ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-4

 
 

Ι Ω Ν Α Σ

Ε ι σ α γ ω γ ή

 

Ο Ιωνάς, γιος τού Αμαθί, έμενε στη Γαθ-εφέρ, και προφήτευσε στο Βόρειο Βασίλειο, στον Ισραήλ, λίγο πριν την περίοδο του βασιλιά Ιεροβοάμ Β' (782 - 753 πΧ). Από τη συμπεριφορά του, φαίνεται ότι είχε λαθεμένη αντίληψη για τον Θεό, σχετικά με την αγάπη Του προς κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα εθνικότητας ή ηθικού ξεπεσμού.

Η αποστολή του ήταν, η μεγάλη πόλη τής Νινευή να ακούσει το μήνυμα της επερχόμενης κρίσης, εξαιτίας τής ασέβειας και διαφθοράς τού λαού της ποιος ξέρει, οι Νινευίτες, ίσως, οδηγούνταν  σε μετάνοια. 'Ομως, ο Ιωνάς είχε διαφορετική γνώμη, γι' αυτό και  απέφυγε να πάει, ώστε να μη εκπληρώσει αυτή την αποστολή του. Αλλ'  εδώ, επεμβαίνει ο Θεός, και -κάτω από δραματικές συνθήκες- τον  οδηγεί εκεί όπου και τον είχε αρχικά αποστείλει.

'Ετσι, η αποστολή τού Ιωνά, τελικά, εκπληρώνεται και η Νινευή ακούει την προειδοποίηση του Θεού, και σώζεται: Ο λαός της μετανοεί, γνήσια και ειλικρινά.

Το βιβλίο τούτο είναι πλούσιο σε μαθήματα, μέσα στα οποία ξετυλίγεται ο θαυμαστός χαρακτήρας τής αγάπης τού Θεού, σε όλο το μεγαλείο του.

Η ορθολογιστική κριτική θέλησε για ένα διάστημα να ισχυριστεί ότι το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο από μύθους όμως, έρχεται σήμερα η επιστήμη και επιβεβαιώνει τα όσα αναφέρονται σ' αυτό, για τα οποία με τόσο σαρκασμό είχε μιλήσει ο ορθολογισμός:

Π.χ. για το κήτος ή και για την ίδια την πόλη, τη Νινευή. Εντούτοις, η μεγαλύτερη απ' όλες τις επιβεβαιώσεις έρχεται από το στόμα τού 'Ιδιου τού Ιησού Χριστού, ο οποίος με Θεία Αυθεντία επισφραγίζει πέρα για πέρα τη γνησιότητα του βιβλίου τού Ιωνά.

Σε όλο το βιβλίο αυτό δεν γίνεται μνεία για τον συγγραφέα όμως, τίποτε δεν αποκλείει, ο ίδιος ο προφήτης να κατέγραψε την προσωπική του ιστορία.

Ο Ιωνάς έζησε τον όγδοο αιώνα πΧ. Παρακάτω δίνουμε μια σύντομη ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου:

* Κεφ. 1        Ο Ιωνάς δεν υπακούει στον Θεό, και φεύγει προς άλλη κατεύθυνση. Ο Θεός παρεμβαίνει

* Κεφ. 2        Ο Ιωνάς βρίσκεται καθοδόν προς τη Νινευή, μέσα στην κοιλιά ενός κήτους

* Κεφ. 3        Τώρα, ο Ιωνάς βρίσκεται στη Νινευή

* Κεφ. 4        Ο προφήτης θυμώνει, απογοητεύεται ο Θεός, όμως, του φανερώνει τον χαρακτήρα τής αγάπης Του.