Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ  ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΗΣ

Ι

 

Ίασπις

πολύτιμη πέτρα με διάφορα χρώματα

Ιερατεία

η υπηρεσία ως ιερέας

Ιεράτευμα

το σύνολο του ιερέως, ιερατείο

Ιεροπρεπής

σεβάσμιος, ιερός

Ιεροσυλία

αθέμιτη πράξη που προσβάλλει κάτι το ιερό

Ιερουργώ

εκτελώ θρησκευτική λειτουργία

Ικετεύω

ζητώ βοήθεια ή ικεσία

Ιλαρότητα

ευθυμία, φαιδρότητα, προθυμία

Ιλασμός

καθαρισμός ψυχής, εξιλέωση, συγχώρεση

Ιλαστήριο

το κάλυμμα της κιβωτού της διαθήκης

Ίλεως

συγκαταβατικός, σπλαχνικός, ευμενής

Ιμάτια

ρούχα, ενδύματα, μανδύας

Ίριδα

το ουράνιο τόξο

Ισόψυχος

ο έχων την ίδια ψυχή, το ίδιο φρόνημα

Ίσταμαι

κατέχω αξίωμα, στέκω