Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

X

Χαλινός

χαλινάρι

Χαλινώνω

συγκρατώ, περιορίζω

Χαλκολίβανος

μέταλλο που μοιάζει με χρυσάφι

Χαράσσω

κάνω γραμμές πάνω σε επιφάνεια

Χαύνος

άτονος, νωθρός

Χείρων

χειρότερο, κατώτερο σε τάξη, αξία

Χοίνιξ

είδος μέτρησης

Χολή

υγρό που βγαίνει από το συκώτι

Χρήζω

έχω την ανάγκη, χρειάζομαι

Χρηστός

ηθικός, έντιμος, καλός αγαθός

Χρηστότητα

ηθικότητα, αγαθότητα

Χριστός

αυτός που έχει πάρει χρίσμα, χρισμένος

Χρίω

καθιερώνω, αναγνωρίζω, αλείφω

Χωλός

ανάπηρος στα πόδια, κουτσός