ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-6

 

 Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Επιστολή προς Γαλάτες, που απευθύνεται σε μια σειρά από Εκκλησίες στη Γαλατική χώρα, είναι ένα από τα αρχαιότερα γραπτά τής Καινής Διαθήκης. Η χρονολογία συγγραφής της, που ανάγεται στο 49 μΧ, το δείχνει από μόνη της.

Ο Παύλος βρίσκεται αντιμέτωπος με παρείσακτους <<αδελφούς>>, τους Ιουδαϊζοντες, που πίστευαν και κήρυτταν ότι, παράλληλα με τον Χριστό, οι λυτρωμένοι έπρεπε να τηρούν και τον Νόμο, ιδιαίτερα μάλιστα να περιτέμνονται. Ο Παύλος, σύμφωνα με το

Ευαγγέλιο του Χριστού, ήταν πάνω σ' αυτό το θέμα -όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο- πέρα για πέρα αντίθετος.

Ο Νόμος ήταν ένα παιδαγωγικό μέσον τού Θεού, μέχρις ότου έρθει το Ευαγγέλιο. Με τα έργα τού Νόμου είναι αδύνατον να σωθεί ο άνθρωπος. Μονάχα με βάση την πίστη στον Χριστό και την εξάρτησή του απ' Αυτόν.

Οι Ιουδαϊζοντες, όμως, δεν σταματούσαν μπροστά από τίποτε. Υποστήριζαν τις θέσεις τους με κάθε τρόπο, ακόμα και με το να δυσφημούν τον Παύλο, αρνούμενοι μάλιστα και την αποστολική του ιδιότητα.

Η Επιστολή προς Γαλάτες διακρίνεται για τον ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, όσο και το ύφος, εξαιτίας των όσων προαναφέραμε, προκειμένου, καθώς ο ίδιος ο Παύλος έλεγε, <<να διαμείνει σε σας η αλήθεια τού Ευαγγελίου>>. Γι' αυτό, επιπλήττει και τον Πέτρο, μπροστά σε όλους, όταν σ' αυτό το σημείο υποκρίθηκε.

Η γνησιότητα της Επιστολής αυτής είναι δεδομένη.

Δίνουμε αμέσως τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου της για χάρη τού αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1/1 - 5)

2. ΤΟ <<ΑΝΑΘΕΜΑ>> ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (1/6 - 10)

3. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (1/11 - 2/21)

4. ΟΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ: ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΧΙ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (3/1 -  4/31)

5. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (5/1 -6/10)

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Πρώτη σοβαρή προειδοποίηση

* Ο Παύλος πήρε το Ευαγγέλιο από τον Θεό, με αποκάλυψη

* Ο Θεός κάλεσε τον Παύλο να γίνει απόστολος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Οι απόστολοι στα Ιεροσόλυμα επιβεβαιώνουν την αποστολικότητα του Παύλου

* Ο Παύλος επικρίνει δημόσια τον Πέτρο για υποκρισία και μη ορθή πορεία στην αλήθεια τού Ευαγγελίου

* Κάθε άνθρωπος σώζεται διαμέσου τής πίστης, όχι διαμέσου τού Νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ:

1. Πώς ενεργεί το Πνεύμα; Με βάση την Πίστη ή τον Νόμο;

2. Το παράδειγμα του Αβραάμ

3. Το παράδειγμα από την ανθρώπινη ζωή

4. Μια παρατήρηση, που συχνά ξεχνιέται

5. Ο Νόμος έγινε παιδαγωγός προς τον Χριστό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Με τον Χριστό γινόμαστε γιοι τού Θεού

* Η στάση που ματαιώνει τούς καρπούς τού Ευαγγελίου

* Ο Παύλος υπενθυμίζει στους Γαλάτες το ξεκίνημά τους

* Η βαθύτερη σημασία τής 'Αγαρ και της Σάρρας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Η ελευθερία τού Χριστού πρέπει να διαφυλαχθεί

* Δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση

* Αγάπη, ειδάλλως ο αφανισμός

* Πνεύμα και σάρκα

* Η σάρκα είναι φανερή με τα έργα της

* Το Πνεύμα είναι φανερό με τον καρπό του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

* ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:

1. Τρόπος διόρθωσης παραπτωμάτων

2. Υποχρεώσεις στη διδασκαλία τού λόγου

3. Ο νόμος τής σποράς και του θερισμού

* Ο Παύλος ανακεφαλαιώνει

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.