ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-3

 
 

 Ν Α Ο Υ Μ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τον προφήτη. Στο βιβλίο του βρίσκουμε ότι πρέπει να προφήτευσε ανάμεσα στην πτώση των Θηβών τής Αιγύπτου (663 πΧ) και την πτώση τής Νινευή (612 πΧ), και ότι ήταν Ελκοσαίος.

Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία (Νινευή) είχε καταβροχθίσει μικρότερα κρατίδια και, το 722 πΧ, είχε κατακυριεύσει ακόμα κι αυτή τη Σαμάρεια. Τώρα, ήρθε η ώρα τής παρακμής της, για τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο. Η τύχη της θα ήταν ίδια με εκείνη των Θηβών (γνωστή στη Βίβλο ως η πόλη Νω, 3/8).

Το κακό, γράφει ο Ναούμ, δεν μένει ατιμώρητο, επειδή ο Θεός είναι δίκαιος και επεμβαίνει μέσα στην ιστορία. 'Ετσι και με τη Νινευή η καταστροφή της θα ήταν ολοκληρωτική, όπως και έγινε αργότερα. Το μήνυμα, όμως, του Ιωνά και η μετάνοια που προέκυψε απ' αυτό, ανέστειλαν την κρίση τού Θεού για δύο περίπου αιώνες.

Η ιστορία δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν διδάσκεται εύκολα, παραμένει δε απείθαρχος και αντάρτης απέναντι του Θεού. Δίνουμε, τώρα, μια σύντομη ανάλυση των περιεχομένων τού βιβλίου, για καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη:

* Κεφ. 1/1 - 11    Η αυστηρότητα του Θεού απέναντι στους ασεβείς, αλλά και η αγαθότητά του προς τους σεβόμενους το όνομά Του

* Κεφ. 1/12 - 2/2   Η αποκατάσταση του Ιούδα

* Κεφ. 2/3 - 13     Η προφητεία για την πτώση τής Νινευή

* Κεφ. 3            Οι λόγοι που οδήγησαν στην τελική καταστροφή.