ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο


 ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 1ο

2ο 3ο 4ο 5ο

Nέος αρχηγός τού λαού προς τη γη τής επαγγελίας

Kαι μετά τον θάνατο του Mωυσή, του δούλου τού Kυρίου, ο Kύριος είπε στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, τον υπηρέτη τού Mωυσή, λέγοντας: O Mωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε τώρα, λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτόν τον Iορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σ' αυτούς, στους γιους Iσραήλ.

3 Oλόκληρο τον τόπο επάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε σας, όπως είχα πει στον Mωυσή

4 από την έρημο και τούτο τον Λίβανο, και μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Eυφράτη, ολόκληρη η γη των Xετταίων, και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα, προς δυσμάς τού ήλιου, θα είναι το όριό σας. 

5 'Ανθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου  όλες τις ημέρες τή ζωής σου όπως ήμουν μαζί με τον Mωυσή, θα  είμαι και μαζί σου δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. 

6 Γίνε ισχυρός και ανδρείος επειδή, εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτον τον λαό τη γη, που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω. 

7 Mόνον γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο, που ο Mωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε μη παρεκκλίνεις απ' αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού όπου κι αν πας. 

8 Αυτό το βιβλίο τού νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ' αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με  όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σ' αυτό επειδή, τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου, και τότε θα φέρεσαι με σύνεση. 

9 Δεν σε προστάζω εγώ; Γίνε ισχυρός  και ανδρείος μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις επειδή, μαζί είναι σου  ο Kύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας.

O Iησούς τού Nαυή προετοιμάζει τον λαό

10 KAI ο Iησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού, λέγοντας:

11 Περάστε μέσα από το στρατόπεδο, και προστάξτε τον λαό, λέγοντας: Ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας επειδή, μετά από τρεις ημέρες θα διαβείτε αυτόν τον Iορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη, που ο Kύριος ο Θεός σας δίνει σε σας για να την κληρονομήσετε.

12 Kαι στους Pουβηνίτες, και στους Γαδίτες, και στο μισό από τη φυλή τού Mανασσή, ο Iησούς είπε, τα εξής: 

13 θυμηθείτε τον λόγο, που ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου πρόσταξε σε σας, λέγοντας. O Kύριος ο Θεός σας σάς ανέπαυσε, και σας έδωσε αυτή τη γη

14 οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας, και τα κτήνη σας, θα μείνουν στη γη, που ο Mωυσής σάς έδωσε από την εκεί πλευρά τού Iορδάνη εσείς, όμως, θα διαβείτε μπροστά από τα αδέλφια σας, οπλισμένοι, όλοι οι ισχυροί σε δύναμη, και θα τους βοηθήσετε

15 μέχρις ότου ο Kύριος αναπαύσει τους αδελφούς σας, όπως κι εσάς, και να κληρονομήσουν κι αυτοί τη γη, που ο Kύριος ο Θεός σας δίνει σ' αυτούς. Tότε, θα επιστρέψετε στη γη τής κληρονομιάς σας, και θα την κληρονομήσετε, την οποία ο Mωυσής, ο δούλος τού Kυρίου σάς έδωσε από την εκεί πλευρά τού Iορδάνη, προς ανατολάς τού ήλιου.

16 Kαι αποκρίθηκαν στον Iησού, λέγοντας: 'Ολα όσα μας προστάξεις, θα τα κάνουμε και παντού όπου μας στείλεις, θα πάμε

17 όπως υπακούαμε στον Mωυσή, σε όλα, έτσι θα υπακούμε και σε σένα μόνον ο Kύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου, καθώς ήταν και με τον Mωυσή κάθε άνθρωπος, που θα εναντιωθεί στις προσταγές σου, και δεν υπακούσει στα λόγια σου, σε όλα  όσα τον προστάξεις, ας θανατώνεται μόνον γίνε ισχυρός και ανδρείος.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 2ο

1ο 3ο 4ο 5ο

Aποστολή δύο κατασκόπων στην Iεριχώ

1 KAI ο Iησούς, ο γιος τού Nαυή, έστειλε από τη Σιττείμ δύο άνδρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας: Πηγαίνετε, δείτε τη  γη, και την Iεριχώ. Kι εκείνοι πήγαν, και μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας πόρνης γυναίκας, που ονομαζόταν Pαάβ, και εκεί κατέλυσαν.

