ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-7.

 
 

 Μ Ι Χ Α Ι Α Σ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Πολύ λίγα μάς είναι γνωστά για τον Μιχαία. Φαίνεται ότι ήταν ταπεινής καταγωγής. Η δραστηριότητά του έλαβε χώρα ανάμεσα στα χρόνια  [750 - 686] πΧ είναι σύγχρονος του Ησαϊα, και προφήτευσε -όπως γράφεται  στο ίδιο το βιβλίο του- κατά τη διάρκεια των βασιλιάδων τού Ιούδα, Ιωάθαμ,'Αχαζ και Εζεκία. Οι προφητείες του αφορούσαν τη Σαμάρεια και την Ιερουσαλήμ. Τόπος διαμονής του ήταν η Μορέσεθ-γαθ (Μωρασθίτης, 1/1. Δες και 1/14), στα όρια της Φιλισταίας.

Ο προφήτης Μιχαίας είναι πολύ γνωστός στην Καινή Διαθήκη από την περίφημη προφητεία του για τον τόπο γέννησης του Μεσσία (5/2-4).

Το βιβλίο γράφτηκε από τον Μιχαία, και η όποια αντίθετη κριτική μερικών ορθολογιστών δεν μπορεί να σταθεί.

Η ανάλυση των περιεχομένων τού βιβλίου έχει ως εξής:

* Κεφ. 1          Η οργή τού Θεού θα ξεσπάσει. Ο εχθρός βρίσκεται κοντά στην Ιερουσαλήμ

* Κεφ. 2          Τα αμαρτήματα των ευπόρων απέναντι στους φτωχούς

* Κεφ. 3          Η κρίση τού Θεού επάνω σε άρχοντες, ιερείς και προφήτες

* Κεφ. 4/1 - 8    Η Μεσσιανική Βασιλεία

* Κεφ. 4/9 - 5/1  Η κρίση τού Θεού πριν το τέλος

* Κεφ. 5/2 - 6    Προαναγγελία τής 'Ελευσης του Μεσσία

* Κεφ. 5/7 - 15   Το υπόλοιπο του Ιακώβ

* Κεφ. 6          Οι θείες απαιτήσεις

* Κεφ. 7          Η τελική παλινόρθωση.