Το Ημερολόγιο στον Αρχαίο Ισραήλ

Όλα τα ημερολόγια καθορίζονται από τον ήλιο, το φεγγάρι και τα άστρα. Ό ήλιος μάς δίνει τη βασική ενότητα της ημέρας και τις εποχές του έτους. Η αύξηση και η ελάττωση της σελήνης διαιρεί πρόχειρα τον χρόνο σε ημερήσιες περιόδους 29-30 ημερών. Οι μεγάλες γιορτές συμβάδιζαν με την πανσέληνο. Το ημερολόγιο της Παλαιάς Διαθήκης έχει τις ρίζες του σε δύο πράγματα:

 1) Στο σύστημα των γιορτών το οποίο το θέσπισε  ο Μωυσής και άρχιζε με το Πάσχα, που υπενθύμιζε την έξοδο τους από την Αίγυπτο. 2) Και στον αγροτικό κύκλο ο οποίος κορυφωνόταν στην συγκομιδή των καρπών (Έξ.23/16β).

 Η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, είναι και σήμερα η πρώτη ημέρα του έβδομου μηνός Τισρί (Λευιτικό 23/24). Οι βασιλείς του Ιούδα μετρούσαν τα χρόνια τους από την ημερομηνία αυτή και τα ιστορικά γεγονότα από την στέψη του εκάστοτε βασιλιά ή με την αναφορά σε μεγάλα εθνικά γεγονότα.

Πιο σημαντικό ήταν το φανατικό ημερολόγιο, που καθοριζόταν στο βιβλίο των Ιωβηλαίων. Ήταν ένα σχεδιάγραμμα για την τήρηση όλων των γιορτών σταθερά στην ίδια ημέρα της εβδομάδας. Το έτος ήταν μοιρασμένο σε τέσσερα τέταρτα, από 13 εβδομάδες το καθένα, που με την σειρά τους διαιρούνταν σε τρεις μήνες, τριάντα ημερών, με μία επιπλέον ημέρα σε κάθε τέταρτο. Ο χρόνος άρχιζε πάντα Παρασκευή, και καμία γιορτή δεν έπεφτε Σάββατο.  

Το Ιουδαϊκό ημερολόγιο είχε δώδεκα σεληνιακούς μήνες και έναν εμβόλιμο.

Ο μήνας άρχιζε με τη νέα σελήνη και διαρκούσε 29 ή 30 ημέρες.

Αρχικά δεν είχαν ονόματα (Γένεση 7:11). Μέχρι τη βαβυλώνια αιχμαλωσία χρησιμοποιούσαν τα χανανιτικά ονόματα και προς τα τέλη της βασιλείας χρησιμοποιούσαν αριθμούς (1ος, 2ος...). Μετά την αιχμαλωσία επικράτησαν τα ασσυρο-βαβυλωνιακά. Κατά την ελληνιστική περίοδο άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα μακεδονικά ονόματα (Δύστρος, Ξανθικός).

Την εποχή του Ιησού καθιερώθηκαν τα ρωμαϊκά ονόματα, από τα οποία προέρχονται τα σημερινά ονόματα του ελληνικού ημερολογίου.

1ος  Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Νισάν (αρχική ονομασία του Αβίβ).

Τον μήνα αυτόν  γιόρταζαν το Πάσχα, (Έξ.12/6, Λουκ.22/13-20), και τα Πρωτογεννήματα. Επίσης τον μήνα αυτόν ήταν η συγκομιδή του Κριθαριού (Ρουθ.1/22).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Μαρτίου έως 15 Απριλίου.

2ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Λυγιάρ (αρχική ονομασία του Ζίφ).

Τον μήνα αυτόν τελείωναν οι 7 εβδομάδες, και ήταν και η περίοδος του Θερισμού.

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Απριλίου έως 15 Μαΐου.

3ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Σιβάν .

Τον μήνα αυτόν ξεκίναγε η γιορτή των Εβδομάδων ( ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ). Επίσης ήταν περίοδος για την φροντίδα των Αμπελιών.

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

4ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Θαμμούζ .

Τον μήνα αυτόν μάζευαν τα πρώτα σταφύλια (Αριθ.13/20).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

5ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Αβ.

  Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου.

6ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Ελούλ . 

Το μήνα αυτόν είχαν τη Συγκομιδή της Ελιάς και τον Τρύγο (Ησαΐας 32/10).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου.

7ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Τισρί . (αρχική ονομασία του Εθανίμ). Τον μήνα αυτόν ήταν το Όργωμα, η γιορτή της Σκηνοπηγίας 15η έως 21η  (Νεεμίας κεφ. 8), η γιορτή της  Εξιλέωσης 10η   (Λευιτικό 16/29-30), Η Εορτή των Σαλπίγγων / Πρωτοχρονιά (Λευιτικό 23/23-25).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου.

8ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Μαρχεσβάν . (αρχική ονομασία του Βούλ). Την περίοδο αυτή ήταν οι πρώιμες βροχές (Δευτ.11/14), και η Σπορά.

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου.

9ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Χισλεύ .

Η 25η μέρα ήταν Εγκαίνια/ Φώτα (Ιωάννης 10/22).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου.

10ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Τεβέθ.

Ήταν η Εποχή των μεγάλων βροχών (Έσδρας 10/9), και ή Ανοιξιάτική ανάπτυξη.

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου.

11ος Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Σεβάτ .

Ήταν η περίοδος για τα χειμωνιάτικα σύκα.

 Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου.

12ος  Μήνας για τους Εβραίους ήταν ο μήνας Αδάρ.

Ήταν η περίοδο όπου ξερίζωναν το λινάρι, καθώς ήταν και η περίοδος των Όψιμων Βροχών (Ιερεμίας 3/3).

Η αντίστοιχη δική μας χρονική περίοδος είναι : Από 16 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου.