κοινωνίας του με τον Χριστό, γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής Του από πρώτο χέρι.

Το Ευαγγέλιο έγραψε ο Ματθαίος γύρω στο 50 μΧ, πρώτα στην Αραμαϊκή γλώσσα, προς εξυπηρέτηση των Εκκλησιών τής Παλαιστίνης, με σκοπό να δείξει ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε τον Νόμο και είναι ο Μεσσίας. Αργότερα, ο ίδιος ο Ματθαίος μετέφερε το Ευαγγέλιό του και στην Ελληνική γλώσσα.

Το Ευαγγέλιο αυτό ονομάστηκε <<το σπουδαιότερο βιβλίο τής παγκόσμιας λογοτεχνίας>>.

Η παρακάτω διπλή ανάλυση -ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ- των περιεχομένων τού Ευαγγελίου αυτού κρίνουμε ότι θα είναι χρήσιμη στον αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (κεφ. 1, 2)

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (3/1 -4/11)

3. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ (4/12 - 18/35)

4. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ (19/1 - 22/46)

5. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (23/1 - 25/46)

6.  ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (26/1 - 28/20)

(Β)  ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Οι κατά σάρκα πρόγονοι του Ιησού Χριστού

* Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Μάγοι έρχονται να προσκυνήσουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Ο Βαπτιστής Ιωάννης

* Το Βάπτισμα του Ιησού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Ο Ιησούς πειράζεται στην έρημο

* Το ξεκίνημα δράσης τούυ Ιησού από τη Γαλιλαία

* Οι πρώτοι μαθητές

* Διδασκαλία, κήρυγμα και θεραπείες

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5, 6, 7

* Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ Οι Μακαρισμοί

* Οι μαθητές ως αλάτι και φως

* Νόμος, προφήτες και βασιλεία των ουρανών

* Εκπλήρωση του Νόμου: Τι σημαίνει, <<Να μη φονεύσεις>>;

* Τακτοποιημένες σχέσεις, πριν από τη λατρεία

* Τι είναι μοιχεία;

* Μια φορά το διαζύγιο; Γιατί;

* 'Ορκος και λόγος

* Τρόπος ανταπόδοσης

* Η αγάπη

* Η γνήσια ελεημοσύνη

* Ο σωστός τρόπος προσευχής

* Η Κυριακή Προσευχή

* Η νηστεία

* Προειδοποίηση από πλεονεξία και γήινες μέριμνες

* Προειδοποίηση από κατάκριση

* 'Αγιο και μαργαριτάρια όχι στα σκυλιά και στα γουρούνια

* Τρόποι αιτημάτων προσευχής

* Ο χρυσός κανόνας

* Στενή και πλατιά πύλη

* Οι ψευδοπροφήτες

* Ποιος θα μπει στη βασιλεία των ουρανών

* Ο φρόνιμος και ο άφρονας

* Η εντύπωση που προξενήθηκε από την Επί του 'Ορους Ομιλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Η θεραπεία τού λεπρού

* Η θεραπεία ενός δούλου

* Η θεραπεία τής πεθεράς τού Πέτρου, και άλλων

* Η γνήσια μαθητεία

* Ο Ιησούς γαληνεύει την τρικυμία

* Ο Ιησούς θεραπεύει τούς 2 δαιμονιζόμενους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Η θεραπεία τού παράλυτου

* Η κλήση τού Ματθαίου

* Ρωτούν τον Ιησού για τη νηστεία

* Η θεραπεία τής αιμορροούσας - η ανάσταση της κόρης τού άρχοντα

* Ο Ιησούς θεραπεύει δύο τυφλούς

* Ο Ιησούς θεραπεύει έναν δαιμονιζόμενον κουφό

* Ο Ιησούς σε περιοδείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

* Η αποστολή των 12 μαθητών

* Οι μαθητές αποστέλλονται με ειδικές παραγγελίες

* Ποια ανταπόκριση βρίσκει το μήνυμα του Χριστού

* Ποιον να υπολογίζετε

* Η ομολογία μας, σημάδι γνησιότητας

* Αποτελέσματα της αποδοχής τού Χριστού

* Η συμπεριφορά μας προς ανθρώπους τού Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

* Η διδασκαλία τού Ιησού: Πρώτα στους μαθητές του, έπειτα στις πόλεις τους

* Η απορία τού Βαπτιστή Ιωάννη

* Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στον Ιησού

* Τα <<Αλλοίμονο>> του Ιησού προς τους αμετανόητους

* Ο Θεός αποκαλύπτεται σε ταπεινούς

* Η πρόσκληση του Ιησού για ανάπαυση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Η αυθεντική ερμηνεία τού Σαββάτου

* Θεραπεία την ημέρα τού Σαββάτου

* Στον Ιησού εκπληρώνεται η προφητεία τού Ησαϊα

* Με ποια δύναμη ενεργούσε ο Ιησούς;

* Η βλασφημία ενάντια στο 'Αγιο Πνεύμα

* Τα ποιοτικά γνωρίσματα του ανθρώπου - λόγια και κρίση

* Ο Ιωνάς, προφητικό σημείο

* Οι συνέπειες της αστάθειας

* Η μητέρα και οι αδελφοί τού Ιησού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

* ΟΙ ΕΠΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ Η παραβολή τού σπορέα

* Γιατί ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές;

