ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-3

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο Τίτος, παρόλο που δεν αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες τού Παύλου.

Από την Επιστολή προς Γαλάτες (2/3) φαίνεται ότι βρισκόταν και στην αποφασιστικής σημασίας συνάντηση του Παύλου με τους άλλους αποστόλους, στην Ιερουσαλήμ. Επίσης, ο Τίτος αναφέρεται πολλές φορές στις Επιστολές.

'Οπως γίνεται φανερό και από την Πρώτη Επιστολή προς τον Τιμόθεο, τόσο η Επιστολή τούτη, όσο και εκείνη, γράφτηκαν πολύ κοντά η μία με την άλλη, δηλαδή στα χρόνια 64 - 67 μΧ.

Ο Παύλος είχε επισκεφθεί την Κρήτη μαζί με τον Τίτο, όπως αναφέρεται στην την ίδια την Επιστολή (1/5), και ζήτησε από τον Τίτο να μείνει περισσότερο εκεί, ώστε, με ξεκάθαρες οδηγίες που του έδωσε, να διορθώσει ό,τι έλλειπε και να καταστήσει πρεσβύτερους σε κάθε πόλη. Αυτό σημαίνει ότι στην Κρήτη υπήρχαν  τότε πολλές ζωντανές Εκκλησίες. Οι οδηγίες, επίσης, που πήρε, ήταν να καταπολεμήσει και ρεύματα ψευδοδιδασκαλιών και να καταρτίσει στην Πίστη τούς εκεί πιστούς.

Ο Παύλος, αργότερα, του ζήτησε να επιστρέψει κοντά του στη Νικόπολη (3/12), επειδή τον χρειαζόταν για το έργο, στέλνοντας εκεί έναν άλλον συνεργάτη του, τον Αρτεμά ή τον Τυχικό.

Το πόσο περιεκτική και πολύτιμη είναι αυτή η Επιστολή φαίνεται και από την παρακάτω διπλή ανάλυση που δίνουμε, χάρη της ενημέρωσης του αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1 - 4)

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (1/5 - 9)

3. ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ (1/10 - 16)

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (2/1 - 10)

5. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ (2/11 - 3/7)

6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (3/8 - 14)

7. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (3/15)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Γιατί ο Παύλος άφησε τον Τίτο στην Κρήτη

* Πνευματικά ρεύματα μέσα στην Εκκλησία

* Καθαρά και μη καθαρά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ :

1. Στον Τίτο

2. Στους ηλικιωμένους

3. Στις ηλικιωμένες

4. Στους νεότερους

5. Στους δούλους

* Πού στηρίχθηκε η βαθιά αλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Οι πιστοί απέναντι στις αρχές και στον κόσμο

* Η προηγούμενη ζωή των πιστών

* 'Εργο Παλιγγενεσίας και Ανακαίνισης

* Τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους

* Τα ανωφελή και μάταια

* Η συμπεριφορά προς αιρετικόν άνθρωπο

* Τελικές οδηγίες

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.