ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Οι Παραβολές του Ιησού Χριστού

Ματθαίος

Μάρκος

Λουκάς

Φως κάτω από τον μόδιο

5 / 14-15

4 / 21-22

8 / 16, 11/33

Σπίτι πάνω στον βράχο και όχι πάνω στην άμμο

7 / 24-27

6 / 47-49

Όχι καινούργιο μπάλωμα σε παλιό ρούχο

9 / 16

2 / 21

5 / 36

Όχι καινούργιο κρασί σε παλιούς ασκούς

9 / 17

2 / 22

5 / 37-38

Η σπορά και η ποιότητα του εδάφους

13 / 3-8

4 / 3-8

8 / 5-8

Ο κόκκος του σιναπιού

13 / 31-32

4 / 30-32

13 / 18-19

Τα ζιζάνια

13 / 24-30

Το προζύμι

13 / 33

13 / 20-21

Ο κρυμμένος θησαυρός

13 / 44

Το πολύτιμο μαργαριτάρι

13 / 45-46

Το δίχτυ

13 / 47-48

Το χαμένο πρόβατο

18 / 12-13

15 / 4-6

Ο χρεοφειλέτης δούλος

18 / 23-34

Οι εργάτες του αμπελώνα

20 / 1-16

Οι δύο γιοι

21 / 28-31

Οι κακοί γεωργοί

21 / 33-41

12 / 1-9

20 / 9-16

Οι καλεσμένοι στον γάμο, ένας χωρίς ένδυμα γάμου

22 / 2-14

Η συκιά, προάγγελος καλοκαιριού

24 / 32-33

13 / 28-29

21 / 29-32

Οι δέκα «παρθένες»

25 / 1-13

Τα τάλαντα (Ματθαίος), οι μνες (Λουκάς)

25 / 14-30

19 / 12-27

Τα πρόβατα και τα ερίφια

25 / 31-36

Η σπορά και ο θερισμός

4 / 26-29

Ο δανειστής και οι χρεοφειλέτες

7 / 41-43

Ο καλός Σαμαρείτης

10 / 30-37

Ο φίλος σε ανάγκη

11 / 5-8

Ο άφρονας πλούσιος

12 / 16-21

Οι άγρυπνοι δούλοι

12 / 35-40

Ο πιστός οικονόμος

12 / 42-48

Η άκαρπη συκιά

13 / 6-9

Οι πρωτοκαθεδρίες στους γάμους

14 / 7-14

Το μεγάλο δείπνο και οι απρόθυμοι καλεσμένοι

14 / 16-24

Υπολογίζοντας το κόστος

14 / 28-33

Η χαμένη δραχμή

15 / 8-10

Ο άσωτος γιος

15 / 11-32

Ο άδικος κληρονόμος

16 / 1-8

Ο πλούσιος και ο Λάζαρος

16 / 19-31

Ο αφέντης και ο δούλος του

17 / 7-10

Η ενοχλητική χήρα και ο άδικος κριτής

18 / 2-5

Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης

18 / 10-14