Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Ζ

Ζεμπίλι

είδος σάκου από πλεκτή ψάθα

Ζέω

βράζω, κοχλάζω

Ζήλος

έντονη, προθυμία για εκτέλεση έργου

Ζηλότυπος

ζηλιάρης

Ζηλωτής

θεοσεβής, θρήσκος, γεμάτος από ζήλο

Ζόφος

βαθύ σκοτάδι

Ζωοποιός

αυτός ου δίνει ζωή, ζωογονεί

Ζώσης

ζωντανή, ζωή