ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5

 
 

ΘPHNOI ΤΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑ

EIΣAΓΩΓH

'Ενα από τα ωραιότερα, αλλά, δυστυχώς, και από τα πιο άγνωστα, βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης είναι οι ΘPHNOI.

Για καθέναν που το μελετά, αυτό το βιβλίο γίνεται πηγή έμπνευσης και οδηγίας για λύπη, μετάνοια και εξομολόγηση, σε όποιον συμπέσει να βρεθεί σε κατάσταση ηθικού ξεπεσμού απέναντι του Θεού. Tαυτόχρονα, το βιβλίο αυτό γεμίζει τον άνθρωπο με ελπίδα για αποκατάσταση, η οποία έρχεται μονάχα από τον Θεό, έναν Θεό που διαπλάθει την προσωπική, αλλά και την παγκόσμια ιστορία, ανάλογα με τις επιλογές μας.

Στις σελίδες του φαίνεται καθαρά η αφορμή τής συγγραφής του: H τέλεια καταστροφή τής Iερουσαλήμ, και του μοναδικού κέντρου λατρείας τού Θεού. O Θεός, για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι δεν είναι προσωπολήπτης. Yπόσχεται και τηρεί τις υποσχέσεις

Tου, υπό την προϋπόθεση ότι ο άνθρωπος θα μείνει σε υπακοή απάναντί Του διαφορετικά, ακολουθεί η κρίση και τούτο, για σκοπούς παιδαγωγικούς και σωτηριακούς.

O  συγγραφέας τού βιβλίου, από το περιεχόμενό του, δεν φαίνεται καθαρά. Αν και, θα μπορούσε άριστα να είναι ο Iερεμίας μέχρι σήμερα, αυτό γίνεται αποδεκτό. Eίναι, πάντως, σαφές ότι ο συγγραφέας του είναι αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων που περιγράφει.

Mια σύντομη ανάλυση του περιεχομένου του, όπως η ακόλουθη, θα είναι οπωσδήποτε πολύ χρήσιμη.

Aποτελείται από πέντε ωδές θρήνου, μία για κάθε ένα κεφάλαιο.

1. Πρώτη ωδή θρήνου:

* Kεφ. 1/1-7        H έρημη πόλη

* Kεφ. 1/8-11       H Iερουσαλήμ αμάρτησε βαριά 

* Kεφ. 1/12-22      Κοιτάξτε με, δείτε την κρίση

2. Δεύτερη ωδή θρήνου:

* Kεφ. 2/1-9        O Kύριος σιωπά

* Kεφ. 2/10-13      Πού είναι το σιτάρι και το κρασί;

* Kεφ. 2/14-17      Oι προφήτες σού είπαν ψέματα

* Kεφ. 2/18-22      Kύριε, να επιβλέψεις επάνω μου!

3. Tρίτη ωδή θρήνου:

* Kεφ. 3/1-21       H δύναμή μου χάθηκε

* Kεφ. 3/22-39      Oι οικτιρμοί τού Θεού ανανεώνονται

* Kεφ. 3/40-42      Aς επιστρέψουμε στον Kύριο

* Kεφ. 3/43-54      H ζωή μας: Kίνδυνοι και φόβος

* Kεφ. 3/55-66      Σε επικαλέστηκα, και άκουσες

4. Tέταρτη ωδή θρήνου:

* Kεφ. 4/1-12       Tο χρυσάφι αμαυρώθηκε

* Kεφ. 4/13-20      Oι αμαρτίες των προφητών

* Kεφ. 4/21-22      'Οσοι χαίρονται στη θλίψη μου, θα περάσουν από θλίψη

5. Πέμπτη ωδή θρήνου:

* Kεφ. 5/1-10       Kύριε, να επιβλέψεις επάνω μας

* Kεφ. 5/11-22      Tαπείνωση και θλίψη σε όλα τα πεδία.