ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-3

 
 

Ι Ω Η Λ

Ε ι σ α γ ω γ ή

Πολύ λίγα είναι γνωστά για τον προφήτη Ιωήλ. Η περιοχή δράσης του πρέπει να ήταν το νότιο μέρος τού Ιούδα. Μια επιδρομή ακρίδων στην εποχή του -που κατέστρεψε κάθε καλλιέργεια- γίνεται ταυτόχρονα σημείο σύγκρισης της επίθεσης ξένων στρατευμάτων επάνω στον λαό τού Θεού. Η κρίση τού Κυρίου προαναγγέλλεται, εκτός και αν μεσολαβήσει μετάνοια, ώστε ο Θεός να φανεί ξανά ελεήμονας και να αποστρέψει την οργή του.

Η Ημέρα τού Κυρίου είναι για τον Ιωήλ ένα κεντρικό θέμα, οι δε προφητείες του φτάνουν μέχρι την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή, αλλά και -πιο πέρα- μέχρι τους έσχατους καιρούς, πριν από τη Δεύτερη 'Ελευση του Μεσσία.

Συγγραφέας τού βιβλίου αυτού θεωρείται ο ίδιος ο προφήτης Ιωήλ, αλλ' είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η χρονολογία δράσης του. Μονάχα από τα περιεχόμενα και την εσωτερική μαρτυρία τού  βιβλίου πρέπει να βρούμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό, δόθηκαν πολλές χρονολογίες, από τον ένατο μέχρι και τον τρίτο αιώνα πΧ. Το πιθανότερο είναι να έζησε και να έδρασε την εποχή του Μαλαχία ή την εποχή τού Ιωνά, Αμώς και Ωσηέ.

Το σκηνικό των προφητειών τού βιβλίου περικλείει: Το Παρόν, το Μέλλον και το Απώτατο Μέλλον.

Η παρακάτω ανάλυση των περιεχομένων τού βιβλίου, θεωρούμε, θα αποβεί χρήσιμη στον αναγνώστη:

* Κεφ. 1            Η πληγή των ακρίδων

* Κεφ. 2/1 - 11     Η Ημέρα τού Κυρίου

* Κεφ. 2/12 - 17    Κάλεσμα για μετάνοια

* Κεφ. 2/18 - 27    Υπόσχεση του Θεού για αποκατάσταση

* Κεφ. 2/28 - 32    Η έκχυση του Πνεύματος

* Κεφ. 3/1 - 15     Η κρίση των Εθνών

* Κεφ. 3/16 - 21   Οι ευλογίες.