ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-3

 
 

 ΣΟΦΟΝΙΑΣ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Ο Σοφονίας, που προφανώς ζει στην Ιερουσαλήμ, προφητεύει στις ημέρες τού βασιλιά τού Ιούδα Ιωσία (640 - 609 πΧ). Από τα εισαγωγικά λόγια τού βιβλίου του, ο Σοφονίας φαίνεται να είναι πρόσωπο κοινωνικής προβολής. 'Ισως, είναι εγγονός τού βασιλιά Εζεκία. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε ο Σοφονίας πρέπει να ήταν πολύ νέος καθώς ξεκίνησε την προφητική του υπηρεσία.

Θέμα τού προφήτη Σοφονία είναι η Ημέρα τού Κυρίου. Το μήνυμά του φέρνει αναστάτωση και πνευματική αναζωπύρωση. 'Ενα θέμα, εξάλλου, που πάντοτε οδηγεί πολλούς σε αφύπνιση.

'Υστερα από τον Ησαϊα και τον Μιχαία, υπήρξε κάποια σιωπή προφητικής μαρτυρίας. Και είναι τότε που εμφανίζεται και προφητεύει ο Σοφονίας.

Ο λαός στον Ιούδα έχει παραφρονήσει μέσα στην ανηθικότητα έχει βαθιά ξεπέσει. Αυτό θα εξαναγκάσει τον Θεό να φέρει μια καινούργια κρίση, ώστε ο λαός να συνέλθει κάτι παρόμοιο με την κρίση που είχε φέρει ο Θεός στο Βόρειο Βασίλειο, στον Ισραήλ. Συγγραφέας τού βιβλίου είναι ο Σοφονίας πρέπει να έχει γραφτεί στα τέλη τού έβδομου αιώνα πΧ.

Μια συνοπτική ανάλυση των περιεχομένων τού βιβλίου δίνουμε αμέσως παρακάτω:

1. Η Ημέρα τού Κυρίου και οι αμαρτίες τού Ιούδα, κεφ. 1

* Κεφ. 1/1 - 8      Η λατρεία τού Θεού νοθεύεται

* Κεφ. 1/9 - 13     Απάτη και βία, αδιαφορία και συμβιβασμοί

* Κεφ. 1/14 - 18    Αγωνία και οργή

2. Η Ημέρα τού Κυρίου και το χάος στον Ιούδα και στα γύρω έθνη, κεφ. 2

* Κεφ. 2/1 - 3      Ιούδας

* Κεφ. 2/4 - 7      Φιλισταία

* Κεφ. 2/8 - 11     Μωάβ και Αμμών

* Κεφ. 2/12 - 15    Αιθιοπία και Ασσυρία

3. Η Ημέρα τού Κυρίου και η επιστροφή τού λαού, κεφ. 3

* Κεφ. 3/1 - 7      Ο ηθικός ξεπεσμός τής Ιερουσαλήμ

* Κεφ. 3/8 - 10     Η κρίση τού Θεού και η επιστροφή τού λαού

* Κεφ. 3/11 - 13    Στον Ισραήλ θα απομείνει ένα υπόλοιπο

* Κεφ. 3/14 - 20    Αποκατάσταση και δοξολογία.