ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΠΑΔΑΝ.ΑΡΑΜ, ΠΑΜΦΥΛΙΑ, ΠΑΤΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΠΕΡΓΑΜΟΣ, ΠΕΡΓΗ, ΠΕΡΣΙΑ, ΠΙθΩΜ, ΠΙΣΙΔΙΑ, ΠΟΝΤΟΣ, ΠΟΤΙΟΛΟΙ, ΠΤΟΛΕΜΑ'Ι'ΔΑ.

 

ΠΑΔΑΝ.ΑΡΑΜ Ο τόπος που ζούσε ο Λάβαν, στη βόρεια Μεσοποταμία: Γένεση 28/2.


 

ΠΑΜΦΥΛΙΑ Περιοχή στη σημερινή νοτιοδυτική Τουρκία, που περιλαμβάνει την Πέργη: Πράξεις 2/10,13/13.


 

ΠΑΤΜΟΣ Ελληνικό νησί στα ανοικτά της Μικράς Ασιας, όπου είδε τις οράσεις του ο lωάννης: Αποκάλυψη 1/9.


 

ΠΑΦΟΣ Πόλη στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, που την επισκέφθηκε ο Παύλος κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι: Πράξεις 13/6επ.


 

ΠΕΡΓΑΜΟΣ Πόλη μιας από τις εmά εκκλησlες στις οποίές έγραψε ο lωάννης: Αποκάλυψη 1/11,2/1217.

 


 

ΠΕΡΓΗ Ο πρώτος χερσαίος σταθμός του Παύλου κατά το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι, στη σημερινή Τουρκία: Πράξεις 13/13, 14/25.

 


 

ΠΕΡΣΙΑ Χώρα που κατέκτησε τη Μηδία και ανέτρεψε τη Βαβυλώνα, ιδρύοντας μια αυτοκρατορία, που εξακολούθησε να υπάρχει μέχρι τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου' ο Κύρος, βασιλιάς της Περσίας, επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν από την εξορία η Εσθήρ ήταν βασίλισσα της Περσίας: Έσδρας 1/1' Εσθήρ 1/3' Δανιήλ 8/20, 10/1.

 


 

ΠΙθΩΜ Μια από τις πόλεις / αποθήκες του Δέλτα, που χτίστηκαν για τον Φαραώ από Ισραηλίτες δoύλους: Έξοδος 1/11


 

ΠΙΣΙΔΙΑ Ορεινή περιοχή της ηπειρωτικής Τουρκίας: Πράξεις 13/14, 14/24.

 


 

ΠΟΝΤΟΣ Ρωμαϊκή επαρχία στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας' Ιουδαίοι από τον Πόντο, ήσαν στην lερουσαλήμ κατά την Πεντηκοστή' περιοχή της πατρίδας του Ακύλα: Πράξεις 2/9, 1812' Α' Πέτρου 1/1.

 


 

ΠΟΤΙΟΛΟΙ Ιταλικό λιμάνι, όπου αποβιβάστηκε ο Παύλας πηγαίνοντας για τη Ρώμη: Πράξεις 28/13.

 


 

ΠΤΟΛΕΜΑ'Ι'ΔΑ Ελληνική oνoμασlα για την Ακχώ: Πράξεις 21.