Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Ψ

 

Ψευδόχριστος

αυτός που θεωρεί τον ευατό του χρισμένο

Ψηλαφίζω

αγγίζω, πασπατεύω

Ψιθυριστής

αυτός που ψιθυρίζει, συκοφάντης