ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Συγγραφέας αυτής τής Επιστολής είναι ο Ιούδας, ο κατά σάρκα αδελφός τού Κυρίου Ιησού Χριστού.

Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε φαίνεται από την αρχή κιόλας τής Επιστολής: Η καταπολέμηση των πλανών, που άρχισαν να κυκλοφορούν και να διαδίδοντα,ι και η διατήρηση των αληθειών τής Πίστης μέσα στις Εκκλησίες.

Ο χρόνος συγγραφής τής Επιστολής τού Ιούδα θεωρείται το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 65 - 67 μΧ. Ο τόπος συγγραφής της δεν είναι γνωστός.

Δίνουμε κι εδώ μια Διπλή Ανάλυση του περιεχομένου τής Επιστολής, προς ενημέρωση του αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1 - 2)

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (3 - 4)

3. ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ (5 - 7)

4. ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ (8 - 19)

5. ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΥΤΡΩΜΕΝΟΥΣ (20 - 23)

6. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (24 - 25)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

* Ο χαιρετισμός τού Ιούδα

* Σκοπός τής Eπιστολής

* Τρεις σοβαρές κρίσεις

* Παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον

* Ψευδοδάσκαλοι στην Εκκλησία

* Η προφητεία για τους ψευδοδάσκαλους

* Η Γραφή προστατεύει από πλάνες

* Πολύτιμες προτροπές

* Τελευταίες υποθήκες - Δοξολογία.