Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Θ

Θάμβος

κατάπληξη, θαυμασμός, τρόμος

Θαύμα

καθετί το οποίο γίνεται παρά τους φυσικούς νόμους

Θεατρίζομαι

γελοιοποιούμαι, διακωμωδίζομαι

Θεράπων

ο ασχολούμενος με ζήλο σε κάτι, ο υπηρέτης

Θέτω

τοποθετώ, βάζω

Θρησκεία

θεία λατρεία, απονεμομένη τιμή, θρήσκευμα

Θυμίαμα

ρητίνη που όταν καίγεται αναδίδει άρωμα

Θύση

(θύω = αφανίζω, καταστρέφω, θυσιάζω), να καταστρέψει