ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο συγγραφέας τής Επιστολής, ο Ιάκωβος, είναι εκείνος από τους αδελφούς τού Κυρίου Ιησού Χριστού, για τον οποίο έχουμε τη μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός φάνηκε σ' αυτόν ξεχωριστά μετά την Ανάσταση (1 Κορ 15/7) ίσως, επειδή ήταν δύσκολος καθόλο το διάστημα της επίγειας δράσης τού Ιησού και δεν πίστευε σ' αυτόν (Ιν 7/5, 10). Τον βλέπουμε, όμως, στο ανώγειο να περιμένει μαζί με τους άλλους την υπόσχεση της 'Ελευσης του Αγίου Πνεύματος (Πρξ 1/14).

Ο Ιάκωβος απολάμβανε μεγάλης εκτίμησης στην πρώτη Εκκλησία των Ιεροσολύμων και ήταν μια σεβάσμια μορφή και σημαίνουσα προσωπικότητα (Πρξ 12/17), ακόμα κι ανάμεσα στους Ιουδαίους.

Αν οι εξω-Βιβλικές μαρτυρίες αληθεύουν, ο Ιάκωβος πέθανε με μαρτυρικό θάνατο γύρω στο 62 με 63 μΧ.+

Πότε γράφτηκε η Επιστολή αυτή δεν είναι ακριβώς γνωστό.

Υποστηρίζεται, πάντως, ότι πρέπει να γράφτηκε ανάμεσα στο  45 - 46 μΧ, και γι' αυτό θεωρείται το αρχαιότερο γραπτό τής Καινής Διαθήκης.

Ο Ιάκωβος, στην Επιστολή αυτή, θέτει κατά κάποιο τρόπο σε πράξη την Επί τού 'Ορους Ομιλία τού Ιησού Χριστού. Από τα περίπου 100 ρήματα, τα 50 είναι σε Προστακτική, είναι, δηλαδή, προσταγές - εντολές για κάθε πιστό.

Ο ισχυρισμός ότι τάχα ο Ιάκωβος προβάλλει τα έργα, σε αντίθεση με τον Παύλο, που προβάλλει την πίστη, δεν μπορεί να σταθεί με κανέναν τρόπο. Τούτο είναι εφεύρημα θεολογικής διαμάχης. Αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά τα σχετικά χωρία, θα διαπιστώσει ότι ανάμεσα στους δύο αποστόλους υπάρχει απόλυτη αρμονία στη διδασκαλία τους.

Πρέπει να πούμε, ακόμα, ότι, η Επιστολή αυτή καταπιάνεται με θέματα της πρακτικής, καθημερινής ζωής.

Η διπλή ανάλυση που παραθέτουμε αμέσως πιο κάτω θα βοηθήσει, νομίζουμε, περισσότερο τον αναγνώστη στην κατανόηση του περιεχομένου της.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1)

2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (1/2 - 27)

3. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2/1 - 26)

4. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ. Η ΣΟΦΙΑ (3/1 - 18)

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (4/1 - 17)

6. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (5/1 - 11)

7. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ (5/12 - 20)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Ιακώβου

* Η πολυτιμότητα της δοκιμασίας

* Η πολυτιμότητα της προσευχής με πίστη

* Η αληθινή καύχηση

* Η αληθινή ευτυχία

* Η πλήρης ευθύνη του ανθρώπου μπροστά στην αμαρτία

* Κάθε τι αγαθό και τέλειο προέρχεται από τον Θεό

* Η προϋπόθεση της νέας ζωής

* Ακρόαση του λόγου και εκτέλεση πάνε μαζί

* Τα χαρακτηριστικά τής αληθινής θρησκείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Εσείς, όμως;

* Γνήσιος ή όχι;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Η γλώσσα: 'Οργανο ευλογίας ή καταστροφής

* Τα τέσσερα είδη τής σοφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Από πού προέρχονται οι διαμάχες;

* Το ένα ή το άλλο

* Η αμαρτία τής καταλαλιάς και της κατάκρισης

* Η κατάστρωση σχεδίων και η αμαρτία τής παράλειψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Οι κίνδυνοι του πλούτου

* Να μακροθυμήσετε μέχρι την Παρουσία τού Κυρίου

* 'Εντονη προειδοποίηση για τον όρκο

* Κακοπάθεια, ευθυμία, αρρώστια

* Αλληλο-εξομολόγηση και προσευχή

* Αδελφικό ενδιαφέρον για όσους αποπλανήθηκαν.