ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10,

11-13.

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μεγάλη βιβλιογραφία ως προς το ποιος, εκτός από τον Παύλο, θα μπορούσε να είναι ο συγγραφέαςαυτής τής Επιστολής, και ποιοι να ήσαν οι αποδέκτες της.

Πολλοί υποστήριξαν ότι συγγραφέας δεν ήταν ο Παύλος, αλλά ένα άλλο πρόσωπο. 'Ενα τέτοιο πρόσωπο -είπαν- θα μπορούσε να είναι είτε ο συνεργάτης τού Παύλου Βαρνάβας είτε ο Απολλώς είτε κάποιο άλλο λόγιο πρόσωπο, δυνατό στις Γραφές.

Νομίζουμε, όμως, ότι η μέχρι τώρα επικρατούσα γνώμη, ότι συγγραφέας τής Επιστολής αυτής είναι ο Παύλος έχει πολλά υπέρ αυτής, και δεν υπάρχει λόγος να δεχθεί κανείς το αντίθετο.

Ως προς τον χρόνο συγγραφής της θεωρείται το διάστημα ανάμεσα στα χρόνια 60 - 63 μΧ, με προφανή τόπο συγγραφής της τη Ρώμη.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σ' αυτή την Επιστολή ξεκαθαρίζονται μια για πάντα ορισμένες βασικές αλήθειες, που διατυπώθηκαν κατά καιρούς ως απορίες και αμφισβητήσεις σχετικά με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, οι οποίες με ιδιαίτερη λαμπρότητα παρουσιάζονται τώρα σ' αυτή την Επιστολή, όπως:

1. Η Μοναδικότητα του Προσώπου και του 'Εργου τού Ιησού  Χριστού.

2. Η Μοναδικότητα της Θυσίας Του.

3. Η κατάργηση των τύπων και των διατάξεων της Παλαιάς  Διαθήκης, καθώς και της παλαιάς ιεροσύνης.

4. Η Εγκατάσταση της Μίας και Μοναδικής Ιεροσύνης, που έχει - παντοτινά, αμετάθετη και ως μοναδικό κτήμα του- ο Ιησούς Χριστός.

5. Επίσης, παρουσιάζεται η Μοναδικότητα του απλού τρόπου, με τον οποίο ο αμαρτωλός πλησιάζει τον Θεό Πατέρα, και,    βέβαια, δεν λείπουν οι προειδοποιήσεις απέναντι προς  τον πνευματικό ξεπεσμό ή την αποστασία.

6. Ακόμα, τονίζεται η ανάγκη μιας υψηλού επιπέδου  εσωτερικής ζωής τής Εκκλησίας, η Καθαρότητα του Περπατήματος στην Πίστη, και, φυσικά, η Δόξα των  Λυτρωμένων.

7. Τέλος, η Οριστική -μάλιστα, αμέσως κιόλας από την αρχή  τής Επιστολής, Μοναδική και Τελεσίδικη, χωρίς ανάγκη κάποιου συμπληρώματος- Αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο, διαμέσου τού Ιησού Χριστού.

Αξίζει όμως, ο αναγνώστης να δει με προσοχή και την παρακάτω διπλή ανάλυση, που, νομίζουμε, θα του είναι αρκετά χρήσιμη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/1 - 3)

2. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (1/4 - 2/18)

3. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ (3/1 - 19)

4. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (4/1 - 13)

5. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (4/14 - 7/28)

6. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΙΗΣΟΥ, ΩΣ ΛΥΤΡΩΤΗ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΤΗΣ  ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (8/1 - 10/18)

7. ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (10/19 - 25)

8. ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ (10/26 - 31)

9. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ, ΑΠΟ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ (11/1 - 40)

10. ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (12/1 -11)

11. ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣ (12/12 - 17)

12. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (12/18 - 29)

13. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (13/1 - 17)

14. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (13/18 - 25).

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο Θεός μίλησε

* Ο Υιός τού Θεού ανώτερος από τους αγγέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Προειδοποίηση για τυχόν αμέλεια της μεγάλης σωτηρίας

* Η υπέρτατη ταπείνωση του Υιού για χάρη τής σωτηρίας μας

* Ο Ιησούς ομοιώθηκε με μας, για να μας σώσει

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3, 4, 5, 6

* Ο Υιός τού Θεού ανώτερος από τον Μωυσή

* ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ:

1. Προσέχετε, μήπως κάποιος απιστήσει

2. Προσοχή στο περπάτημά σας

3. Ο Λόγος τού Θεού ερευνάει τις καρδιές

* Ο ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ :

1. 'Εχουμε έναν Μεγάλο Αρχιερέα. Ας κρατάμε την ομολογία

2. Ο Ιησούς γίνεται Αρχιερέας από τον Θεό

3. Ο Ιησούς αποδεικνύεται κατάλληλος για Αρχιερέας

* ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ :

1. Η πνευματική ανορεξία γεννάει ανωριμότητα

2. Ο τρόπος θεραπείας τής ανωριμότητας

3. Ο κίνδυνος εξαιτίας τής ανωριμότητας

4. Ανωριμότητα και η αντίθετη όψη της.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

* Ο Ιησούς, Αρχιερέας σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ

* Η Ιεροσύνη τού Ιησού, αντί τής Λευιτικής Ιεροσύνης

* Τέτοιον Αρχιερέα χρειαζόταν ο αμαρτωλός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Ο Ιησούς, λειτουργός τής επουράνιας σκηνής

* Η Καινούργια Διαθήκη τού Θεού. Οι νόμοι Του γραμμένοι επάνω στη διάνοια και στην καρδιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Η αδυναμία των θυσιών να φέρουν λύτρωση

* Η δύναμη της Θυσίας τού Χριστού για λύτρωση

* Ο Θάνατος του Ιησού, επιβεβαίωση των υποσχέσεων

* Η Θυσία τού Χριστού τακτοποίησε οριστικά τη σωτηρία μας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

* Η αναγκαιότητα του Θανάτου τού Χριστού

* Παρότρυνση για ζωντανή επικοινωνία με τον Πατέρα

* Σοβαρή προειδοποίηση: Εθελούσιες παρεκτροπές; Αλλοίμονο!

* Θερμή παράκληση για επιμονή στην πορεία τής πίστης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

* ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ :

1. Ο ορισμός τής πίστης

2. Η κατανόηση της Δημιουργίας  διαμέσου τής πίστης

3. Ο ρόλος τής πίστης μέσα από νικηφόρα αποτελέσματα

4. Ο θρίαμβος της πίστης μέσα από παθήματα και δεινά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Προσκολλημένοι στον Ιησού

* Η Παιδεία τού Θεού

* Οι κίνδυνοι της αποθάρρυνσης και της πτώσης

* 'Αλλοτε και τώρα

* Τα σαλευόμενα και τα μη σαλευόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

* Πολύτιμες συμβουλές

* ΕΠΙΛΟΓΟΣ :

1. Ο Παύλος ζητάει προσευχές

2. Η ένθερμη ευχή τού Παύλου

3. Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.