ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1-5 , 6-10 , 11-15 ,

16-22 .

 

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Τελευταίο από τα βιβλία τής Καινής Διαθήκης είναι το βιβλίο τής Αποκάλυψης του Ιωάννη ή, πιο σωστά, της Αποκάλυψης του Ιησού Χριστού στον Ιωάννη.

Το βιβλίο αυτό είχε πάντοτε, και εξακολουθεί και σήμερα να έχει, μεγάλη σπουδαιότητα για κάθε άνθρωπο, καθώς ολόγυρά μας βλέπουμε να εκπληρώνονται οι σχετικές προφητείες τής Αγίας Γραφής.

Την Αποκάλυψη έγραψε ο απόστολος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ανάμεσα στα χρόνια 95 - 96 μΧ. Παρόλο  που το βιβλίο αυτό πολεμήθηκε, ποικιλότροπα, η γνησιότητά του παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Πρόκειται για ένα βιβλίο προφητικό, γεμάτο εικόνες και σύμβολα, για την κατανόηση του οποίου, ο αναγνώστης πρέπει προηγουμένως να έχει μελετήσει καλά ολόκληρη την Αγία Γραφή, ώστε να είναι σε θέση -με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος- να εισχωρήσει μέσα στα βαθιά μηνύματα της Αποκάλυψης, που είναι πολύτιμα, και μάλιστα για την εποχή μας. Εξάλλου, γι' αυτό -και πολύ σωστά- έχει μπει στο τέλος τής Καινής Διαθήκης.

Η παρακάτω διπλή ανάλυση του περιεχομένου αυτού του βιβλίου, κρίνουμε ότι θα φανεί, νομίζουμε, πολύ χρήσιμη στον αναγνώστη:

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (1/1 - 3)

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1/4 - 20)

3. ΟΙ 7 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (2/1 - 3/22)

4. ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΑΣΕΙΣ (4/1 - 5/14)

5. ΟΙ 7 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ (6/1 - 8/1)

6. 0Ι 7 ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ (8/2 - 13/18)

7. ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΟΡΑΣΕΙΣ (14/1 -20)

8. ΟΙ 7 ΦΙΑΛΕΣ (15/1 - 18/24)

9. Η ΟΡΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (19/1 - 10)

10. Η ΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (19/11 - 16)

11. ΟΙ ΟΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑ (19/17 - 20/15)

12. ΟΙ ΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (21/1 - 22/5)

13. ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (22/6 - 21)

(Β) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

* Πρόλογος

* Ο χαιρετισμός του Ιωάννη και δοξολογία

* Προαναγγελία της Δεύτερης 'Ελευσης του Χριστού

* Η ταυτότητα του Ιησού

* Το όραμα για τον Δοξασμένο Χριστό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

* ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ [7] ΕΚΛΚΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ :

1. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στην 'Εφεσο

2. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στη Σμύρνη

3. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στην Πέργαμο+

4. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στα Θυάτειρα+

ΚΕΦΑΛAΙΟ 3

5. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στις Σάρδεις

6. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στη Φιλαδέλφεια

7. Η Επιστολή προς την Εκκλησία στη Λαοδίκεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

* Ο Θρόνος τού Θεού και οι 24 Πρεσβύτεροι

* Ο Θρόνος τού Θεού και τα τέσσερα ζώα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

* Το βιβλίο με τις επτά σφραγίδες

* Το σφαγμένο Αρνίο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

* Το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας

* Το άνοιγμα της δεύτερης σφραγίδας

* Το άνοιγμα της τρίτης σφραγίδας

* Το άνοιγμα της τέταρτης σφραγίδας

* Το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας

* Το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

* Γαλήνη πριν από την καταιγίδα

* Οι 144.000

* Οι λυτρωμένοι από τη Μεγάλη Θλίψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

* Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας

* Η πρώτη σάλπιγγα

* Η δεύτερη σάλπιγγα

* Η τρίτη σάλπιγγα

* Η τέταρτη σάλπιγγα

* Η προειδοποίηση του Θεού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

* Η πέμπτη σάλπιγγα

* Η έκτη σάλπιγγα

* Η σκληρότητα της ανθρώπινης καρδιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

* Ο δυνατός άγγελος και το μικρό βιβλίο

* Ο Ιωάννης τρώει το μικρό βιβλίο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

* Το μέτρημα του Ναού

* Ο δύο μάρτυρες

* Η έβδομη σάλπιγγα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

* Τα δύο σημεία: Η γυναίκα και ο δράκοντας

* Ο πόλεμος στον ουρανό

* Ο διωγμός τής γυναίκας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

* Το θηρίο από τη θάλασσα

* Το θηρίο από τη γη

* Ο αριθμός τού θηρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

* Το Αρνίο και οι 144.000

* Αναγγελία τού αιώνιου Ευαγγελίου

* Αναγγελία κρίσης στους οπαδούς τού θηρίου

* Υπομονή και θάνατος των άγιων

* Θερισμός κρίσης. Προαναγγελία τού Αρμαγεδδώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

* Το σημείο των επτά τελευταίων πληγών

* Η γυάλινη θάλασσα

* Ο Ναός ανοίγει. Οι επτά χρυσές φιάλες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

* ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ επτά ΦΙΑΛΩΝ

* Η πρώτη φιάλη

* Η δεύτερη φιάλη

* Η τρίτη φιάλη

* Η τέταρτη φιάλη

* Η πέμπτη φιάλη

* Η έκτη φιάλη

* Η προτετοιμασία για τον Αρμαγεδδώνα

* Η έβδομη φιάλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

* Το μυστήριο της πόρνης

* Το μυστήριο του θηρίου

* Η πόρνη και το θηρίο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

* Η κρίση τής Βαβυλώνας

* Ο θρήνος τής γης για την κρίση επάνω στη Βαβυλώνα

* Κατάσταση οριστικής ερήμωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

* Τα τέσσερα <<Αλληλούια>>

* Ο Γάμος τού Αρνίου

* Η δεύτερη 'Ελευση του Ιησού

* Ο Αρμαγεδδώνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

* Το δέσιμο του σατανά. Η Χιλιετής Βασιλεία

* Λύσιμο του σατανά και κατάκρισή του

* Ο Λευκός Θρόνος. Η Τελική Κρίση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

* Καινούργιος ουρανός και καινούργια γη

* Η Νύφη, η Γυναίκα τού Αρνίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22

* Ο Ποταμός τής Ζωής

* Διακηρύξεις τού Χριστού και Προσδοκία τής Εκκλησίας

* Ο αποχαιρετισμός τού Ιωάννη.