ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5

 

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOY ΙΩΑΝΝΗ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Συγγραφέας της Επιστολής αυτής είναι ο απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής τής αγάπης. Οι εσωτερικές και οι εξωτερικές της μαρτυρίες είναι πάρα πολλές.

Ως χρόνος συγγραφής αυτής τής Επιστολής θεωρείται το διάστημα ανάμεσα στα χρόνια 96 - 100 μΧ. Προφανής τόπος συγγραφής της είναι η 'Εφεσος της Μικράς Ασίας, τελευταίος τόπος διαμονής τού Ιωάννη.

Σκοπός της Επιστολής είναι ο πλουτισμός των πιστών με δυνατές μαρτυρίες -από πρώτο χέρι- για το μεγαλείο τού Προσώπου και του 'Εργου τού Ιησού Χριστού, αλλά και η ενημέρωση των λυτρωμένων από ελλοχεύοντες κινδύνους τής εποχής τού τέλους τού πρώτoυ αιώνα μΧ. Είναι τότε που αμφισβητούσαν και το Πρόσωπο, αλλά και το 'Εργο, του Ιησού Χριστού, έφερναν δε ξένα, έξω-Βιβλικά, στοιχεία μέσα στη ζωή και την Πίστη τής Εκκλησίας, ώστε να τη διαβρώσουν ολοκληρωτικά.

Η διάβρωση αυτή είναι ένας διαρκής κίνδυνος, σε κάθε εποχή. Γι' αυτό, η Επιστολή τούτη αποτελεί μια θαυμάσια θωράκιση της Πίστης και της Αλήθειας τού Ευαγγελίου.

Παρακάτω δίνουμε τη διπλή ανάλυση, για μια πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ (1/1 - 4)

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (1/5 - 2/29)

3. Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ (3/1 - 24)

4. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ (4/1 - 6)

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (4/7 - 21)

6. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ (5/1 - 5)

7. ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ (5/6 - 12)

8. Ο ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ (5/13 - 20)

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (5/21)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Πρόλογος

* Το μυστικό κοινωνίας με τον Θεό και τους άλλους

* Ο καθαρισμός τού πνευματικού εδάφους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Σε περίπτωση πτώσης

* Αυτο-εξέταση μπροστά στην Αλήθεια

* Η παντοτινή εντολή

* Τα στοιχεία τής γνησιότητας

* Στάδια πνευματικής ωριμότητας

* Ανατομία τού κοσμικού φρονήματος

* Η έσχατη ώρα: Αντίχριστοι και αντίχριστος

* Θέση και ομολογία

* Πνευματικές υποθήκες

* Η γνησιότητα σε μόνιμη βάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Προνομιούχο παρόν και δοξασμένο μέλλον

* Το μυστικό τής αγνότητας

* Τα γνωρίσματα της μη γνησιότητας

* Συγκρίσεις με αναγεννημένους και μη

* Το πείραμα της αυτο-εξέτασης

* Το μυστικό τής στενής επικοινωνίας με τον Θεό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* 'Ελεγχος και εντόπιση της πλάνης

* Ζωή και πίστη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Θεωρία και Πράξη. Πίστη και Ζωή

* Η νίκη ενάντια στον κόσμο

* Τα τρία ιστορικά τεκμήρια για τον Χριστό

* Η ευθύνη μας μπροστά στις αξιόπιστες μαρτυρίες τού Θεού

* Υιοθεσία και παρρησία

* 'Οταν κάποιος δει τον αδελφό του να αμαρτάνει

* Η τριπλή βεβαιότητα του πιστού

* Επίλογος και προειδοποίηση.