ΒΙΒΛΟΣ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Βίβλος περιέχει 66 βιβλία και διαιρείται σε δύο τμήματα, την Παλαιά Διαθήκη και τη Καινή Διαθήκη. Ολόκληρη η Βίβλος έχει 1.189 κεφάλαια και 31.173 χωρία (εδάφια).

 

 

  Γενικά στατιστικά

Βιβλία: 66

Κεφάλαια: 1.189

Στίχοι: 41.173

Συγγραφείς-Συντάκτες: περίπου 40

Γλώσσες γραφής: 3 (Ελληνικά, εβραϊκά και αραμαϊκά)

Γράφτηκε σε μια περίοδο: 1.600 χρόνων

Αναφέρεται σε: πάνω από 40 γενεές

Γράφτηκε σε 3 ηπείρους: Ευρώπη, Ασία και Αφρική

Γράφτηκε από ανθρώπους διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων: βασιλιάδες, αγρότες, γιατροί, ψαράδες, εισπράκτορες φόρων, προφήτες, κ.λ.π.

Γράφτηκε σε διαφορετικά μέρη: σπίτι, παλάτι, φυλακή, μπουντρούμι, χωράφι, εξορία

Γράφτηκε σε περίοδο διαφόρων καταστάσεων: πόλεμο, ειρήνη, ελευθερία, σκλαβιά

 

  Στατιστικά ολόκληρης της Βίβλου

 

Πρώτη λέξη στη Βίβλο:

Εν αρχή

Τελευταία λέξη στη Βίβλο:

Αμήν (Αποκάλυψη 22:21)

Πιο μεγάλη λέξη (και όνομα):

Μαχέρ-σαλάλ-χας-βαζ (Ησαΐας 8:1)

Το πιο σύντομο εδάφιο:

Ιωάννης 35:11 (δάκρυσε ο Ιησούς)

Το πιο μακρύ εδάφιο:

Εσθήρ 8:9

Μικρότερο βιβλίο:

Γ’ Ιωάννου επιστολή

Μεγαλύτερο βιβλίο:

Ψαλμοί (150 κεφάλαια)

Τα μεσαία βιβλία της Βίβλου:

Μιχαίας και Ναούμ

Το μεσαίο κεφάλαιο της Βίβλου:

Ψαλμός 118

Το μεσαίο εδάφιο της Βίβλου:

Ψαλμός 118:8

Το μεσαίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης:

Παροιμίες

Το μεσαίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης:

Β’ Θεσσαλονικείς

Πιο μεγάλο κεφάλαιο:

Ψαλμός 119 (176 χωρία)

Πιο μικρό κεφάλαιο:

Ψαλμός 117 (2 χωρία)

Η λέξη "Θεός" εμφανίζεται:

3.358

Η λέξη "Κύριος" εμφανίζεται:

7.736

 

 

  Στατιστικά Παλαιάς Διαθήκης

  Στατιστικά Καινής Διαθήκης

 

 

39 Βιβλία

27 Βιβλία

929 Κεφάλαια

260 Κεφάλαια

23.214 Χωρία

7.959 Χωρία

17 Ιστορικά βιβλία

5 Ιστορικά βιβλία

5 Ποιητικά βιβλία

22 Επιστολές

17 Προφητικά βιβλία

1 Προφητικό βιβλίο (Αποκάλυψη)

Μεσαίο βιβλίο: Παροιμίες

Μεσαίο βιβλίο: Β' Θεσσαλονικείς

Μεσαίο κεφάλαιο: Ιώβ 20

Μεσαίο κεφάλαιο: Ρωμαίους 8:9

Μεσαία χωρία: Ιώβ 20:17 και 18

Μεσαίο χωρίο: Πράξεις 27:17

Μικρότερο βιβλίο: Αβδιού (Οβδιού)

Μικρότερο βιβλίο: Γ' Ιωάννου επιστολή

Μικρότερο κεφάλαιο: Ψαλμός 117

Μικρότερο κεφάλαιο: -

Μικρότερο χωρίο: Α' Χρονικών 1:25

Μικρότερο χωρίο: Ιωάννης 35:11

Μεγαλύτερο βιβλίο: Ψαλμοί

Μεγαλύτερο βιβλίο: Λουκάς

Μεγαλύτερο κεφάλαιο: Ψαλμός 119 (176 χωρία)

Μεγαλύτερο κεφάλαιο: Λουκάς 1

Μεγαλύτερο χωρίο: Εσθήρ 8:9

Μεγαλύτερο χωρίο: Αποκάλυψη 20:4

 

