ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-4

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιστολή προς Κολοσσαείς ανήκει στην τετράδα των Επιστολών τού Παύλου, από τη φυλακή τής Ρώμης, η οποία και γράφτηκε στο χρονικό διάστημα 58 - 60 μΧ.

Οι Κολοσσές ήταν μια σημαντική πόλη τής Νότιας Μικράς Ασίας, την οποία ο Παύλος δεν είχε επισκεφθεί προσωπικά, γι' αυτό και δεν γνώριζε τους εκεί πιστούς, παρά μονάχα διαμέσου τού Επαφρά και του Τιμοθέου.

Η Εκκλησία στις Κολοσσές δεν είχε τα προβλήματα των Ιουδαϊζόντων των Εκκλησιών της Γαλατίας, όμως δεχόταν πιέσεις από ψευδοδιδασκαλίες άλλης μορφής, που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται στις ημέρες τους. Πρώτα οι Δοκητές, που αργότερα αναπτύχθηκαν περισσότερο στους γνωστούς σε μας σήμερα Γνωστικούς.

Οι διδασκαλίες αυτές μιλούσαν για μια ειδική <<γνώση>>, αποκαλυμμένη μόνον στους εκλεκτούς, που τους οδηγούσε, τάχα, σε μια βαθύτερη κατανόηση του Θεού. Μέσα από μια αλυσίδα αγγέλων έφταναν στον Χριστό, και από εκεί στον Θεό.

Ζούσαν με αυστηρή άσκηση, μια ζωή ασκητισμού, καθώς και αποχή από ορισμένα φαγητά και ποτά, τηρούσαν δε με ακρίβεια ορισμένες γιορτές (2/16). 'Οχι μονάχα συνηγορούσαν για την Ιουδαϊκή περιτομή, αλλά ήθελαν και να την επιβάλουν ως υποχρεωτική στους λυτρωμένους τού Χριστού.

Η αποκάλυψη του Θεού, υποστήριζαν, δίνεται μέσα από ένα μέρος τού πληρώματος του Θεού κάθε φορά, ενός δηλαδή αγγέλου ή μιας άλλης προσωπικότητας, όπως π.χ. του Χριστού. Ο Παύλος θα απαντήσει: Στον Χριστό δεν κατοικεί απλά ένα μέρος τής Θεότητας, αλλά ολόκληρο το Πλήρωμά της! Κι ακόμα: Διαμέσου τού Χριστού, δίνεται αφθονία ζωής, χωρίς ανθρώπινες προσπάθειες, και δίνεται ως χάρη και έλεος από τον Θεό.

Στη μικρή αυτή Επιστολή, αλλά με τόσο βαθιά διδασκαλία, ο Παύλος καταρτίζει τούς πιστούς και παρουσιάζει το μεγαλείο τού Ιησού Χριστού και της σωτηρίας Του.

Πιο κάτω δίνουμε τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου τής Επιστολής αυτής:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (1/1 - 2)

2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (1/3 - 8)

3. ΠΡΟΣΕΥΧΗ (1/9 - 12)

4. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (1/13 - 2/23)

5. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (3/1 - 4/6)

6. ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (4/7 - 18)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Η εσωτερική ζωή τής Εκκλησίας οδηγεί σε ευχαριστία

* Προσευχή για την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας

* Το μεγαλείο τού Προσώπου τού Χριστού

* Παρελθόν, παρόν και μέλλον τής Εκκλησίας

* Η ιδιαίτερη αποστολή τού Παύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Ο εσωτερικός αγώνας τού Παύλου για τις Εκκλησίες

* Αντί για φιλοσοφίες, κοινωνία με τον Χριστό

* Ο αγιασμός δεν προέρχεται από την τήρηση κάποιων εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Ο ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ:

1. Οι βάσεις τού αγιασμού

2. Ο αγιασμός στην αρνητική του πλευρά

3. Ο αγιασμός στη θετική του πλευρά

4. Ο αγιασμός μέσα στον κύκλο τής οικογένειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Επιμονή στην προσευχή

* Παραινέσεις και ευχές για την καθημερινή ζωή

* Ο Τυχικός και ο Ονήσιμος μεταφέρουν τα νέα του Παύλου

* Ο αποχαιρετισμός του Παύλου.