Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Μ

 

 

Μαίνομαι

κατέχομαι από μανία, είμαι έξω φρενών

Μακαρισμός

καλοτύχισμα

Μακελείον

σφαγείο, αγορά των τροφίμων

Μακροθυμία

υπομονή, καρτερικότητα

Μαρτυρία

πληροφορία, βεβαίωση, ομολογία

Ματαιολογία

ματαιοφωνία, ανόητη ομιλία, κενολογία

Ματαιοφωνία

αυτός που ματαιολογεί, φλύαρος

Μεγαλαυχώ

αλαζονεύομαι, κομπάζω, καυχώμαι

Μεθοδεύω

εκτελώ κάτι με μέθοδο, με προγραμματισμό

Μεθόρια

βρίσκεται στα σύνορα, αποτελεί όριο

Μέλας

τελείως σκοτεινός, μαύρος

Μέλλω

σκοπεύω, μελετώ να κάνω κάτι

Μέμφομαι

κατηγορώ, κατακρίνω, κακίζω

Μεμψίμοιρος

γκρινιάρης, παραπονιάρης, δυσαρεστημένος

Μέριμνα

φροντίδα, έγνοια, πρόνοια, ανησυχία

Μερισθείς

διαιρεθείς, διανομέας, αυτός που μοιράζει

Μεσιτεύω

μεσολαβώ ανάμεσα για την επίτευξη συμφωνίας

Μεσουράνημα

στο μέσο του ουρανού

Μεστός

γεμάτος, πλήρης

Μεταβαίνω

πηγαίνω από το ένα μέρος στο άλλο

Μεταδοτικός

αυτός που μεταδίδει κατανοητικά τις γνώσεις του

Μεταμέλεια

αλλαγή γνώμης ή απόφασης

Μετανοώ

λυπούμαι ειλικρινά για ότι έκανα και τι καταδικάζω, αλλάζω γνώμη

Μετατίθεμαι

τοποθετούμαι σε άλλη θέση

Μετοικώ

αλλάζω κατοικία ή τόπο

Μηδείς

κανείς

Μηκέτι

όχι πλέον

Μιαίνω

ρυπαίνω, μολύνω, βεβηλώνω

Μικροψυχώ

λυπούμαι

Μιμητής

αυτός που μιλά η ενεργεί όπως ένας άλλος

Μισθαποδοσία

αμοιβή, απόδοση του μισθού

Μνημόσυνο

μνήμη, υπενθύμιση, ενθύμηση

Μόδι

μέτρο χωρητικότητας 8,7 λίτρα

Μόχθος

κόπος, βάσανο, ταλαιπωρία

Μυελός

λιπώδης ουσία στα οστά, μυαλό

Μύθος

φανταστική ψευδής διήγηση

Μύλου (φωνή)

ο ψίθυρος που παράγει στρεφόμενος ο μύλος

Μυριάδες

αμέτρητο πλήθος

Μυστήριο

κάθε τι το ακατανόητο, ασύλληπτο

Μώμος

ελλάτωμα

Μωραί

πνευματικά εξασθενισμένες, ανόητες

Μωρολογία

ανόητη φλυαρία