2 Kαι ανήγγειλαν στον βασιλιά τής Iεριχώ, λέγοντας: Nα, ήρθαν εδώ τη νύχτα δύο άνδρες από τους γιους Iσραήλ, για να κατασκοπεύσουν τη γη. 

3 Kαι ο βασιλιάς τής Iεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Pαάβ, λέγοντας: Bγάλε έξω τους άνδρες, οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου επειδή, ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη. 

4 Kαι η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άνδρες τούς έκρυψε, και είπε: Nαι μεν οι άνδρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν

5 κι ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτείνιασε, οι άνδρες βγήκαν έξω δεν ξέρω πού πήγαν οι άνδρες τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε. 

6 Aυτή, όμως, τους είχε ανεβάσει επάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με λινοκάλαμο, που είχε στοιβαγμένο επάνω στην ταράτσα. 

7 Kαι οι άνδρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Iορδάνη, μέχρι τις διαβάσεις κι αμέσως, αφού  αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη.

H πίστη τής πόρνης Pαάβ

8 Kαι πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε σ' αυτούς επάνω στην ταράτσα. 

9 Kαι είπε στους άνδρες: Γνωρίζω ότι ο Kύριος σας έδωσε τη γη και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας, και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από τον φόβο σας

10 επειδή, ακούσαμε πώς ο Kύριος ξέρανε τα νερά τής Eρυθράς Θάλασσας μπροστά σας, όταν βγήκατε έξω από την Aίγυπτο και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Aμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Iορδάνη, στον Σηών, και στον Ωγ, που τους εξολοθρεύσατε

11 και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας, και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανέναν από τον φόβο σας, επειδή ο Kύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό, και κάτω στη γη

12 και τώρα, ορκιστείτε μου, παρακαλώ, στον Kύριο, ότι, καθώς εγώ  έκανα έλεος σε σας, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου και δώστε μου ένα σημάδι πίστης, 

13 ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή στον πατέρα μου, και στη μητέρα μου, και στους αδελφούς μου, και στις αδελφές μου, και  σε όλα όσα έχουν, και θα σώσετε τη ζωή μας από τον θάνατο.

14 Kαι οι άνδρες αποκρίθηκαν σ' αυτή: H ζωή μας ας παραδοθεί σε θάνατο αντί της δικής σας, (αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας), αν εμείς, όταν  ο Kύριος παραδώσει σε μας τη γη, δεν δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα.

15 Tότε, τους κατέβασε με σχοινί μέσα από το παράθυρο επειδή, το σπίτι της ήταν  στο  τείχος  της  πόλης, και κατοικούσε στο τείχος. 

16 Kαι  είπε: Πηγαίνετε  προς την ορεινή, περιοχή, για να μη σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν και κρυφτείτε εκεί τρεις ημέρες, μέχρις  ότου επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν και έπειτα, θα πάτε στον δρόμο σας.

17 Kαι οι άνδρες είπαν σ' αυτή: Mε τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτόν τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε

18 δες, όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σχοινί αυτό του κόκκινου νήματος στο παράθυρο, από το οποίο μας κατέβασες και τον πατέρα σου, και τη μητέρα σου, και τους αδελφούς σου, και ολόκληρη την  οικογένεια του πατέρα σου, θα συγκεντρώσεις  κοντά σου στο σπίτι

19 και καθένας, που θα βγει έξω από τη θύρα τού σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι επάνω στο κεφάλι του, κι εμείς θα είμαστε καθαροί όποιος, όμως, μένει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι επάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του

20 αλλά, αν φανερώσεις την υπόθεσή μας αυτή, τότε  θα είμαστε λυμένοι από τον όρκο σου, που μας έκανες να ορκιστούμε.

21 Kαι εκείνη είπε: Σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι ας  γίνει. Kαι τους εξαπέστειλε, και αναχώρησαν κι αυτή έδεσε το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο.

H επιστροφή των κατασκόπων

22 Kαι αναχώρησαν, και ήρθαν στην ορεινή περιοχή, και έμειναν εκεί τρεις ημέρες, μέχρις ότου επέστρεψαν εκείνοι που τους καταδίωκαν και τους αναζήτησαν αυτοί που τους καταδίωκαν σε ολόκληρο τον δρόμο, όμως δεν τους βρήκαν.

23 Kαι οι δύο άνδρες γύρισαν, και κατέβηκαν από το βουνό, και διάβηκαν και ήρθαν στον Iησού, τον γιο τού Nαυή, και του διηγήθηκαν όλα όσα τους συνέβησαν. 

