ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-4

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Από το περιεχόμενο της Επιστολής αυτής, ο αναγνώστης μπορεί εύκολα να διαγνώσει σε ποια εποχή γράφτηκε και ότι πρόκειται, προφανώς, για το τελευταίο γραπτό τού Παύλου. Είναι γεμάτο αναμνήσεις, τόσο για τον ίδιον όσο και για τον Τιμόθεο. Μάλιστα, στον αναγνώστη προκαλεί πολλές συγκινήσεις. Η Επιστολή αυτή, όμως, είναι γεμάτη και από προειδοποιήσεις - οι καινούργιες γενεές πρέπει να σταθούν στις πολεμίστρες τής Πίστης, ενάντια στα ρεύματα κάθε ψευδοδιδασκαλίας, που είχαν αρχίσει να διαβρώνουν έντονα τις κατά τόπον Εκκλησίες, ώστε η Αλήθεια να παραμένει ακέραιη από γενεά σε γενεά.

Ως χρόνος συγγραφής της πρέπει να θεωρηθεί το διάστημα ανάμεσα στο 66 - 68 μΧ, με άγνωστο τον τόπο συγγραφής. Πολλοί δέχονται ότι γράφτηκε από τη Ρώμη, όπου ο Παύλος  για δεύτερη φορά βρισκόταν στη φυλακή. Κάτι τέτοιο ίσως είναι πιθανόν, όμως δεν μπορεί να είναι και απόλυτα βέβαιο.

Πρέπει να προστεθεί ακόμα ότι, η γνησιότητα της Επιστολής αυτής πολεμήθηκε πολύ από τον ορθολογισμό τον τελευταίο καιρό όμως, οι μαρτυρίες της είναι τέτοιες, που δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει σοβαρά, για το ότι αποτελεί γνήσιο έργο τού Αποστόλου των Εθνών, του Παύλου.

Η πιο κάτω διπλή ανάλυση για τον αναγνώστη, του περιεχομένου της Επιστολής, δείχνει πόσο μεστή από θεία μηνύματα είναι, αλλά - ταυτόχρονα- και πόσο χρειαστή για την Εκκλησία, κάθε εποχής.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1 - 2)

2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (1/3 - 5)

3. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ (1/6 - 14)

4. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ (2/1 - 26)

5. ΟΙ ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, ΜΕ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (3/1 - 9)

6. ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΘΕΟ (3/10 - 17)

7. Ο ΠΑΥΛΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ (4/1 - 18)

8. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (4/19 - 22).

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Η γνησιότητα της πίστης τού Τιμοθέου

* Προτροπή για συνεχή προσωπική αναζωπύρωση

* Εμμονή στα υγιαίνοντα λόγια

* Ο Παύλος δίνει πληροφορίες για τη ζωή του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Η σοβαρότητα και ο τρόπος παράδοσης των αληθειών

* Η παρομοίωση του πνευματικού αγώνα

* Τα πάντα για το Ευαγγέλιο

* Ο δόκιμος εργάτης τού Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Η εικόνα των έσχατων καιρών

* Οι Γραφές, ο βασικός παράγοντας διδασκαλίας και ζωής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Η μαρτυρία τού Θεού μέσα σε έναν αρνησίθεο κόσμο

* Ο Παύλος στο τέλος τής ζωής του

* Μερικές παραγγελίες και πληροφορίες

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.