ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Επιστολή προς Θεσσαλονικείς Α' είναι η πρώτη από τις Επιστολές τού Παύλου, και γι' αυτό η αρχαιότερη. Γράφτηκε το  51 μΧ.

'Οταν ο Παύλος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη, οι Ιουδαίοι ξεσήκωσαν μεγάλον διωγμό εναντίον του. Γι' αυτό,  αναγκάστηκε να πάει πιο πέρα, στη Βέροια, όπου οι άνθρωποι στάθηκαν ευγενέστεροι, εξετάζοντας καθημερινά τις Γραφές, αν  αυτά που άκουγαν από τον Παύλο ήσαν πραγματικά έτσι.

Στη συνέχεια ο Παύλος κατέβηκε προς την Αθήνα και έπειτα πήγε στην Κόρινθο. Εντωμεταξύ, είχε στείλει τον Τιμόθεο για να μάθει πώς έχουν οι Θεσσαλονικείς στην πίστη. 'Οταν ο Τιμόθεος γύρισε, τον συνάντησε στην Κόρινθο, και του έφερε ευχάριστα νέα.

Μετά την αναχώρηση του Παύλου από τη Θεσσαλονίκη, είχαν μεσολαβήσει μερικοί θάνατοι ανάμεσα στους πιστούς και δεν ήξεραν τι θα συμβεί με τους δικούς τους ανθρώπους, όταν θα ξαναρχόταν

ο Κύριος. Επίσης, είχαν ανάγκη για κάποια πνευματική βοήθεια σε σχέση με τους πειρασμούς, στο θέμα τής εργασίας και σε ζητήματα ηθικής καθαρότητας.

Ο Παύλος παίρνει αφορμή απ' όλα αυτά και τους απευθύνει αυτή την Πρώτη και όμορφη Επιστολή του.

Αν και η πατρότητα της Επιστολής αυτής πολεμήθηκε από μερικούς, όμως, η Επιστολή παραμένει και είναι γνήσιο έργο τού Παύλου.

Στη συνέχεια, δίνουμε τη διπλή ανάλυση τους περιεχομένου της για τον αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (1/1)

2. ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ (1/2 - 10)

3. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2/1 - 16)

4. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ME ΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ  (2/17 - 3/13)

5. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (4/13 - 5/11)

6. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (4/13 - 5/11)

7. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ (5/12 - 22)

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Μια Εκκλησία με: Πίστη, αγάπη, ελπίδα

* Το Ευαγγέλιο, όχι μονάχα με λόγια, αλλά και, με δύναμη

* Επιστροφή από τα είδωλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Το έργο τού Παύλου και των συνεργατών του στη Θεσσαλονίκη

* Ο ζήλος των Θεσσαλονικέων

* Στην επιθυμία τού Παύλου να τους επισκεφθεί ξανά, ο διάβολος αντιτάσσεται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Ο Παύλος στέλνει τον Τιμόθεο

ΚΕΦΑΛΑΙΑ  4, 5

* Ο Θεός απαιτεί καθαρότητα και αγιασμό

* Αγάπη, εργασία και αξιοπρέπεια

* ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ :

1. Η Ανάσταση των νεκρών και η Αρπαγή τής Εκκλησίας

2. Η 'Ελευση του Κυρίου θα είναι ξαφνική

* ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ :

1. Τιμή και περίσσευμα αγάπης σε όσους κοπιάζουν

2. Αδελφική φροντίδα για αλληλοστήριξη και προκοπή

3. Πολύτιμες οδηγίες για μια νικηφόρα πορεία

4. Ο Θεός επιβραβεύει την πιστότητα

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.