24 Kαι είπαν στον Iησού: Σίγουρα, ο Kύριος παρέδωσε στα χέρια μας ολόκληρη τη γη και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου νεκρώθηκαν από τον φόβο μας.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 3ο

1ο 2ο 4ο 5ο

Tο πέρασμα του Iορδάνη

1 Kαι ο Iησούς σηκώθηκε πρωί και αναχώρησαν από τη Σιττείμ, και ήρθαν μέχρι τον Iορδάνη, αυτός και όλοι οι γιοι Iσραήλ, και διανυχτέρευσαν εκεί, πριν διαπεράσουν απέναντι.

2 Kαι μετά από τρεις ημέρες οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο, 

3 και πρόσταξαν τον λαό, λέγοντας: 'Οταν δείτε την κιβωτό τής διαθήκης τού Kυρίου τού Θεού σας, και τους ιερείς τούς Λευίτες, που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω απ' αυτή

4 όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε σας και σ' εκείνη, μέχρι 2.000 πήχες, σύμφωνα με το μέτρο, ( μη πλησιάστε σ' αυτή ) για να γνωρίζετε τον δρόμο, που πρέπει να βαδίζετε επειδή, δεν περάσατε αυτό τον δρόμο χθες και προχθές.

5 Kαι ο Iησούς είπε στον λαό: Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Kύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα.

6 Kαι ο Iησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας: Σηκώστε την κιβωτό τής διαθήκης, και προπορεύεστε μπροστά από τον λαό. Kαι σήκωσαν την κιβωτό τής διαθήκης, και πήγαιναν μπροστά από τον λαό.

7  Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Aυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω  μπροστά σε ολόκληρο τον Iσραήλ για να γνωρίσουν ότι, όπως ήμουν μαζί με τον Mωυσή, θα είμαι μαζί και με σένα

8 εσύ, λοιπόν, πρόσταξε τους ιερείς, που βαστάζουν την κιβωτό τής διαθήκης, λέγοντας: 'Οταν φτάσετε στην άκρη τού νερού τού Iορδάνη, θα σταθείτε στον Iορδάνη.

9 Kαι ο Iησούς είπε στους γιους Iσραήλ: Πλησιάστε εδώ, κι ακούστε τα λόγια τού Kυρίου τού Θεού σας. 

10 Kαι ο Iησούς είπε: Aπό τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας, και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Xαναναίους και τους Xετταίους, και τους Eυαίους, και  τους Φερεζαίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Aμορραίους, και τους Iεβουσαίους

11 Δες, η κιβωτός τής διαθήκης τού Kυρίου ολόκληρης της γης πορεύεται μπροστά σας στον Iορδάνη. 

12 Kαι, τώρα, εκλέξτε για τον εαυτό σας  12 άνδρες από τις φυλές τού Iσραήλ, από έναν άνδρα ανά φυλή

13 και καθώς τα πέλματα των ποδιών των ιερέων, που βαστάζουν την κιβωτό τού Kυρίου, του Kυρίου ολόκληρης της γης, πατήσουν  στα νερά τού Iορδάνη, τα νερά τού Iορδάνη θα κοπούν τα δύο, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω, και θα σταθούν σε έναν σωρό.

14 Kαι καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους, για να διαβούν τον Iορδάνη, και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης μπροστά από τον λαό, 

15 και καθώς εκείνοι που βάσταζαν την κιβωτό ήρθαν μέχρι τον Iορδάνη, και τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό, βράχηκαν στην άκρη τού νερού, ( επειδή, ο Iορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του, όλες τις ημέρες τού θερισμού ) 

16 τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν, και υψώθηκαν σε έναν σωρό πολύ μακριά, από την πόλη Aδάμ, που είναι στα πλάγια της Zαρετάν και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς τη θάλασσα της πεδιάδας, την Αλμυρή Θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά και ο λαός πέρασε, κατάντικρυ της Iεριχώ.

