ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΙΩΑΝΝΗ Γ'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Το τελευταίο γραπτό τού μαθητή Ιωάννη είναι τούτη η Τρίτη Επιστολή του.

Γράφτηκε κι αυτή στο ίδιο χρονικό διάστημα, μαζί με τις άλλες δύο, δηλαδή, ανάμεσα στα χρόνια 96 - 100 μΧ.

'Οπως είπαμε και για τη Δεύτερη Επιστολή τού Ιωάννη, λόγω τού μικρού όγκου της, έτσι και η Επιστολή αυτή δεν έχει πολλές εξωτερικές μαρτυρίες όμως, υπάρχουν κι εδώ οι εσωτερικές της μαρτυρίες.

Από το περιεχόμενο της Επιστολής βγαίνει ξεκάθαρα ότι η Εκκλησία, για την οποία γίνεται εδώ λόγος, είχε προβλήματα, επειδή υπήρχε κάποιος ανάμεσά της, που από μόνος του απέκοψε και τον εαυτό του και ολόκληρη την Εκκλησία εκείνη από την επικοινωνία τους με άλλους πιστούς, ακόμα μάλιστα και με τον Ιωάννη. 'Ενα δυσάρετστο φαινόμενο, που -δυστυχώς- άρχισε να παρουσιάζεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια τής Εκκλησίας τού Χριστού επάνω στη γη.

Η Γενική και η Ειδική Ανάλυση που ακολουθούν, καλύπτουν σχεδόν η μία την άλλη, λόγω τού μικρού όγκου τής Επιστολής.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1)

2. ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑ.Ι.Ο (2 - 8)

3. ΕΠΙΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΤΡΕΦΗ (9 - 10)

4. ΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (11 - 12)

5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (13 - 15)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

* Εισαγωγή - Χαιρετισμός

* 'Επαινος προς τον Γάιο

* Φιλαδελφία και ιεραποστολή

* Πρωτεία και διχαστικό πνεύμα

* Προτροπή για πνευματική προκοπή

* Θετική υπηρεσία μέσα στην Εκκλησία

* Επίλογος - Αποχαιρετισμός τού Ιωάννη.