ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25,

26-30, 31-35, 36-40,

41-45, 46-50, 51-52.


EIΣAΓΩΓH

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

 

Ο Ιερεμίας υπήρξε ένας από τους μεγάλους προφήτες. Καταγόταν από ιερατική οικογένεια, αλλά δεν φαίνεται να είχε ποτέ ο ίδιος ασκήσει χρέη ιερέα. Η πόλη διαμονής του ήταν η Αναθώθ, η οποία ανήκε στους Λευίτες, πέντε χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά τής Ιερουσαλήμ.

Σε νεαρή ηλικία, τον κάλεσε ο Θεός (1/4επ) για να Τον υπηρετήσει. Το έργο τού Ιερεμία υπήρξε εξαιρετικά δύσκολο, και  κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά και σκληρό διωγμό. Τα μηνύματά του δεν έγιναν δεκτά ούτε από τον λαό ούτε από τους άρχοντες, μα ούτε ακόμα και από το βασιλικό παλάτι. Λαός και άρχουσα τάξη είχαν απομακρυνθεί από τον φόβο τού Κυρίου.

Μέσα στο βασίλειο του Ιούδα, ο Ιερεμίας εργάστηκε για [40] χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή βασίλευσαν, διαδοχικά, οι παρακάτω βασιλιάδες: Ο Ιωσίας (640-609 πΧ), ο Ιωάχαζ (609 πΧ), ο Ιωακείμ (609-597 πΧ), και ο Γεδαλίας (585 πΧ) ο τελευταίος ως κυβερνήτης, όμως, για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η εποχή τού Ιερεμία, έβδομος αιώνας πΧ, ήταν από τις πιο δύσκολες, γεμάτη από ποικιλόμορφες ανασταστώσεις. Ενώ η Ασσυριακή Αυτοκρατορία και τα γύρω έθνη βρίσκονταν σε παρακμή, ο Ιούδας βρισκόταν ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις -Βαβυλώνα και Αίγυπτο- που εποφθαλμιούσαν να κυριαρχήσουν επάνω του.

Οι προαναφερθέντες βασιλιάδες, πλην του Ιωσία, στάθηκαν ασεβείς, και οι κρίσεις τού Θεού έπεσαν επάνω τους αλλεπάλληλες, μέχρι την τελική πτώση και καταστρoφή τής Ιερουσαλήμ από τον Βαβυλώνιο Ναβουχοδονόσορα το 587 πΧ. Ο Ναός λεηλατήθηκε και καταστράφηκε, τα τείχη τής Ιερουσαλήμ γκρεμίστηκαν, και ο λαός εξορίστηκε στη Βαβυλώνα.

Παρά τις αντιρρήσεις των oρθολογιστών, το βιβλίο θεωρείται ότι είναι έργο τού προφήτη Ιερεμία και η συγγραφή του όσο και η κυκλοφορία του πρέπει να είχαν λάβει χώρα πριν το 520 πΧ.

Η παρακάτω ανάλυση των περιεχομένων του βιβλίου, κρίνουμε, θα είναι χρήσιμη στον αναγνώστη:

1. Προφητείες ενάντια στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ, κεφ. 1 - 25

* Κεφ. 1                 Η κλήση του Ιερεμία

* Κεφ. 2 - 6            Κηρύγματα για μετάνοια

* Κεφ. 7/1 - 8/3      Κήρυγμα μπροστά στον Ναό

* Κεφ. 8/4 - 9/11    Η αμετανοησία του λαού

* Κεφ. 9/12 - 26     Ο σοφός άνθρωπος

* Κεφ. 10               Ο αληθινός Θεός και τα είδωλα

* Κεφ. 11 - 12        Η ανυπακοή στη διαθήκη του Θεού  

* Κεφ. 13                Επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Θεού

* Κεφ. 14                Η ανομβρία, σημάδι κρίσης

* Κεφ. 15/1 - 9        Η κρίση του Θεού είναι αποφασισμένη

* Κεφ. 15/10 - 21    Η δυσανασχέτηση του Ιερεμία

* Κεφ. 16/1 - 17/18  Περιγραφή των κρίσεων

* Κεφ. 17/19 - 27    Το Σάββατο

* Κεφ. 18                Η παραβολή του κεραμέα

* Κεφ. 19                Η συντριβή του πήλινου σκεύους

* Κεφ. 20                Ο Ιερεμίας φυλακίζεται

* Κεφ. 21                Η ανησυχία του Σεδεκία

* Κεφ. 22                Εξαγγελία κρίσης στον βασιλικό θρόνο

* Κεφ. 23                Ασεβείς άρχοντες, προφήτες και ιερείς

* Κεφ. 24                Η παραβολή του καλαθιού με τα σύκα

* Κεφ. 25                70 χρόνια αιχμαλωσίας

2. Η δραστηριότητα του Ιερεμία, κεφ. 26 - 45

* Κεφ. 26               Το κήρυγμα στον Ναό

* Κεφ. 27               Η παραβολή του ζυγού στον τράχηλο

* Κεφ. 28               Ο προφήτης Ανανίας ενάντια στον Ιερεμία

* Κεφ. 29               Επιστολή στους αιχμαλώτους στη  Βαβυλώνα

* Κεφ. 30 - 33       Υπόσχεση επιστροφής από την  αιχμαλωσία

* Κεφ. 34              Ο Σεδεκίας και η απελευθέρωση των δούλων

* Κεφ. 35              Οι Ρηχαβίτες, παράδειγμα υπακοής

* Κεφ. 36              Ο Ιωακείμ ασεβεί στον λόγο του  Κυρίου

* Κεφ. 37              Σύλληψη και φυλάκιση του Ιερεμία

* Κεφ. 38/1 -13      Νέα φυλάκιση του Ιερεμία

* Κεφ. 38/14 - 28    Ο Σεδεκίας ζητάει τη συμβουλή του Ιερεμία

* Κεφ. 39                Η πτώση της Ιερουσαλήμ

* Κεφ. 40 - 41       Ο Γεδαλίας κυβερνήτης η δολοφονία του

* Κεφ. 42              Ο Ιερεμίας παρακαλείται να ζητήσει οδηγία του Θεού για την τύχη του λαού

* Κεφ. 43              Η οδηγία απορρίπτεται ο Ιερεμίας σέρνεται στην Αίγυπτο

* Κεφ. 44              Το μήνυμα του Θεού στην Αίγυπτο

* Κεφ. 45               Υπόσχεση προς τον Βαρούχ

3. Προφητείες ενάντια στα γύρω έθνη, κεφ. 46 - 51       

* Κεφ. 46                 Αίγυπτος

* Κεφ. 47                 Φιλισταία

* Κεφ. 48                  Μωάβ

* Κεφ. 49/1 - 6          Αμμών

* Κεφ. 49/7 - 22        Εδώμ

* Κεφ. 49/23 - 27      Δαμασκός

* Κεφ. 49/28 - 33      Κηδάρ

* Κεφ. 49/34 - 39      Ελάμ

* Κεφ. 50 - 51           Βαβυλώνα

4. Επίλογος: Οι τελευταίες ημέρες της Ιεουσαλήμ, κεφ. 52