ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

 

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΙΩΑΝΝΗ Β'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Και η μικρή αυτή Επιστολή συγγραφέα της έχει τον μαθητή Ιωάννη, γράφτηκε δε στο διάστημα των χρόνων 96 - 100 μΧ.

Επειδή η Επιστολή είναι μικρή, είναι και φυσικό οι εξωτερικές μαρτυρίες γι' αυτή να είναι λιγότερες υπάρχουν, όμως,  και οι εσωτερικές της μαρτυρίες.

Πρόκειται για ένα όμορφο και πολύτιμο γραπτό τής Καινής Διαθήκης.

Η διπλή ανάλυση που ακολουθεί, λόγω τού μικρού όγκου τής Επιστολής, δεν παρουσιάζει ειδικότερη υποδιαίρεση.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1 - 3)

2. ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ (4 - 6)

3. ΨΕΥΔΟΔΑΣΚΑΛΟΙ (7 - 11)

4. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (12 - 13).

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

* Εισαγωγή - Χαιρετισμός

* Η εσωτερική δομή τής κοινωνίας των πιστών

* Απειλητικά σύννεφα πλάνης

* Τρόπος αντιμετώπισης της πλάνης

* Ο αποχαιρετισμός τού Ιωάννη.