ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-6

 

 H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η Επιστολή προς Εφεσίους είναι η πρώτη από τις Επιστολές που έγραψε ο Παύλος, όταν ήταν ακόμα φυλακισμένος στη Ρώμη, μαζί με τις Επιστολές προς Φιλιππησίους, Κολοσσαείς και Φιλήμονα. Η συγγραφή τους ανάγεται στα δύο χρόνια τής εκεί φυλάκισής του, δηλαδή, στην περίοδο 58 - 60 μΧ.

Η Επιστολή αυτή είναι, προφανώς, μια εγκύκλιος επιστολή προς μια ομάδα εκκλησιών, που είχαν αναπτυχθεί μετά την αναχώρηση του Παύλου από την 'Εφεσο, όπου, καθώς γνωρίζουμε, είχε μείνει για τρία ολόκληρα χρόνια.

Η Επιστολή προς Εφεσίους φανερώνει, όσο κανένα άλλο γραπτό, τη δόξα τής Εκκλησίας και τα σχέδια του Θεού γι' αυτήν, είναι δε ένα από τα πλουσιότερα και βαθύτερα γραπτά τής Καινής Διαθήκης, πολυτιμότατο για τη ζωή και την οικοδομή των λυτρωμένων.

Δίνουμε στη συνέχεια τη διπλή ανάλυση του περιεχομένου της:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (1/1 - 23)

2. Η ΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ (2/1 - 22)

3. ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (3/1 - 21)

4. ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ (4/1 - 6/9)

5. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΣ ΖΩΗΣ (6/10 - 17)

6. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (6/18 - 24)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Ο χαιρετισμός τού Παύλου

* Ευχαριστία στον Θεό για τον πλούτο των δωρεών Του

* Τα ένδοξα σχέδια του Θεού για την Εκκλησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* Παρά την πτώση και τη διαφθορά, ο Θεός δείχνει έλεος και σώζει

* Το μεσότοιχο γκρεμίζεται: Ιουδαίοι και Εθνικοί μέσα στη Χάρη

* Τώρα: Οικογένεια και Ναός τού Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

* Η συμβολή τού Παύλου στο Ευαγγέλιο ανάμεσα στους Εθνικούς

* Σκιαγραφία μιας προσευχής τού Παύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4, 5, 6

* Διατήρηση της ενότητας στην Εκκλησία

* Πολλά χαρίσματα, ένας Δοτήρας

* Πολλά χαρίσματα, για έναν σκοπό+

* Πολλά ρεύματα διδασκαλιών, μία όμως η αληθινή διδασκαλία+

* ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ:

1. Διαφοροποίηση από τον κόσμο

2. Η Χριστιανική ζωή στην πράξη

3. Ξεκάθαρος διαχωρισμός από τον κόσμο

4. Πνευματικό περπάτημα στην πίστη

5. Η συμπεριφορά τού ανδρογύνου: (α) Οι γυναίκες, (β) Οι άνδρες

6. Τα παιδιά απέναντι στους γονείς

7. Οι πατέρες απέναντι στα παιδιά

8. Οι δούλοι απέναντι στους κυρίους

9. Οι κύριοι απέναντι στους δούλους

* Ο πνευματικός αγώνας και η πανοπλία τού πιστού

* Ο Παύλος ενημερώνει τούς πιστούς διαμέσου τού Τυχικού

* Ο αποχαιρετισμός τού Παύλου.