ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Η προσευχή του Αβραάμ για τα Σόδομα

Γένεση

18 / 22-33

Ο υπηρέτης του Αβραάμ προσεύχεται για οδηγία

Γένεση

24 / 12-14
Η ευλογία του Ισαάκ

Γένεση

27 

Η ευχή του Ιακώβ στη Βαιθήλ

Γένεση

28

Η προσευχή του Ιακώβ στον τόπο Φανουήλ

Γένεση

32
Ο Ιακώβ ευλογεί τους γιους του

Γένεση

48 - 49

Η δοξολογία ευχαριστίας του Μωυσή για την απελευθέρωση από την Αίγυπτο

Έξοδος

15

Η ικεσία του Μωυσή για τον Ισραήλ, (όταν λάτρευσαν το χρυσό μοσχάρι)

Έξοδος

32

Η ικεσία του Μωυσή για τον Ισραήλ, (όταν λάτρευσαν το χρυσό μοσχάρι)

Δευτερονόμιο

9

Ο Μωυσής ζητάει να δει τη δόξα του Θεού

Έξοδος

33

Η ευλογία του Ααρών Αριθμοί

6

Ο Μωυσής παρακαλεί τον Θεό να συγχωρήσει τον «στασιαστικό» λαό

Αριθμοί

14

Μετά την οδηγία Του Θεού, ο Βαλαάμ, ευλογεί τον Ισραήλ

Αριθμοί

22 - 23 -24

Η ωδή του Μωυσή

Δευτερονόμιο

32

Ο Μωυσής ευλογεί τον λαό του Ισραήλ

Δευτερονόμιο

32

Η προσευχή του Ιησού του Ναυή μετά την ήττα στη Γαι

Ι. του Ναυή

7

Ο Ιησ. Ναυή προσεύχεται, να έχει χρόνο ώστε να ολοκληρώσει τη νίκη του

Ι. του Ναυή

10

Ο ευχαριστήριος ύμνος της Δεβόρρας για τη νίκη

Κριτές

5

Η προσευχή τού Γεδεών για να του δοθούν σημεία

Κριτές 

6

Η προσευχή της Άννας για έναν γιο

Α' Σαμουήλ

1

Η ευχαριστία της Άννας προς τον Θεό για την εκπλήρωση της προσευχής 

Α' Σαμουήλ

2

Η προσευχή του Σαμουήλ για το έθνος

Α' Σαμουήλ

7

Η προσευχή του Δαβίδ μετά την υπόσχεση του Θεού για παντοτινή διαδοχή

Β' Σαμουήλ

7

Η προσευχή του Δαβίδ μετά την υπόσχεση του Θεού για παντοτινή διαδοχή

Α' Χρονικών

17

Ύμνος του Δαβίδ προς τον Θεό 

Β' Σαμουήλ

22

Ύμνος του Δαβίδ προς τον Θεό 

Ψαλμός

18

Ο Σολομώντας προσεύχεται για Σοφία

Α' Βασιλέων

3

Ο Σολομώντας προσεύχεται για Σοφία                                 

Β' Χρονικών

1

Η προσευχή του Σολομώντα στα εγκαίνια του Ναού

Α' Βασιλέων

8

Η προσευχή του Σολομώντα στα εγκαίνια του Ναού

Β' Χρονικών

6

Ο Ηλίας προσεύχεται στο όρος Κάρμηλος

Α' Βασιλέων

18

Η προσευχή του Εζεκία κατά την πολιορκία από τον Σενναχειρείμ

Β' Βασιλέων

19

Η προσευχή του Εζεκία κατά την πολιορκία από τον Σενναχειρείμ

Ησαΐας

37

Ευχαριστία προς τον Σολομώντα από τον Δαβίδ

Α' Χρονικών

29

Ομολογία του Έσδρα για την αμαρτία του έθνους

Έσδρας

9

Ο Νεεμίας προσεύχεται για τον λαό του

Νεεμίας

1

Η δημόσια εξομολόγηση με την καθοδήγηση του Έσδρα

Νεεμίας

9

Ο Ιώβ αναζητάει την αιτία των δοκιμασιών του

Ιώβ

10

Ο Ιώβ απολογείται

Ιώβ 13 - 14

Η εξομολόγηση του Ιώβ

Ιώβ

42

Οι Ψαλμοί, περιλαμβάνουν ένα τεράστιο αριθμό προσευχών

Προσευχή για το βράδυ  Ψαλμός 4
Πρωινή προσευχή Ψαλμός

5

Ο Ψαλμός του Ποιμένα Ψαλμός 23
Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός 24
Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

67

Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

92

Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

95

Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός 98
Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός 100
Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

113

Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός 145
Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

148

Ύμνος και λατρεία  Ψαλμός

150

Οδηγία  Ψαλμός 25
Εμπιστοσύνη Ψαλμοί 37 - 62
Απελευθέρωση Ψαλμοί

40 - 116

Επιθυμία για τον Θεό Ψαλμοί

27 - 42

Επιθυμία για τον Θεό Ψαλμοί 63 - 84
Συγχώρεση Ψαλμοί

51 - 130

Ευχαριστία Ψαλμοί

65 - 111

Ευχαριστία Ψαλμός

136

Βοήθεια στην δυσκολία  Ψαλμοί

66 - 69

Βοήθεια στην δυσκολία  Ψαλμοί

86 - 88

Βοήθεια στην δυσκολία  Ψαλμοί

102 - 140

Βοήθεια στην δυσκολία  Ψαλμός

143

Η διαρκής αγάπη και φροντίδα του Θεού Ψαλμοί

89 - 103

Η διαρκής αγάπη και φροντίδα του Θεού Ψαλμοί

107 - 146

Το μεγαλείο και η δόξα του Θεού Ψαλμοί

8 - 29

Το μεγαλείο και η δόξα του Θεού Ψαλμοί 93 - 104
Η γνώση και η παρουσία του Θεού Ψαλμός