* Η εξήγηση της παραβολής τού σπορέα

* Η παραβολή των ζιζανίων

* Η παραβολή για τον κόκκο τού σιναπιού

* Η παραβολή για το προζύμι

* Οι παραβολές εκπλήρωση προφητείας

* Η εξήγηση της παραβολής των ζιζανίων

* Η παραβολή τού κρυμμένου θησαυρού

* Η παραβολή για το δίχτυ

* Τα αποτελέσματα της μαθητείας

* Η Ναζαρέτ απορρίπτει τον Ιησού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

* Ο Ηρώδης αποκεφαλίζει τον Βαπτιστή Ιωάννη

* Πέντε ψωμιά και δύο ψάρια χορταίνουν πάνω από 5.000 ανθρώπους

* Ο Ιησούς περπατάει επάνω στα νερά

* Στη Γεννησαρέτ φέρνουν ασθενείς στον Ιησού - και θεραπεύονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

* Η παράδοση των ανθρώπων ακυρώνει την εντολή τού Θεού

* Η αλήθεια πρέπει πάντοτε να διακηρύσσεται

* Ο Ιησούς εξηγεί αναλυτικότερα το πώς μολύνεται ο άνθρωπος

* Η μεγάλη πίστη τής Χαναναίας

* Ο Ιησούς θεραπεύει πολλούς

* Επτά ψωμιά και λίγα ψάρια χορταίνουν πάνω από 4.000 ανθρώπους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

* Οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι, πειρακτικά, ζητούν από τον Ιησού σημείο

* Η ζύμη των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων

* Ομολογία/θεμέλιο, όπου ο Χριστός χτίζει την Εκκλησία Του

* Ο Ιησούς προλέγει τον Θάνατό Του και την Ανάστασή Του

* Οι προϋποθέσεις τής αληθινής μαθητείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

* Η μεταφόρφωση του Ιησού

* Η θεραπεία τού δαιμονισμένου νέου

* Ο Ιησούς ξαναμιλάει για τον Θάνατό Του και την Ανάστασή Του

* Τα δίδραχμα και η πληρωμή τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

* Ποιος είναι μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών;

* Αλλοίμονο για τα σκάνδαλα

* Τακτοποίηση διαφορών ανάμεσα σε αδελφούς

* Το γνώρισμα ενός πονηρού δούλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

* Επιτρέπεται το διαζύγιο;

* Ο Ιησούς και τα παιδιά

* Ο νεανίσκος απέναντι στον Ιησού και στα πλούτη

* Ο άνθρωπος απέναντι στα πλούτη

* Η αντίδραση των μαθητών

* Η αντίδραση του Πέτρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

* Οι εργάτες τού αμπελώνα

* Ο Ιησούς προλέγει ξανά τον Σταυρό και την Ανάστασή Του

* Το αίτημα των γιων τού Ζεβεδαίου

* Η θεραπεία των δύο τυφλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

* Ο Ιησούς μπαίνει στα Ιεροσόλυμα ως ο αναμενόμενος Μεσσίας

* Ο καθαρισμός τού Ναού

* Η άκαρπη συκιά

* Η εξουσία τού Ιησού

* Η παραβολή των δύο γιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

* Η παραβολή των γάμων

* Ο φόρος στον Καίσαρα

* Η ανάσταση των νεκρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23

* Θεωρία και πράξη στα πράγματα του Θεού

* Η αμετανόητη Ιερουσαλήμ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24

* Ο Ναός θα καταστραφεί

* Προφητικό σχεδιάγραμμα του τέλους

* Η Μεγάλη Θλίψη

* Η Παρουσία τού Ιησού Χριστού

* Το σημείο τής παραβολής τής συκιάς

* Το Τέλος θάρθει ξαφνικά

* Ο πιστός και φρόνιμος δούλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

* Η παραβολή των δέκα παρθένων

* Η παραβολή των ταλάντων

* Η κρίση των εθνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26

* Αρχιερείς, γραμματείς, πρεσβύτεροι συνωμοτούν ενάντια στον  Ιησού

* Το πολύτιμο μύρο

* Ο Ιούδας γίνεται όργανο προδοσίας

* Το τελευταίο Πάσχα με τους μαθητές

* Ο Πέτρος προειδοποιείται για την άρνησή του

* Η μεγάλη μάχη στη Γεθσημανή

* Προδοσία και Σύλληψη του Ιησού

* Ο Ιησούς μπροστά στο επίσημο Εβραϊκό Συνέδριο

* Η τριπλή άρνηση του Πέτρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27

* Ο Ιησούς οδηγείται μπροστά στον Πιλάτο

* Η αυτοκτονία τού Ιούδα

* Η καταδίκη τού Ιησού σε θάνατο

* Οι στρατιώτες χλευάζουν και εμπαίζουν τον Ιησού

* Ο Ιησούς οδηγείται στον Γολγοθά για να σταυρωθεί

* Ο Θάνατος του Ιησού

* Ο Ενταφιασμός τού Ιησού

* Ρωμαϊκή φρουρά στον τάφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28

* Η Ανάσταση του Ιησού από τους νεκρούς

* Η κατασκευασμένη διάδοση για την κλοπή τού σώματος

* Ο Ιησούς αποστέλλει τούς μαθητές Του σε όλο τον κόσμο.