Η ελληνική αρίθμηση

 Η ελληνική αρίθμηση έτσι όπως τη συναντάμε στην Αγία Γραφή

Μονάδες

Δεκάδες

Εκατοντάδες

α = 1 ι = 10 ρ = 100
β = 2 κ = 20 σ = 200
γ = 3 λ = 30 τ = 300
δ = 4 μ = 40 υ = 400
ε = 5 ν = 50 φ = 500
ς = 6 (στίγμα) ξ = 60 χ = 600
ζ = 7 ο = 70 ψ = 700
η = 8 π = 80 ω = 800
θ = 9 = 90 (κόππα) = 900 (σαμπί)