ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιστολή αυτή είναι η μικρότερη από όλες τις Επιστολές τού Παύλου την έγραψε μέσα από τη φυλακή τής Ρώμης, μαζί με τις άλλες τρεις, που έχουμε ήδη προαναφέρει. Γράφτηκε ανάμεσα στο χρονικό διάστημα 58 - 60 μΧ.

Η Επιστολή απευθύνεται σε έναν πιστό, τον Φιλήμονα, που είχε κάποιον δούλο, τον Ονήσιμο. Ο Ονήσιμος έφυγε κρυφά από τον Φιλήμονα, αφαιρώντας μάλιστα και χρήματα ή τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Την εποχή για την οποία μιλάμε, οι δούλοι που δραπέτευαν από τα αφεντικά τους συλλαμβάνονταν, συνήθως, ξανά, και τότε η τιμωρία τους ήταν πολύ μεγάλη και σκληρή.

Φαίνεται, όμως, ότι ο Ονήσιμος συναντήθηκε στη φυλακή με τον Παύλο, από τον οποίο και άκουσε το Ευαγγέλιο, και οδηγήθηκε έτσι σε μια ζωντανή σχέση και πίστη με τον Χριστό. Τώρα, ο Ονήσιμος έπρεπε, είχε ηθική υποχρέωση, να γυρίσει πίσω, στο παλιό αφεντικό του αλλά, πώς;

Ο Παύλος μεσολαβεί και γράφει αυτή την όμορφη Επιστολή, που - καθώς τη διαβάζει κανείς- δεν έχει παρά να συγκινηθεί βαθιά. Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται φανερή η λεπτότητα, αλλά και η ευγένεια που χρησιμοποιεί ο Παύλος, όταν μιλάει στους αδελφούς του, χωρίς να προστάζει - παρόλο που θα μπορούσε- αλλά, παρακαλεί και ικετεύει.

Δίνουμε πιο κάτω, όπως συνήθως, τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου της Επιστολής, που κρίνουμε ότι θα είναι χρήσιμη  στον αναγνώστη.

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1]. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (1 - 3)

2]. ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΗΜΟΝΑ (4 - 7)

3]. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΝΗΣΙΜΟ (8 - 22)

4]. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (23 - 25).

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Μια ματιά στη ζωή τής πίστης τού Φιλήμονα

* Ο Παύλος υποβάλλει παράκληση για τον Ονήσιμο

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.