ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-4

 
 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Το τελευταίο από τα βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο Μαλαχίας. Κάτι περισσότερο από το όνομα του συγγραφέα, και την εποχή του, δεν γνωρίζουμε. 'Ομως, τα λόγια τού βιβλίου του δείχνουν έναν αφιερωμένο άνθρωπο του Θεού.

Συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι αδιαμφισβήτητα αυτός, του οποίου φέρνει το όνομα: Ο Μαλαχίας. Από το ίδιο το βιβλίο βγαίνει και ο κατά προσέγγιση χρόνος τής συγγραφής του. Πρώτα, επειδή είχε ήδη κτιστεί ο Ναός: Γι' αυτό και φαίνεται ότι πέρασαν έκτοτε κάποια χρόνια, μια που ο αρχικός ζήλος τού λαού είχε ψυχρανθεί, όπως προκύπτει καθαρά μέσα από τις σελίδες τού ίδιου τού βιβλίου. Από το άλλο μέρος, οι πρώτοι έλεγχοι για μια ζωή ευάρεστη στον Θεό, ύστερα μάλιστα από τη ζωηρή ανάμνηση μιας 70χρονης σκληρής εξορίας στη Βαβυλώνα, δεν φαίνεται να ηχούν πλέον στα αυτιά τού λαού, καθώς η ασέβεια απέναντι στον Θεό και στις απαιτήσεις Του έχει γίνει -δυστυχώς-  και πάλι, όπως παλιά, κανόνας ζωής.

Οι ιερείς αμελούν τον Νόμο, ο απλός άνθρωπος αδιαφορεί για τον πλησίον του, μικτοί γάμοι με τα γύρω έθνη λαβαίνουν χώρα, παρά την απαγόρευση του Νόμου τού Θεού, και η λατρεία τού αληθινού Θεού έχει μόνον επιφανειακό χαρακτήρα. 'Ολα αυτά δείχνουν έναν πλατύ ηθικό ξεπεσμό τού λαού, αλλά και των αρχόντων, όσο και των θρησκευτικών του αρχηγών, όπως τα παλιά χρόνια.

Επιπλέον, εφόσον ο Μαλαχίας ήταν προφήτης στην εποχή τού 'Εσδρα και του Νεεμία, γίνεται φανερό ότι το βιβλίο πρέπει να γράφτηκε προς το τέλος τού πέμπτου αιώνα πΧ.

Η πιο κάτω σύντομη, αλλά χρήσιμη, ανάλυση θα αποτελέσει, ελπίζουμε, μια μικρή βοήθεια στον αναγνώστη:

* Κεφ. 1/1 - 5      Η αγάπη τού Θεού για τον λαό

* Κεφ. 1/5 - 14     Το παράπονο του Θεού προς τους ιερείς

* Κεφ. 2/1 - 9      Ο Θεός προειδοποιεί τους ιερείς

* Κεφ. 2/10 - 17    Το παράπονο του Θεού προς τον λαό

* Κεφ. 3            Η Ημέρα τής 'Ελευσης του Κυρίου

* Κεφ. 4/1 - 3      Ο τελικός θρίαμβος

* Κεφ. 4/4 - 6      Ο ερχομός τού Ηλία.