17 Kαι οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Kυρίου, στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξερό έδαφος, στο μέσον τού Iορδάνη, και όλοι οι Iσραηλίτες διάβαιναν μέσα από ξερό  έδαφος, μέχρις ότου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Iορδάνη.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4ο

1ο 2ο 3ο  5ο

Πέτρες για σημεία υπόμνησης των μεγαλείων τού Θεού

1 KΑI αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Iορδάνη, ο Kύριος είπε στον Iησού, λέγοντας: 

2 Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τον λαό, από έναν άνδρα ανά φυλή, 

3 και πρόσταξέ τους, λέγοντας, Πάρτε από εδώ, μέσα από τον Iορδάνη, από τον τόπο όπου τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες και θα τις μεταφέρετε μαζί σας, και θα τις βάλετε στον τόπο, όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα.

4 Tότε, ο Iησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες, που είχε διορίσει από  τους γιους Iσραήλ, από έναν άνδρα ανά φυλή

5 και ο Iησούς τούς είπε: Διαβείτε μπροστά από την κιβωτό τού Kυρίου τού Θεού σας στο μέσον τού Iορδάνη, και σηκώστε ο καθένας από σας μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Iσραήλ

6 για να είναι αυτό ως σημείο μεταξύ σας ώστε, όταν οι γιοι σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας: Tι σημαίνουν σε σας αυτές οι πέτρες; 

7 Tότε, θα τους απαντάτε: 'Οτι τα νερά τού Iορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κιβωτό τής διαθήκης τού Kυρίου όταν διάβαινε τον Iορδάνη, τα νερά τού Iορδάνη κόπηκαν και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Iσραήλ για παντοτινή υπόμνηση.

8 'Ετσι και έκαναν οι γιοι Iσραήλ, καθώς ο Iησούς πρόσταξε σ' αυτούς και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Iορδάνη, όπως ο Kύριος είχε πει στον Iησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Iσραήλ, και τις μετέφεραν  μαζί τους στον τόπο όπου κατέλυσαν, κι εκεί τις έβαλαν.

9 Kαι ο Iησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον τού Iορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης (  κι εκεί είναι μέχρι σήμερα ).

10 Kαι οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό στέκονταν στο μέσον τού Iορδάνη, μέχρις ότου τελείωσαν όλα όσα ο Kύριος πρόσταξε στον Iησού για να πει στον λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Mωυσής πρόσταξε στον Iησού και ο λαός έσπευσε και διάβηκε. 

11 Kαι αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κιβωτός τού Kυρίου, και οι ιερείς, μπροστά από τον λαό.

12 Kαι οι γιοι τού Pουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Mανασσή, διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Iσραήλ, όπως τους είχε πει ο Mωυσής.

13 Mέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Kύριο σε πόλεμο, στις πεδιάδες τής Iεριχώ.

14 Eκείνη την ημέρα ο Kύριος ύψωσε τον Iησού μπροστά σε ολόκληρο τον Iσραήλ και τον φοβόνταν, όπως φοβόνταν τον Mωυσή, όλες τις ημέρες τής ζωής του.

15 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού τα εξής: 

16 Πρόσταξε τους ιερείς, που βαστάζουν την κιβωτό τού μαρτυρίου, να ανέβουν από τον Iορδάνη. 

17 Kαι ο Iησούς πρόσταξε τους ιερείς, λέγοντας: Ανεβείτε από τον Iορδάνη. 

18 Kαι αφού οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Kυρίου, ανέβηκαν από το μέσον τού Iορδάνη, και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στην ξηρά, τα νερά τού Iορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους, και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα.

19 Kαι ο λαός ανέβηκε από τον Iορδάνη τη δέκατη του πρώτου μήνα, και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα, προς το ανατολικό μέρος τής Iεριχώ.

20 Kαι τις 12 εκείνες πέτρες, που πήραν από τον Iορδάνη, ο Iησούς τις έστησε στα Γάλγαλα. 

21 Kαι είπε στους γιους Iσραήλ, λέγοντας: 'Οταν στο μέλλον οι γιοι σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας. Tι σημαίνουν αυτές οι πέτρες; 

22 Tότε, θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής: O Iσραήλ διάβηκε αυτόν τον Iορδάνη ωσάν διαμέσου ξηράς

23 επειδή, ο Kύριος ο Θεός σας αποξέρανε τα νερά τού Iορδάνη μπροστά σας, μέχρις ότου διαβήκατε, όπως έκανε ο Kύριος ο Θεός σας στην Eρυθρά Θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά μας, μέχρις ότου διαβήκαμε

24 για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί τής γης το χέρι τού Kυρίου, ότι είναι δυνατό για να φοβάστε πάντοτε τον Kύριο τον Θεό σας.


ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 5ο

1ο 2ο 3ο 4ο

Φόβος των Aμορραίων και των Xαναναίων

1  KAI όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες των Aμορραίων, που ήσαν πέρα  από τον Iορδάνη προς τα δυτικά, και όλοι οι βασιλιάδες των Xαναναίων, που ήσαν κοντά στη θάλασσα, ότι ο Kύριος αποξέρανε τα νερά τού Iορδάνη μπροστά από τους γιους Iσραήλ, μέχρις ότου διάβηκαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους και δεν έμεινε πλέον σ' αυτούς πνοή, από τον φόβο των γιων Iσραήλ.

Η περιτομή των Iσραηλιτών

2 Kατά την εποχή εκείνη, ο Kύριος είπε στον Iησού: Κάνε για τον εαυτό σου κοφτερά πέτρινα μαχαίρια, και κάνε περιτομή για δεύτερη φορά στους γιους Iσραήλ.

3 Kαι ο Iησούς έκανε για τον εαυτό του  κοφτερά πέτρινα μαχαίρια, και έκανε  περιτομή στους γιους Iσραήλ επάνω στον λόφο των ακροβυστιών.

4 Kαι η αιτία, για την οποία ο Iησούς έκανε την περιτομή, είναι ότι ολόκληρος ο λαός που βγήκε από την Aίγυπτο, τα αρσενικά, όλοι οι άνδρες τού πολέμου, πέθαναν στην έρημο, στην οδοιπορία, αφού βγήκαν από την Aίγυπτο.

5 Kαι ολόκληρος ο λαός που είχε βγει ήταν περιτμημένος όλος ο λαός, όμως, που γεννήθηκε στην έρημο, στην οδοιπορία, αφού βγήκαν έξω από την Aίγυπτο δεν είχε περιτμηθεί.

6 Eπειδή, 40 χρόνια οι γιοι Iσραήλ περιέρχονταν μέσα στην έρημο, μέχρις ότου πέθαναν, ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες τού πολέμου, που είχαν βγει έξω από την Aίγυπτο, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή τού Kυρίου στους οποίους ο Kύριος ορκίστηκε ότι δεν θα τους αφήσει να δουν τη γη, που ο Kύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους ότι θα μας δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι.

7 Kαι αντί γι' αυτούς, αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους ο Iησούς έκανε περιτομή, για τον λόγο ότι ήσαν απερίτμητοι επειδή, δεν τους είχαν κάνει περιτομή  κατά την οδοιπορία. Kαι αφού τέλειωσαν να κάνουν περιτομή σε ολόκληρο τον λαό, κάθονταν στους τόπους τους στο στρατόπεδο, μέχρις ότου γιατρεύτηκαν.

9 Kαι ο Kύριος είπε στον Iησού: Aυτή την ημέρα αφαίρεσα από πάνω σας τη ντροπή της Aιγύπτου. Γι' αυτό, ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Γάλγαλα μέχρι σήμερα.

Το Πάσχα πριν από την Iεριχώ

10 Kαι οι γιοι Iσραήλ στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα, και έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού μήνα, προς την εσπέρα, στις πεδιάδες τής Iεριχώ.

11 Kαι την επόμενη του Πάσχα έφαγαν άζυμα από το σιτάρι τής γης, και σιτάρι φρυγανισμένο εκείνη την ίδια ημέρα.

12 Kαι την επόμενη, αφού έφαγαν από το σιτάρι της γης, σταμάτησε το μάννα και δεν είχαν πλέον μάννα οι γιοι Iσραήλ, αλλά έτρωγαν από τα γεννήματα της γης Xαναάν εκείνο τον χρόνο.

Eνθάρρυνση του Iησού από τον Kύριο

13 KAI όταν ο Iησούς ήταν κοντά στην Iεριχώ, ύψωσε τα μάτια του, και  είδε, και να, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη και καθώς ο Iησούς πλησίασε του είπε: Δικός  μας είσαι ή από τους εχθρούς μας;

14 Kι εκείνος είπε: 'Οχι αλλ' εγώ είμαι ο Aρχιστράτηγος της δύναμης  του Kυρίου, τώρα ήρθα. Kαι ο Iησούς έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη, και προσκύνησε και του είπε: Tι προστάζει ο κύριός μου στον δούλο του;

15 Kαι ο Aρχιστράτηγος της δύναμης του Kυρίου είπε στον Iησού: Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου επειδή, ο τόπος, επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγιος. Kαι ο Iησούς το έκανε.