139

Η προστασία του Θεού

Ψαλμοί

46 - 91

Η προστασία του Θεού Ψαλμός

125

Οι προσευχές του Ησαΐα 

Ησαΐας

25 - 33

Οι προσευχές του Ησαΐα  Ησαΐας

63 - 64

Η προσευχή του Εζεκία κατά την ασθένεια του Ησαΐας 38
Οι προσευχές του Ιερεμία Ιερεμίας 11 - 14
Οι προσευχές του Ιερεμία Ιερεμίας 20 - 32
Θρήνοι για την πτώση της Ιερουσαλήμ Θρήνοι 1 - 2 - 3 - 4
Προσευχή για την αποκατάσταση Θρήνοι 5
Το όνειρο του βασιλιά ( Προσευχή του Δανιήλ ) Δανιήλ 2
Οι δοξολογίες του Ναβουχοδονόσορα στον Θεό Δανιήλ

4

Η προσευχή του Δανιήλ στο τέλος της εξορίας Δανιήλ

9

Η προσευχή του Ιωνά  Ιωνάς

2

Ο Αββακούμ θέτει ερωτήματα τον Θεό Αββακούμ

1

Η προσευχή του Αββακούμ Αββακούμ

3

Οι προσευχές Του Ιησού Χριστού
Η Κυριακή προσευχή Ματθαίος

6 / 9-13

Η Κυριακή προσευχή

Λουκάς

11 / 2-4

Η προσευχή του Ιησού για να αποκαλύψει Ο Θεός τον εαυτό Του στους απλούς

Ματθαίος

11 / 25-26

Η προσευχή του Ιησού για να αποκαλύψει Ο Θεός τον εαυτό Του στους απλούς

Λουκάς

10 - 21

Ο Ιησούς στον κήπο της Γεθσημανή

Ματθαίος

26 / 36-44

Ο Ιησούς στον κήπο της Γεθσημανή Μάρκος

14 / 32-39

Ο Ιησούς στον κήπο της Γεθσημανή Λουκάς

22 / 46

Ο Ιησούς πάνω στον σταυρό Ματθαίος

27 / 46

Ο Ιησούς πάνω στον σταυρό Μάρκος

15 / 34

Ο Ιησούς πάνω στον σταυρό Λουκάς

23 / 34, 46

Κατά την ανάσταση του Λαζάρου Ιωάννης

11 / 41-42

Ο Ιησούς βλέποντας τον  θάνατο Ιωάννης

12 / 27-28

Για τους πιστούς Του Ιωάννης

17

Η προσευχή του Ζαχαρία Λουκάς

1 / 68-79

Η προσευχή του Συμεών Λουκάς

2 /29-35

Προσευχή ευχαριστίας από την μητέρα Του Κυρίου μας Ιησού Λουκάς 1 /46-55
Οι προσευχές του Φαρισαίου και του Τελώνη Λουκάς

18 / 10-13

Οι προσευχές της εκκλησίας μπροστά στις απειλές

Πράξεις

4 / 24-30

Η προσευχή του Στέφανου κατά τον θάνατο του  Πράξεις

7 / 59-60

Οι προσευχές του Παύλου
Για τους Χριστιανούς της Ρώμης Ρωμαίους

1 / 8-10

Για τον Ισραήλ Ρωμαίους

10 / 1

Για την εκκλησία της Κορίνθου Α' Κορινθίους

1 / 4-9

Για την εκκλησία της Κορίνθου Β' Κορινθίους 13 / 7-9

Ευχαριστώντας τον Θεό για  την παρηγοριά Του στις δοκιμασίες  

Β' Κορινθίους

1 / 3-4

Ευχαριστώντας τον Θεό για τις πνευματικές ευλογίες εν Χριστώ Ιησού

Εφεσίους

1 / 3-4

Για του Χριστιανούς στην Έφεσο Εφεσίους 1 / 16-23
Για του Χριστιανούς στην Έφεσο Εφεσίους

3 / 14-19

Για του Χριστιανούς στους Φιλίππους Φιλιππησίους

1 / 3-11

Για την εκκλησία στις Κολοσσές Κολοσσαείς

1 / 3-14

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Α' Θεσ/νικείς 1 / 2-3
Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Α' Θεσ/νικείς

2 / 13

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Α' Θεσ/νικείς

3 / 9-13

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Α' Θεσ/νικείς

5 / 23

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Β' Θεσ/νικείς 1 / 3
Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Β' Θεσ/νικείς

2 / 13

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Β' Θεσ/νικείς

2 / 16-17

Για τους Θεσσαλονικείς Χριστιανούς Β' Θεσ/νικείς

3 / 16

Για τον Τιμόθεο Β' Τιμόθεον 1 / 3-4
Για τον Φιλήμονα Φιλήμονα εδαφ. 4-6
Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Ρωμαίους 16 / 25-27
Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Εφεσίους

3 / 20-21

Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Φιλιππησίους

4 / 20

Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Α' Θεσ/νικείς 3 / 11-13
Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Εβραίους 13 / 20-21
Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Α' Πέτρου

5 / 10-11

Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες Β' Πέτρου

3 / 18

Δοξολογίες - αίνος στον Θεό - και ευλογίες

Ιούδα

εδαφ.24 -25
Ευχαριστίες του Απόστολου Πέτρου Α' Πέτρου 1 / 3-5

Η προσευχή του Απόστολου Ιωάννη για τον Γάιο

Γ' Ιωάννου εδαφ. 2