 

 

  Τα 10 μεγαλύτερα βιβλία της Βίβλου

  Τα 10 μικρότερα βιβλία της Βίβλου

 

 

Ψαλμοί - 150 κεφάλαια, 2.461 χωρία

Γ' Ιωάννου - 1 κεφάλαιο, 14 χωρία

Ιερεμίας - 52 κεφάλαια, 1.364 χωρία

Β' Ιωάννου - 1 κεφάλαιο, 13 χωρία

Ιεζεκιήλ - 48 κεφάλαια, 1.273 χωρία

Φιλήμονας - 1 κεφάλαιο, 25 χωρία

Γένεση - 50 κεφάλαια, 1.533 χωρία

Ιούδας - 1 κεφάλαιο, 25 χωρία

Ησαΐας - 66 κεφάλαια, 1.292 χωρία

Αβδιού- 1 κεφάλαιο, 21 χωρία

Αριθμοί - 36 κεφάλαια, 1.288 χωρία

Τίτος - 3 κεφάλαια, 46 χωρία

Έξοδος - 40 κεφάλαια, 1.213 χωρία

Β' Θεσσαλονικείς - 3 κεφάλαια, 47 χωρία

Δευτερονόμιο - 34 κεφάλαια, 959 χωρία

Αγγαίος - 2 κεφάλαια, 38 χωρία

Β' Χρονικών- 36 κεφάλαια, 822 χωρία

Ναούμ - 3 κεφάλαια, 47 χωρία

Λουκάς - 24 κεφάλαια, 1.151 χωρία

Ιωνάς - 4 κεφάλαια, 48 χωρία

 

 

 

  Βίβλος: Στατιστικά στοιχεία

 

 

Η λέξη "Θεός" αναφέρεται 3.358 φορές στη Βίβλο (σε όλα τα βιβλία εκτός από Εσθήρ και Άσμα Ασμάτων)

Η λέξη "Κύριος" αναφέρεται 7.736 φορές στη Βίβλο

 

 

  Αποσπάσματα βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη

 

Ησαΐας:

419 αναφορές σε 23 βιβλία

Ψαλμοί:

414 αναφορές σε 23 βιβλία

Γένεση:

260 αναφορές σε 21 βιβλία

Έξοδος:

250 αναφορές σε 19 βιβλία

Δευτερονόμιο:

208 αναφορές σε 21 βιβλία

Ιεζεκιήλ:

141 αναφορές σε 15 βιβλία

Δανιήλ:

133 αναφορές σε 17 βιβλία

Ιερεμίας:

125 αναφορές σε 17 βιβλία

Λευιτικό:

107 αναφορές σε 15 βιβλία

Αριθμοί:

73 αναφορές σε 4 βιβλία

 

 

 

  Τα 10 πρώτα βιβλία της Καινής Διαθήκης που περιέχουν αποσπάσματα από την Π.Δ.

 

Αποκάλυψη:

αποσπάσματα από 32 βιβλία

Λουκάς:

αποσπάσματα από 31 βιβλία

Α' Ιωάννου:

αποσπάσματα από 26 βιβλία

Πράξεις:

αποσπάσματα από 25 βιβλία

Μάρκος:

αποσπάσματα από 24 βιβλία

Ρωμαίους:

αποσπάσματα από 23 βιβλία

Εβραίους:

αποσπάσματα από 21 βιβλία

Α' Κορινθίους:

αποσπάσματα από 18 βιβλία

Ιάκωβος:

αποσπάσματα από 17 βιβλία

Α' Πέτρου:

αποσπάσματα από 15 βιβλία

 

 

  Άτομα με τις περισσότερες αναφορές στη Βίβλο

 

Δαβίδ :

αναφέρεται 1118 φορές

Μωυσής :

αναφέρεται 740 φορές

Ααρών :

αναφέρεται 339 φορές

Σαούλ :

αναφέρεται 306 φορές

Αβραάμ :

αναφέρεται 338 φορές

Σολομώντας :

αναφέρεται 295 φορές

Ιακώβ :

αναφέρεται 270 φορές

Ιωσήφ :

αναφέρεται 208 φορές

Ιησούς του Ναυή :

αναφέρεται 197 φορές

Παύλος :

αναφέρεται 185 φορές

Πέτρος :

αναφέρεται 166 φορές

Ιωάβ :

αναφέρεται 137 φορές

Ιερεμίας :

αναφέρεται 136 φορές

Σαμουήλ :

αναφέρεται 135 φορές