ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-3

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ενώ το 51 μΧ ο Παύλος έγραψε την Πρώτη του Επιστολή, πολύ σύντομα χρειάστηκε να γράψει και τούτη, τη Δεύτερη, επειδή αφενός μεν υπήρξαν καινούργιοι διωγμοί, αφετέρου δε επειδή προξενήθηκαν παρερμηνείες από μερικούς για τη Δεύτερη 'Ελευση του Χριστού. Ενώ, δηλαδή, στην Πρώτη Επιστολή αναφέρεται ότι ο Κύριος είναι κοντά, στη Δεύτερη γίνεται λόγος ότι ο Κύριος δεν θάρθει, αν πρώτα δεν εμφανιστεί ο άνθρωπος της ανομίας. Τι να συμβαίνει, λοιπόν, εδώ;

Απλούσταστα, ο Κύριος είναι κοντά για την Εκκλησία Του και πρέπει να αναμένεται να φανεί ξαφνικά, ανά πάσαν στιγμή, με την Αρπαγή των λυτρωμένων στα σύννεφα (1 Θεσ 4/13-18). 'Ομως, για τον κόσμο, η Προσωπική Παρουσία τού Κυρίου στη γη και η εγκατάσταση της Χιλιετούς Βασιλείας Του δεν θα λάβει χώρα, αν πρώτα δεν φανεί ο άνθρωπος της ανομίας (2 Θεσ 2/1-12).

Πάντως, με την ευκαιρία αυτών των ερωτημάτων, δόθηκε αφορμή να πλουτιστεί η Εκκλησία τού Χριστού διαμέσου των αιώνων με το πλουσιότατο αυτό, εσχατολογικό, υλικό.

Δίνουμε πιο κάτω τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου τής Επιστολής αυτής, προς ενημέρωση του αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1 - 2)

2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (1/3 - 4)

3. Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1/5 - 10)

4. ΠΡΟΣΕΥΧΗ (1/11 - 12)

5. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (2/1 - 12)

6. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (2/13 - 17)

7. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (3/1 - 16)

8. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (3/17 - 18)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Διωγμοί εξαιτίας τής πίστης

* Η δίκαιη αναταπόδοση δεν θα αργήσει

* Η προσευχή τού αποστόλου για την Εκκλησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Η Παρουσία τού Κυρίου. Η επισύναξη της Εκκλησίας κοντά στον Χριστό. Ο άνθρωπος της ανομίας

* Ευχαριστία τού Παύλου για τη σωτηρία των Θεσσαλονικέων

* Προτροπές για να μένουν σε ό,τι διδάχθηκαν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

*  ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ :

1. Ο Παύλος παρακαλεί για προσευχή

2. Η πιστότητα του Κυρίου

3. Να απομακρύνεστε από τους άτακτους

4. Ο Παύλος και οι συνεργάτες του, παράδειγμα προς μίμηση

5. Να εργάζεστε, όχι να περιεργάζεστε

6. Αυστηρότητα προς όσους δεν υπακούν

7. Η ευχή τού Παύλου

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.